Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Villu Kõve: väljaspool Euroopat nähakse konstitutsioonikohtute rolli väga erinevalt

7. oktoober 2022
PrintPDF

Riigikohtu esimees Villu Kõve osales 4.–7. oktoobrini Indoneesias viiendal konstitutsioonikohtute ühenduse maailmakongressil, mis oli pühendatud kohtute rollile nii riigisisese kui ka rahvusvahelise rahu kindlustamisel.  

Seekord olid üritusel esindatud 94 maailma riigi kohtud. Konstitutsiooniõiguse Maailmakonverentsi (WCCJ) juhatusse valiti Läti Konstitutsioonikohus, kes esindab seal ka Eesti ja kõigi teiste Euroopa riikide kohtute seisukohti. Venemaa Föderatsiooni Konstitutsioonikohus teatas aga organisatsioonist lahkumisest, ennetades nõnda nende väljaheitmiseks kavandatud hääletust. 

Villu Kõve sõnul näitas kongress, et väljaspool Euroopat saadakse konstitutsioonikohtute rollist aru äärmiselt erinevalt. „Ootamatult erinevad on suhtumised ka meie jaoks kõige põletavamatesse teemadesse nagu ülemaailmse julgeoleku tagamine, Ukraina sõda ja Venemaa roll selles. Läbi selliste ürituste on siiski võimalik Eesti vaatenurka tutvustada ja arusaamu ka loodetavasti lähendada,“ märkis Riigikohtu esimees.

Kongressi peateemaks oli seekord põhiseaduskohtute roll rahu tagamisel maailmas. Ürituse lõppdokumendis märgiti, et nii relvastatud konfliktid kui ka inimlikud kannatused, mis on tingitud keskkonna-, tervise- ja majanduskriisidest, loovad viljaka pinnase poliitilisele ja sotsiaalsele ebastabiilsusele. 

Üritusel leiti, et mida laiemad on konstitutsioonikohtute volitused, seda paremini on neil võimalik panustada rahu tagamisse. Rõhutati, et inimõiguste kaitse on nii konfliktide ennetamise kui ka lahendamise eeltingimus. Jälgides valimiste regulaarset toimumist ja kindlustades selle, et riigivõim austab põhiseadust, aitavad konstitutsioonikohtud tugevdada institutsioonide ja rahvaesindajate legitiimsust ning nende tegevuse aktsepteerimist ka teistsuguse maailmavaate esindajate poolt.  

Fotod: https://wccj5.mkri.id/