Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Vilniuses toimub Balti riikide konstitutsioonikohtute kohtumine

10. juuni 2022
PrintPDF

9.–10. juunil toimub Vilniuses Riigikohtu ning Läti ja Leedu konstitutsioonikohtute kolmepoolne kohtumine, mille peateema on nüüdisaja põhiseaduslikud väljakutsed. 

Kolmepoolsel kohtumisel jagatakse kogemusi viimaste aastate olulisemast kohtupraktikast. Tähtsal kohal on olnud koroonapiiranguid puudutavad kaebused. Leedu konstitutsioonikohus on muu hulgas tegelenud vaktsineerimispassi (nn rohelise passi) kehtestamise põhiseaduspärasuse küsimusega. Samuti vahetati muljeid, milliseid väljakutseid on viimasel ajal esitanud nii täitev- kui ka seadusandliku võimu tegevus.

Kohtumist võõrustanud Leedu konstitutsioonikohtu presidendi Danut Joieni sõnul on viimased aastad muutunud konstitutsioonikohtute tõeliseks proovikiviks, sest oli vaja mitte ainult jälgida, vaid ka hinnata, kuidas austatakse ja kaitstakse põhiseaduslikke põhiväärtusi – demokraatiat, õigusriiki, inimõiguste ja vabaduste kaitset – konkreetsetes enneolematutes tingimustes, näiteks ülemaailmse COVID-19 pandeemia kontekstis.

Eestist osalesid kohtumisel riigikohtunikud Nele Parrest, Velmar Brett ja Kaupo Paal. Leedu konstitutsioonikohut esindasid president Danut Joien ning kohtunikud Elvyra Baltutyt, Vytautas Greiius, Giedr Lastauskien, Vytautas Mizaras ja Algis Norknas. Läti Vabariigi konstitutsioonikohtu delegatsiooni kuulusid president Janina Stripeikien, asepresident Aldis Laviš ning Irna Kucina, Justices Gunrs Kusi'š ja Artrs Kus.

Järgmist Balti riikide konstitutsioonikohtute traditsioonilist kohtumist võõrustab 2023. aastal Riigikohus.