Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
21. juuni 2024

Riigikohus jättis läbi vaatamata Anastassia Kovalenko-Kõlvarti kaebuse mootorsõidukimaksu seaduse vastuvõtmise peale. Riigikohus selgitas, et Riigikogu liikmetel ei ole eriõigust vaidlustada seaduse vastuvõtmist.

21. juuni 2024

Riigikohus selgitas tänases otsuses, et politseinikele kehtestatud kaudne vaktsineerimisnõue oli proportsionaalne ettevaatusabinõu riigi tuumikfunktsioonide lakkamatuks tagamiseks ning inimeste elu ja tervise kaitseks.

21. juuni 2024

Riigikohus selgitas tänases otsuses, et kuigi Tartu Ülikooli endine dekaan ei saanud tegu toime pannes aru selle keelatusest, ei välista see tema vastutust.

Viimased lahendid
21.06.20243-24-1014/37
21.06.20243-22-2477/15
21.06.20244-23-3193/28
21.06.20243-21-2398/89
21.06.20243-22-157/25
21.06.20243-22-2022/37
21.06.20245-24-13/3
21.06.20245-24-12/2
21.06.20243-20-2201/44
21.06.20243-23-885/54
20.06.20245-24-4/2
20.06.20244-23-742/78
20.06.20243-22-722/26
20.06.20243-24-1540/7
19.06.20242-22-4074/29