Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
5. märts 2021

Riigikohus otsustas, et AS-il Merko Ehitus Eesti on õigus saada riigilt varalise kahju hüvitist, kui leiab kinnitust väide, et neile kuuluvate kinnistute väärtus vähenes looduskaitseliste piirangute tõttu. Samas pole vaja maksta hüvitist loodetud arendustulu saamata jäämise eest, kui äriplaani luhtumine mahub tavapärase äririski raamidesse.

3. märts 2021

Riigikohtu üldkogu otsustas mööblitootja Tarmeko endise juhi kriminaalasjas, et tahtliku rikkumise toime pannud äriühingu juhatuse liikme vastu võib esitada kahjunõude teatud tingimustel kümne aasta jooksul – varasemas kohtupraktikas oli see tähtaeg eranditult viis aastat.

23. veebruar 2021

Riigikohus võtab õigusteabe- ja koolitusosakonda tööle nõuniku, kelle põhiülesanne on töötada välja ja viia ellu kohtunike koolitusprogrammi oskuskoolituste valdkonnas.

Viimased lahendid
08.03.20211-16-2411/1118
05.03.20213-16-245/91
04.03.20211-20-470/34
04.03.20211-19-6145/52
03.03.20212-17-13391/43
03.03.20212-11-33780/288
03.03.20211-17-2359/122
01.03.20214-20-2803/37
23.02.20212-19-14461/49
22.02.20211-20-470/33
19.02.20211-19-10157/71
18.02.20213-19-1837/52
18.02.20213-17-2565/136
17.02.20212-19-12247/34
17.02.20212-17-12712/47