Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

PrintPDF

Põhiseaduslikkuse järelvalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus.

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

5-18-5
Tallinna Ringkonnakohtu taotlused välismaalaste seaduse ja siseministri 18. detsembri 2015. a määruse nr 83 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise kord ning elamisloa taotlemise vormid“ põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistamiseks.

5-18-7
Õiguskantsleri taotlus tunnistada Narva linnas kohustuslikke sotsiaalteenuseid reguleerivad määrused kehtetuks põhiseadusvastases osas.

5-18-8
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks vangistusseaduse § 94 lg 5, mis kaalutlusõiguseta sätestab, et vahistatule ei kohaldata käesoleva seaduse §-s 25 sätestatud pikaajalist kokkusaamist.

5-19-6
Aktsiaseltsi Pärnu Kalur Holding jt kaebus seoses VEB Fondiga.

5-19-9
Raivo Paala kaebus tunnistada Riigikogu valimise seaduse § 4 lg 3 ja 6 põhiseadusega vastuolus olevaks.

5-19-11
Virgo Kruve kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 03.03.2019. a otsuse nr 75 peale.

5-19-12
Virgo Kruve kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 03.03.2019. a otsuse nr 77 peale.

5-19-13
Märt Meesaku kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 11.03.2019. a otsuse nr 91 peale.

5-19-14
Heiki Lille kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 11.03.2019. a otsuse nr 93 peale.

5-19-15
Ülo Teppo kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 11.03.2019. a otsuse nr 92 peale.

5-19-16
Raivo Paala kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 11.03.2019. a otsuse nr 83 peale.

5-19-17
Romeo Kalda kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 11.03.2019. a otsuse nr 82 peale.

5-19-18
Elurikkuse Erakonna kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 11.03.2019. a otsuse nr 80 peale

5-19-19
Märt Põdra kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 11.03.2019. a otsuse nr 89 peale

5-19-20
Märt Põdra kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 11.03.2019. a otsuse nr 90 peale

5-19-21
Meelis Kaldalu kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 11.03.2019. a otsuse nr 84 peale

5-19-22
Meelis Kaldalu kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 11.03.2019. a otsuse nr 85 peale

5-19-23
Meelis Kaldalu kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 11.03.2019. a otsuse nr 86 peale

5-19-24
Meelis Kaldalu kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 11.03.2019. a otsuse nr 87 peale