Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 05.07.2020
Näiteks 05.07.2020
28. oktoober 2019

Riigikohtu tsiviilkolleegium juhtis lahendis tähelepanu, et ka olukorras, kus kohus salvestab tunnistajate, ekspertide ja menetlusosaliste ütlused, tuleb protokollida salvestise põhisisu alati, kui ütlustega soovitakse tõendada asjaolusid, millest asja lahendamine olulisel määral sõltub. Lisaks rõhutas tsiviilkolleegium, et digitaalse protokolli koostamisel tuleb kohtuistungi helisalvestamisel kõik muud seaduses märgitud andmed seaduses sätestatud vormis protokollida.

24. oktoober 2019

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul nimetas Riigikogu uueks riigikohtunikuks vandeadvokaat Kalev Saare, kes asub ametisse 1. detsembril.

17. oktoober 2019

Riigikohus jättis menetlusse võtmata vandeadvokaat Oliver Nääsi ja vandeadvokaat Marko Kairjaki taotlused kriminaalmenetluse kulude hüvitamiseks kriminaalasjas nr 1-16-10503. See tähendab, et riik pole kohustatud hüvitama valitud kaitsjale ja kannatanu esindajale makstud tasusid.

15. oktoober 2019

Täna kogunenud Riigikohtu üldkogu otsustas edastada Tartu Maakohtu kohtuniku Heiki Kolki tagasiastumisavalduse Vabariigi Presidendile.

11. oktoober 2019

Riigikohtu esimees Villu Kõve teeb Riigikogule ettepaneku nimetada uueks Riigikohtu kriminaalkolleegiumi liikmeks Tartu ringkonnakohtunik Juhan Sarv.

11. oktoober 2019

Riigikohtu halduskolleegium tunnistas õigusvastaseks ehitusloa, mille Tallinna linn andis Elisa Eesti AS-ile mobiilsidemasti rajamiseks ning tühistas mastile antud kasutusloa. Riigikohtu hinnangul ei arvestanud Tallinna linn lube andes naabrite huvidega.

10. oktoober 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium jättis jõusse süüdimõistva otsuse, mille järgi asetasid ja jätsid Pandivere Pansion OÜ juhtivtöötajad hooldekodu elaniku eluohtlikku olukorda, mille tagajärjel ta suri. Riigikohus rõhutas otsuses, et hooldekodu pidaja üldine hoolsuskohustus on ulatuslikum tavapärasest üldinimlikust hoolsuskohustusest.

10. oktoober 2019

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas otsuses, et isegi juhul, kui pankrotivõlgniku ja tema abikaasa ühisvara jagamise nõue on aegunud, ei tähenda see, et pankrotivara hulka kuuluks lisaks pankrotivõlgniku osale ka tema abikaasa osa.

 

9. oktoober 2019

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi kokku viiele kohtunikukohale – kolm neist on Harju Maakohtus, üks Pärnu Maakohtus ja üks Tartu Maakohtus. Kohtunikuks kandideerija peab muuhulgas olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud.

9. oktoober 2019

Riigikohtu halduskolleegium rahuldas Lääne-Nigula valla kaebuse OÜ Kekkilä algatatud vaidluses. Riigikohtu sõnul leidis vald põhjendatult, et enne kaevandamisloa kooskõlastamist on vaja keskkonnamõjude kohta teavet juurde koguda.

Lehed