Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 05.12.2019
Näiteks 05.12.2019
8. aprill 2019

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnas valminud kohtupraktika ülevaade võtab kokku Riigikohtu tsiviilkolleegiumi ulatusliku praktika töövõtulepingu kohaldamisest.

4. aprill 2019

Riigikohtu infotehnoloogia osakond otsib nõunikku, kes aitaks tõhustada  Riigikohtu igapäevaseid tööprotsesse ja kohtumenetlusega seotud lahendusi.

3. aprill 2019

Värske Riigikohtu õigusteabe-ja koolitusosakonnas valminud kohtupraktika ülevaade kajastab vara konfiskeerimist ning konfiskeerimise ja selle asendamise tagamist. Ülevaade võtab kokku kohtupraktika alates 2014. aastast, mis ajast alates on muutunud konfiskeerimise alused ning on ka oluliselt lisandunud kohtupraktikat.

28. märts 2019

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi kuue kohtunikukoha täitmiseks: üks neist on Tallinna Ringkonnakohtus, neli Harju Maakohtus ja üks Pärnu Maakohtus. 

27. märts 2019

Riigikohtusse jõudis Riigikogu valimistega seoses kokku 22 valimiskaebust. Kõikidest kaebustest jättis Riigikohus 18  kaebust rahuldamata ning neli kaebust läbi vaatamata.

27. märts 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium juhtis kahe Riigikohtusse jõudnud valimiskaebuse põhjal tähelepanu sellele, et põhiseaduslike valimisõiguse printsiipide ja õigusriigi põhimõtte paremaks tagamiseks oleks vajalik elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise reeglid õigustloovates aktides sätestada selgemalt.

26. märts 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium selgitas kahe Riigikohtusse jõudnud valimiskaebuse põhjal, et rahvastikuregistri seadus lubab valimiste ajal kanda valija elukoha andmed rahvastikuregistrisse kiirkorras ja vajadusel üksnes omavalitsuse täpsusega. Elukohakanne, millel puudub aadress, on ajutine ja kustub pärast valimisi.

22. märts 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium jättis tänase otsusega muutmata Tallinna ringkonnakohtu mõistetud nelja-aastase vanglakaristuse Eestis pikaajalise elamisloa alusel elavale Gruusia kodanikule, kes tulistas 2017. aasta veebruaris Tallinnas asuvas Metropoli hotellis teist meest jalga. Samas ei hinnanud riigikohus piisavalt põhjendatuks ringkonnakohtu otsust mõista lisakaristusena riigist väljasaatmine ja kaheksa-aastane sissesõidukeeld. Seetõttu saatis riigikohus asja ringkonnakohtule uueks arutamiseks.

19. märts 2019

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas tänases otsuses, et ebaõigeid andmeid avaldanud isikult saab andmete ümberlükkamist nõuda üldjuhul vaid samal viisil ja samas kohas, kuidas ja kus need avaldati.

18. märts 2019

Riigikohtu halduskolleegium jättis täna rahuldamata Tallinna linna ja Kersti Sumera kassatsioonkaebused Tallinna ringkonnakohtu otsuse peale, mis tühistas Tallinna linnavalitsuse korralduse jätta Edgar Kurgole tagastamata  õigusvastaselt võõrandatud vara.

Lehed