Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 20.03.2023
Näiteks 20.03.2023
9. august 2022

Kohtunike distsiplinaarkolleegium tunnistas Harju Maakohtu kohtuniku Helina Luksepa süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises ja karistas teda noomitusega.

6. juuli 2022

Riigikohus avaldas sel nädalal ülevaate oma värskest praktikast, mis hõlmab juunikuiseid lahendeid. 

30. juuni 2022

20.–22. juunil toimus Brüsselis Rahvusvahelise Kõrgeimate Halduskohtute Ühenduse (AIHJA/IASAJ) kongress, mille käigus Riigikohus võeti organisatsiooni täisliikmeks.

22. juuni 2022

Riigikohus juhtis täna avaldatud otsuses tähelepanu sellele, et abikaasad peavad ühisvara üldjuhul koos valitsema ja kui üks abikaasadest tegeleb ettevõtlusega, siis on otstarbekas sõlmida abieluvaraleping.

22. juuni 2022

Eesti Rahvuskultuuri Fondi (ERKF) juurde asutati endise riigikohtuniku Henn Jõksi mälestuseks fond, mis hakkab maksma stipendiume õigusteaduse tudengitele.

21. juuni 2022

Riigikohtu hinnangul on valla- või linnavolikogu liikmeks pürgijal õigus nõuda kohalikult omavalitsuselt teise kandidaadi elukohaandmete kontrollimist, sest nii-öelda poliitturism võib vähendada tema võimalusi saada valituks.

20. juuni 2022

Riigikohus avaldab alates tänasest esmaspäeviti oma kodulehel mitteametlikke lühiülevaateid Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) ja Euroopa Liidu Kohtu (EK) lahenditest, mida varem levitati ainult asutuse sees.

20. juuni 2022

Riigikohtu kriminaalkolleegium kergendas mehele mõrvakatse eest mõistetud karistust, sest maa- ja ringkonnakohus polnud arvesse võtnud rasket psüühikahäiret, mis tema käitumist oluliselt mõjutas.

15. juuni 2022

Riigikohus otsib oma meeskonda halduskolleegiumi nõunikku, kelle ülesanne on lahendada haldusasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte. Kandideerimistähtaeg on 15. juuli.

14. juuni 2022

Riigikohus selgitas teisipäeval, 14. juunil avaldatud otsuses, et kahtlustava ja tema lähedaste õigus keelduda kuriteo tõendamisele kaasaaitamisest hõlmab ka politseile nutiseadme PIN-koodi avaldamist.

Lehed