Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Käimas on konkursid halduskohtunike leidmiseks

29. juuni 2015
PrintPDF
Justiitsminister kuulutas 25. juunil välja konkursi ühele Tallinna Halduskohtu ja ühele Tartu Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtuniku kohale.

Avaldus kohtuniku konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia tuleb esitada Riigikohtu esimehele 27. juuliks 2015.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna "Kohtuniku konkurss” all Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil kantseleiatriigikohus [dot] ee.

Täiendavat informatsiooni kohtunikukonkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada telefonidel 730 9062 ja 512 3227 või e-posti aadressil Kristel [dot] Siimula-Saaratriigikohus [dot] ee.