Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtute aastaraamat keskendub halduskohtumenetlusele

15. mai 2015
PrintPDF
Äsja ilmunud Kohtute aastaraamat 2014 annab ülevaate Eesti kohtusüsteemi käekäigust möödunud aastal, täpsemalt keskendub seekordne aastaraamat halduskohtumenetluse rollile ühiskonnas.

 
Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving toob oma artiklis „Arutlusi halduskohtumenetluse ökonoomiast“ välja, et lahendades konkreetse isiku vaidlust, osutab halduskohus kõrvalproduktina teenust tervele ühiskonnale. „Sellega pannakse ametnikud täitma seadust – demokraatlikult valitud rahvaesinduse tahet – ning arvestama üldist huvi,“ märgib riigikohtunik.


Ka Riigikohtu esimees Priit Pikamäe rõhutab aastaraamatu eessõnas, et sisukas halduskohtu lahend, milles antakse täitevvõimule suuniseid seaduse tõlgendamise ja faktide tuvastamise kohta, võimaldab ära hoida hulgaliselt uusi vaidlusi.


Lisaks kohtunikele saavad aastaraamatus sõna ka menetlusosalised, kes annavad tagasivaate halduskohtumenetlusele vastustaja esindaja pilgu läbi, esitatakse kohtute menetlusstatistika, Riigikohtu 2014. aasta praktika ja heidetakse pilk ka tulevikku. 


Kohtute aastaraamat ilmub eesti- ja ingliskeelsena ning on suunatud eeskätt kohtunikkonnale ja õigusvaldkonna spetsialistidele.

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846