Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Pöördumine: õigushariduse ja õigusteenuse kvaliteedi tõstmise vajadusest

7. juuni 2021
PrintPDF

Täna saadeti peaminister Kaja Kallasele, justiitsminister Maris Laurile, haridus-ja teadusminister Liina Kersnale ning ülikoolide rektoritele pöördumine, kus tuntakse muret õigushariduse kvaliteedi pärast ning pakutakse lahendusi, kuidas olukorda parandada.

Muu hulgas on ettepanekute seas näiteks see, et 3+2 õpe tuleks asendada tervikliku integreeritud õppega, riik peaks rahastama üksnes akadeemilise kõrgkvalifikatsiooniga juristide ettevalmistamist ja seda üksnes ühes ülikoolis ning looma peaks ühise kutseeksami.

Oma allkirja andsid pöördumisele Riigikohtu esimees Villu Kõve, peaprokurör Andres Parmas, Eesti Advokatuuri esimees Jaanus Tehver, õiguskantsler Ülle Madise, Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees Terje Eipre, Eesti Juristide Liidu tegevpresident Mai Palmipuu ja Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees Irene Kull.

Pöördumise leiab SIIT.

Riigikohtu analüüs: Eesti õigushariduse ja juristikutse probleemidest ning võimalikest lahendustest

Analüüsi kokkuvõte