Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees kõneles Lätis kriisiajal lõivude tõstmise kogemusest

29. september 2011
PrintPDF
Riigikohtu esimees Märt Rask kõneles täna Läti põhiseaduskohtu 15. aastapäeva konverentsil Eesti kogemusest põhiseaduslike väärtuste kaitsmisel majanduskriisis. Rask kirjeldas hoiatava näitena Eestis majanduskriisi alguses rutakalt riigilõivude tõstmisega kaasa tulnud probleeme õigusemõistmise tagamisel.

Konverentsil „Põhiseaduskohtu roll põhiseaduslike väärtuste kaitsmisel“ kõneles Rask, et juba 2007. aastal olid Eestis riigilõivud kõrged. „2009. aastal tõsteti riigilõivumäärasid mitte protsentides vaid kordades ja me võime tõdeda, et Eestis on nii riigilõivu maksimaalne suurus kui ka varaliste nõuete proportsionaalne lõivu tase Euroopa Liidu kõrgeim, moodustades ca 12,3% nõudest,“ rääkis Rask.

Riigikohtu esimees tõi välja, et tänaseks, mil ülikõrged lõivud kohtusse pöördumiseks on kehtinud kaks ja pool aastat, on Riigikohus korduvalt tunnistanud konkreetses asjas nõutud lõivu põhiseadusevastaseks. Ning sarnastel kaebustel ei näi lõppu tulevat enne, kui seadusandja viib riigilõivud kooskõlla põhiseadusega. Rask selgitas:“ Tuleb märkida, et ülikõrged riigilõivud kohtusse pöördujate arvu ei ole vähendanud, kuid kohtumenetlus on muutunud oluliselt aeglasemaks ja keerukamaks“.

„Ilma kohtuvaidlusteta ehk ilma kohtuliku kontrollita loome soodsa pinnase „tugevama õiguse“ tekkeks, mis ei pruugi kokku langeda seadusandja tahtega,“ rõhutas Riigikohtu esimees.

Kõne tekstiga on võimalik tutvuda siin.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja