Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu praktika värske ülevaade käsitleb jälitustoiminguid

20. mai 2019
PrintPDF

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnal on valminud kohtupraktika ülevaade Riigikohtu olulisematest seisukohtadest seoses jälitustoimingutega. 

Analüüs käsitleb muu hulgas jälitustoimingute tegemise legitiimsust, lubatavust, tegevuseks loa andmist ja menetlusosaliste teavitamist. Lisaks on välja toodud üldpõhimõtted, millistel tingimustel võib kogutud teavet kasutada tõendina ning millistel juhtudel ei pea näiteks jälitustoiminguga kogutud andmeid menetlusosalistele tutvustama.

Varem on Riigikohtu õigusteabe osakonnal (tänane õigusteabe- ja koolitusosakond) valminud kohtupraktika analüüs „Jälitustegevuse kohtulik eelkontroll Eestis“, mis keskendus eelkõige 1. jaanuaril 2013 jõustunud olulisematele kriminaalmenetluse seadustiku muudatustele. Võrreldes varasema analüüsiga on nüüd lisandunud oluliselt Riigikohtu praktikat, mis käsitleb 2013. aastal ja pärast seda jõustunud seadusemuudatusi.  Ülevaate eesmärk on koondada, süstematiseerida ja rõhutada Riigikohtu olulisemaid seisukohti jälitustoimingute regulatsiooni kohta.

Kohtupraktika analüüsi saab lugeda siit