Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus kuulutas välja praktikakonkursi käimasolevaks õppeaastaks

13. september 2017
PrintPDF
Praktikale oodatakse nii magistritaseme üliõpilasi kui ka bakalaureuseõppe tudengeid, avalduste esitamise tähtaeg on 6. oktoober.


Esmakordselt ootab Riigikohus sel aastal lisaks magistrantidele praktikale ka bakalaureuseõppe tudengeid. Kui magistrandidele suunatud menetluspraktika leiab aset kohtukolleegiumides, siis bakalaureuseõppe 2. ja 3. aasta tudengid saavad uusi teadmisi ja kogemusi ammutada õigusteabe osakonnas. Riigikohtu õigusteabeosakond tegeleb kohtupraktika süstematiseerimise ning analüüsi valdkonnaga.

Praktikale on oodatud õigusteaduse üliõpilased, kellel on süvendatud huvi õigusteaduse vastu, tahe õppida ja enda teadmisi proovile panna. Praktika käigus osaleb praktikant juhendaja toel aktiivselt kolleegiumi või osakonna töös, saab tuttavaks Riigikohtu ja selle töökorraldusega.

Konkurss praktikakohtadele 2017/2018 õppeaastal vältab kuni 6. oktoobrini 2017 ja konkursil osalejate seast tehakse valik oktoobrikuu jooksul. Konkursi tulemused tehakse teatavaks kõigile osalenutele ning valituks osutunutega lepitakse täpsemalt kokku, millisel perioodil praktika toimub. 

Praktikakorralduse kohta saab lisainfot Riigikohtu personaliosakonna personalispetsialistilt Kristi Jakobsoolt (telefon 730 9085, e-post kristi [dot] jakobsooatriigikohus [dot] ee).

Konkursi tingimustega tutvu Riigikohtu kodulehel
 

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846