Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valmis analüüs rahvusvahelise kaitse taotleja ja välismaalase kinnipidamise põhjendamisest kohtupraktikas

29. mai 2020
PrintPDF

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnas valminud värske kohtupraktika analüüs vaatleb, kuidas on Riigikohtu ja ringkonnakohtute määrustes tõlgendatud rahvusvahelise kaitse taotleja ja viibimisaluseta välismaalase kinnipidamise aluseid ja põhjendatud kinnipidamise vajadust.

Rahvusvahelise kaitse taotleja või viibimisaluseta välismaalase kinnipidamiskeskuses kinnipidamine on viimastel aastatel pälvinud palju tähelepanu nii meedias kui ka kohtupraktikas. Värske analüüs annab Riigikohtu 2016–2020 ja ringkonnakohtute 2019. aasta määruste põhjal ülevaate sellest, kuidas tõlgendatakse rahvusvahelise kaitse taotleja või viibimisaluseta välismaalase kinnipidamise eesmärke, hinnatakse proportsionaalsust ja võetakse arvesse olulisi asjaolusid.

Analüüs toob esile ka mõned kohtupraktikas ilmnenud kitsaskohad. Vaatluse all on näiteks küsimus, kui põhjalikult peab selgitama seda, miks ei saa menetlustoiminguid läbi viia isikut kinni pidamata. Kuna kõige sagedamini tuleb kohtutel hinnata seda, kas rahvusvahelise kaitse taotleja või viibimisaluseta välismaalane võib menetluse vältel põgeneda, on eriline rõhk tingimustel, mille alusel põgenemise ohu olemasolu praktikas tuvastatakse.

Analüüsiti 46 määrust, mille alusel isik kinnipidamiskeskusesse paigutati või tema kinnipidamistähtaega pikendati.

Analüüsi saab lugeda siit.

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee