Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valmisid ülevaated aktuaalsest Riigikohtu praktikast

31. mai 2019
PrintPDF

Ülevaated käsitlevad kohtuasjade lahendamist haldus-, tsiviil- ja kriminaal- ning väärteoasjades selle aasta esimese nelja kuu jooksul.

Jaanuarist aprillini sai Riigikohtus lahendi 31 haldusasja, 53 tsiviilasja, 12 kriminaalasja ning 1 väärteoasi.

Ülevaadete tegemise eesmärgiks on tutvustada eelkõige lahendeid, millega muudetakse, arendatakse või ühtlustatakse senist kohtupraktikat või milles käsitletakse esimest korda mõnd õigusinstituuti. Lisaks tutvustatakse lahendeid, mis on tehtud Riigikohtu üldkogule antud asjades, lahendeid, millele on lisatud märkimisväärne eriarvamus, ning lahendeid, millel on oluline obiter dictum’i osa.

Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaal- ja väärteoasjades