Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 30.06.2023
Näiteks 30.06.2023
3. mai 2023

Kohtunike distsiplinaarkolleegium leidis, et Harju Maakohtu kohtunik Hannes Olev keeldus põhjendamatult õigusemõistmisest, taandades end ühe tsiviilasja lahendamisest.

28. aprill 2023

Riigikohus avaldas sel nädalal otsuse, milles selgitati vähemusosaniku osaühingust väljaarvamise eeldusi ja korda. Kohus leidis muu hulgas, et väljaarvamine on lubatav üksnes õiglase ja kohese hüvitise eest.

27. aprill 2023

24.-25. aprillil leidis Riigikohtus aset seminar asüüliõiguse teemadel, mille viisid läbi Saksamaa Kõrgema Halduskohtu kohtunik prof. Harald Dörig (emer.) koos Belgia asüülikohtuniku ja IARLJ (International Association of Refugee Law Judges) endise presidendi Katelijne Declerckiga.  

26. aprill 2023

Riigikohus jättis täna rahuldamata Merike Lumi kaebuse, milles ta taotles oma volituste taastamist Tartu Linnavolikogu liikmena.

26. aprill 2023

Olete oodatud reedel, 19. mail 2023 kell 11 isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) viiendale aastapäevale pühendatud konverentsile. 

20. aprill 2023

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Tartu Ringkonnakohtu ja kahele Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku kohale ning ühele Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtuniku kohale.

12. aprill 2023

Riigikohus täpsustas täna avaldatud määruses, kuidas saab korteriühistu paigaldada majja valvekaamerad olukorras, kus mõni korteriomanik pole sellega nõus.

12. aprill 2023

Kohtute aastaraamatu läbiv teema on tänavu kohtunikuameti tulevik – keda oodatakse kohtunikuks ning milliseid tagatisi, hüvesid ja arenguvõimalusi peaks pakkuma, et täita suur hulk lähiaastail vabanevaid kohtunikukohti silmapaistavate juristidega ja kindlustada seeläbi kvaliteetne õigusemõistmine.

3. aprill 2023

Enamik Riigikohtusse jõudnud valimiskaebusi puudutas ühel või teisel moel elektroonilise hääletamise seadusele või põhiseadusele vastavust.

31. märts 2023

Riigikohus selgitas enam kui sada aastat tagasi ehitatud talumaja varjatud puudusi käsitlenud kohtuasjas, et hoone lepingutingimustele vastavuse hindamisel tuleb lähtuda sarnaste vanade hoonete tavapärasest seisukorrast, mitte uusehitistele kehtestatud nõuetest.

Lehed