Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 22.04.2021
Näiteks 22.04.2021
12. märts 2021

Riigikohus selgitas tänases otsuses, et süüteokatsest loobumine vabastab toimepanija vastutusest üksnes juhul, kui see on vabatahtlik.

5. märts 2021

Riigikohus otsustas, et AS-il Merko Ehitus Eesti on õigus saada riigilt varalise kahju hüvitist, kui leiab kinnitust väide, et neile kuuluvate kinnistute väärtus vähenes looduskaitseliste piirangute tõttu. Samas pole vaja maksta hüvitist loodetud arendustulu saamata jäämise eest, kui äriplaani luhtumine mahub tavapärase äririski raamidesse.

3. märts 2021

Riigikohtu üldkogu otsustas mööblitootja Tarmeko endise juhi kriminaalasjas, et tahtliku rikkumise toime pannud äriühingu juhatuse liikme vastu võib esitada kahjunõude teatud tingimustel kümne aasta jooksul – varasemas kohtupraktikas oli see tähtaeg eranditult viis aastat.

23. veebruar 2021

Riigikohus võtab õigusteabe- ja koolitusosakonda tööle nõuniku, kelle põhiülesanne on töötada välja ja viia ellu kohtunike koolitusprogrammi oskuskoolituste valdkonnas.

10. veebruar 2021

Riigikohtu analüüs näitas, et kohtud pole kuriteos kannatanutele mittevaralise kahju hüvitamisel alati järjekindlad ning ka pealtnäha sarnaste juhtumite puhul võivad summad olla mõnikord väga erinevad. 

9. veebruar 2021

Riigikohtus valmis ülevaade kriminaaltoimiku prokuratuurile tagastamise põhjustest lihtmenetlustes ehk kiirmenetluses, käskmenetluses, lühimenetluses ja kokkuleppemenetluses.

9. veebruar 2021

Kohtute haldamise nõukoda (KHN) kinnitas eelmisel nädalal toimunud kirjalikul istungil seisukohta, et õigusemõistmine peab korrakohaselt toimima ka pandeemia jätkudes, kuid selleks, et kohtuasjade arutamine oleks piisavalt ohutu, tuleb viiruse levikut ennetavaid meetmeid pidevalt üle vaadata.

9. veebruar 2021

Riigikohus asus seisukohale, et ühistranspordiseadus ei võimalda ametnikel taksoteenuse pakkujate kontrollimiseks tellida mobiilirakenduse kaudu taksot.

2. veebruar 2021

Riigikohtu kodulehel on nüüd kättesaadavad ülevaated Riigikohtu praktikast haldus-, tsiviil- ja süüteoasjades perioodil september–detsember 2020 ning aastaülevaade põhiseaduslikkuse järelevalve asjades tehtud lahenditest.  

29. jaanuar 2021

Riigikohus otsustas õlijäätmete taaskasutust puudutanud vaidluses, et riik pole reeglite kehtestamisel põhjendamatult viivitanud ning esmatähtsad on inimeste tervise ja keskkonna kaitsmise huvid.

Lehed