Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 31.01.2023
Näiteks 31.01.2023
9. Detsember 2022

Riigikohus otsustas, et ettevõtja Sergei Berezovski ja tema abikaasa süüditunnistamine altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises on põhjendatud, kuid tühistas riigi kasuks 462 100 euro väljamõistmise ning leidis ühtlasi, et süüdistatavate koju pealtkuulamisseadmete paigaldamiseks pommiähvarduse matkimine polnud lubatav.

6. Detsember 2022

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Harju Maakohtu kohtuniku kohale tsiviilvaldkonnas.

6. Detsember 2022

Riigikohus selgitas ristipuude kaitset puudutanud kohtuasjas, et kui kaitstav kultuuriväärtusega objekt on osa loodusest, siis on võimalik selle säilitamiseks kasutada ka looduskaitse abinõusid.

28. November 2022

Justiitsminister kuulutas 28. novembril välja konkursi ühele Tartu Maakohtu ja ühele Tartu Ringkonnakohtu kohtuniku kohale. Maakohtusse otsitakse tsiviilvaldkonna kohtunikku ja ringkonnakohtus on vaba koht kriminaalkolleegiumis.

28. November 2022

Riigikohus selgitas täna avaldatud otsuses, et laenuandja vajab igal juhul tarbijakrediidi tegevusluba, kui ta annab laenu inimestele, kes võivad saadud raha kasutada isiklikul otstarbel ehk väljaspool oma majandus- ja kutsetegevust.

28. November 2022

Riigikohus rõhutas eelmisel nädalal avaldatud otsuses, et pärimislepingut on võimalik tühistada vaid väga erandlikel juhtudel, mistõttu tuleb notaril enne lepingu sõlmimist pooltele selle olemust ja alternatiive hoolikalt selgitada.

25. November 2022

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 13.–15. märtsil 2023. a ja suuline osa 17.–20. aprillil 2023. a.

22. November 2022

Riigikohus selgitas täna avaldatud otsuses, et kui treenerile kehtestatud eluaegne lastega töötamise keeld pole põhjendatud, siis ei tohi tema tööandjat ka laste treenimiseks mõeldud toetusest ilma jätta.

15. November 2022

Riigikohtu esimees Villu Kõve osales Euroopa ja araabia riikide kõrgeimate kohtute juhtide koostööseminaril, mis kandis pealkirja: „Kohtusüsteemi tugevdamine: peamised väljakutsed ja nende lahendusteed“.

10. November 2022

Justiitsminister kuulutas 9. novembril välja konkursi kokku kümnele kohtunikukohale – Pärnu Maakohtus (3), Harju Maakohtus (3), Viru Maakohtus (2), Tartu Halduskohtus (1) ja Tartu Ringkonnakohtus (1).

Lehed