Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 16.02.2019
Näiteks 16.02.2019
21. Jaanuar 2019

Alates 21. jaanuarist 2019 asub Riigikohus asenduspinnal, aadressiga Veski 32, Tartu.

18. Jaanuar 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis tänase otsusega rahuldamata Tartu Linnavolikogu taotluse tunnistada kehtetuks planeerimisseaduse need sätted, mis kehtestavad riigi eriplaneeringu koostamise alused ja piirangud, ning sätted, mis võimaldavad riigi eriplaneeringu koostamisest huvitatud isikul kanda riigi eriplaneeringu mõjude hindamisega seotud kulud.

15. Jaanuar 2019

President Kersti Kaljulaid tegi 14. jaanuaril Riigikogule ettepaneku nimetada Riigikohtu esimeheks tunnustatud õigusteadlane ja praegune Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees Villu Kõve.

14. Jaanuar 2019

Riigikohtu 99. aastapäevale pühendatud tänuaktusel autasustati 18 kooliõpilast, kes näitasid silmapaistvat arutlusoskust kaasuskonkursil.

11. Jaanuar 2019

President Kersti Kaljulaid allkirjastas ettepaneku, mille kohaselt vabastatakse Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist seoses tema kandidatuuriga Euroopa Kohtu kohtujuristiks.

8. Jaanuar 2019

Viru maakohtus alustab kohtunikuna tööd Liina Naaber-Kivisoo, Harju maakohtu kohtunikena Andrea Lega, Maarja-Liis Lall ja Ants Mailend.

21. Detsember 2018

Riigikohus selgitas tänases lahendis kriminaalmenetluse lõpetamise tingimusi süüdistatava parandamatu haiguse korral.

19. Detsember 2018

​Parimate õpilastööde autorid on saanud kutse tänuaktusele, mis toimub 14. jaanuaril Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis. Neid, kes sel korral äramärkimist ei leidnud, julgustame uuesti osalema 2019. aastal.

19. Detsember 2018

Kevadise kohtunikueksami kirjalik osa toimub 4.-8. märtsil 2019 ja suuline osa 8.-12. aprillil 2019. Eksamil osalemiseks tuleb dokumendid esitada hiljemalt 4. jaanuariks.

13. Detsember 2018

Riigikohus selgitas tänases kohtulahendis kohaliku omavalitsuse kohustusi ohutuse tagamisel ja ohukahtluse kõrvaldamisel ehitusjärelevalves.

Lehed