Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 25.06.2022
Näiteks 25.06.2022
20. aprill 2022

Sel nädalal ilmunud Eesti kohtute aastaraamatu üks peateemasid on kohtunike põlvkonnavahetus, sest järgmise viie aasta jooksul tekib õigus pensionile jääda enam kui poolesajal õigusemõistjal. Samuti käsitletakse päevakajalisi õigusküsimusi – nn rusikaõigust, koroonapiiranguid ja eeltõendamismenetlust.

18. aprill 2022

Riigikohus avaldas sel nädalal ülevaate oma värskest praktikast, mis hõlmab lahendeid jaanuarist kuni märtsini 2022. 

13. aprill 2022

Justiitsminister kuulutas 11. aprillil 2022 välja konkursi kokku 11 kohtunikukohale – kuus neist Harju Maakohtus, üks Pärnu Maakohtus, kolm Tartu Maakohtus ja üks Tallinna Halduskohtus. Kandideerimistähtaeg on 11. mai.

1. aprill 2022

Riigikohus rõhutas reedel avaldatud otsuses, et tervishoiutöötaja tohib avaldada patsiendilt saadud andmeid kuriteo toimepanemise kohta vaid väga erandlikel juhtudel – näiteks kui patsient annab selleks ise nõusoleku, jätkuvalt on ohus inimeste elu ja tervis või laps on langenud väärkohtlemise ohvriks.

31. märts 2022

Riigikohus avaldas sel nädalal ülevaate oma 2021. aasta praktikast põhiseaduslikkuse järelevalve asjades.

17. märts 2022

Riigikohus jõustas neljapäeval maakohtu otsuse, millega mõisteti kaheksa-aastane vangistus emale, kes jättis tütre hoolimata arsti hoiatustest õigeaegse ravita, mistõttu laps suri.

16. märts 2022

Riigikohtu halduskolleegium arutab 25. märtsil kell 11 toimuval avalikul suulisel istungil OÜ M.K.Reis-X kaebust, mis puudutab ühistranspordi rahastamist.

15. märts 2022

Riigikohus võtab tööle õigusteabe- ja koolitusosakonna spetsialisti, kelle põhiülesanne on toetada kohtunike ja kohtuteenistujate koolituste korraldamist, abistada koolitusnõunikke ning pidada koolitusega seotud andmebaase. Kandideerimistähtaeg on 30. märts.

15. märts 2022

Riigikohtu üldkogu avaldas teisipäeval otsuse, millel on oluline roll Eesti põhiseaduse ja Euroopa Liidu õiguse vahekorra selgitamisel ning puuetega inimeste võrdse kohtlemise tagamisel.

14. märts 2022

Riigikohus jättis esmaspäeval, 14. märtsil rahuldamata AS-i Eesti Post kaebuse, mille eesmärk oli kohustada Konkurentsiametit jätkama järelevalvet AS-i Express Post hinnapoliitika üle.

Lehed