Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 02.08.2021
Näiteks 02.08.2021
7. juuni 2021

Täna saadeti peaminister Kaja Kallasele, justiitsminister Maris Laurile, haridus-ja teadusminister Liina Kersnale ning ülikoolide rektoritele pöördumine, kus tuntakse muret õigushariduse kvaliteedi pärast ning pakutakse lahendusi, kuidas olukorda parandada.

4. juuni 2021

“Vähene selgitustöö riivab inimeste õiglustunnet ning kahjustab kohtu ja õigusemõistmise autoriteeti,” ütles Riigikohtu esimees Villu Kõve täna kohtunike täiskogu ees peetud ettekandes. 

3. juuni 2021

Riigikohus selgitas tänases otsuses, et tööandja ei saa panna töötajale võlatunnistusega suuremat varalist vastutust, kui töölepingu seadus võimaldab. 

3. juuni 2021

Tartus toimub 4. juunil juba kahekümnendat korda Eesti kohtunike täiskogu, mille põhiküsimus on tänavu „Kui avalik peab olema kohtumenetlus?“

31. mai 2021

Riigikohtus on valmis saanud selle aasta esimesed praktikaülevaated haldus-, tsiviil- ja süüteoasjades, mis hõlmavad ajavahemikku jaanuar–aprill 2021.

31. mai 2021

Järgmine kohtunikueksami kirjalik osa toimub 6.–10. septembril ja suuline osa 18.–22. oktoobril 2021. aastal.

26. mai 2021

Riigikohus leidis tänases otsuses, et tuuleenergia arendamise kasuks räägib oluline avalik huvi ja nii riigiasutustel kui ka kohalikul omavalitsusel tuleb teha mõistlikke pingutusi selle nimel, et planeeringutes kavandatud tuulepargi rajamine oleks võimalik.

25. mai 2021

Riigikohus selgitas, et kehtiv õigus ei võimalda Eesti Olümpiakomiteel (EOK) jätta treenerile kutsetunnistust väljastamata või seda hiljem tühistada, kui tal on keelatud lastega töötamine. Lastekaitseseaduse järgi saab seda piirangut kontrollida ainult tööandja või tegevusloa andja.

20. mai 2021

„Oleme Euroopa riikide võrdluses ehitanud ühe efektiivsema kohtusüsteemi, mida tuleks püüda hoida ja veel paremaks teha. Kahjuks on see saavutatud suuresti kohtus töötavate inimeste püsiva ülekoormuse arvel,“ ütles Riigikohtu esimees Villu Kõve täna Riigikogule  antud aastaülevaates olukorrast õigusemõistmises.  

19. mai 2021

Riigikohtul on valminud ülevaade kriminaalkolleegiumi lahenditest, mis käsitlevad menetlustähtaegu ja nende kulgemist kriminaalmenetluses.

Lehed