Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 14.04.2024
Näiteks 14.04.2024
21. märts 2024

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõuniku põhiülesanded on põhiseaduse ja põhiseaduslikkuse järelevalve probleemide uurimine ja kohtulahendite ettevalmistamine ning koostöö korraldamine valdkonnas. Kandideerimistähtaeg on 19. aprill.

21. märts 2024

Riigikohus tühistas Tartu Linnavolikogu kehtestatud detailplaneeringu, kuna kaitsealuste taimede kaitseks vajalik puhverala ja taimede ümberistutamise võimalikkus olid jäetud käsitlemata.

20. märts 2024

Riigikohus rõhutas tänases määruses, et spordialaliidu pädevus peab olema piiritletud läbipaistvate, selgete ja täpsete sisuliste kriteeriumidega, mis võimaldavad vältida selle meelevaldset kasutamist.

19. märts 2024

Riigikohtunik Heili Sepp rääkis Eesti Ekspressile, mis toimub Eesti õigussüsteemis.

18. märts 2024

President Alar Karis nimetas täna Kadriorus ametisse kolm uut kohtunikku, kes hakkavad õigust mõistma Tallinna Halduskohtus ja Tallinna Ringkonnakohtus.

18. märts 2024

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunõunik Peeter Tarvis ning Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees ja riigikohtunik Urmas Volens kirjutasid ERR-is laenuvõtjate kaitse suurendamisest.

 
15. märts 2024

Riigikohtu esimees Villu Kõve toetab Riigikohtu halduskolleegiumi uue liikmena praegust Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikku Oliver Kaske (Kask) ja alustab tema tutvustamist Riigikogu fraktsioonidele.

15. märts 2024

Karistusseadustiku kohaselt karistatakse isikut looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest avalikus kohas või julmal viisil. Eile tehtud määrustes tuli Riigikohtul lahendada mh küsimus, kes saab selle teo puhul olla kannatanuks ehk kelle õigushüvesid teoga kahjustatakse.

15. märts 2024

Riigikohtu esimees Villu Kõve ütles ETV saates „Esimene stuudio“, et justiitsministril on õigus tunda huvi, kuidas edenevad prokuratuuri uurimised. Juhiseid anda Kõve sõnul aga ei tohi. 

14. märts 2024

Riigikohus tühistas OÜ-le Hiiu Turvas turba kaevandamiseks antud loa, sest selle andmisel ei arvestatud nõuetekohaselt kaevandamise mõju rabas elavatele linnuliikidele ja rabale kui lindude elupaigale.

 

Lehed