Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 10.12.2018
Näiteks 10.12.2018
13. Veebruar 2018

Ülevaated tsiviil-, kriminaal- ja halduskolleegiumi aktuaalsest praktikast ajavahemikul septembri algusest kuni detsembri lõpuni 2017 on kättesaadavad Riigikohtu kodulehel. Lisaks asub seal ülevaade Riigikohtu praktika kohta põhiseaduslikkuse järelevalve asjades 2017. aastal.

12. Veebruar 2018

Kohtunike täiskogul esitleti kogumikku „Kohtunikud, kohtu-uurijad ja prokurörid 1918–1940“, mis kingitakse Riigikohtu ja Riigiprokuratuuri poolt Eesti riigi sajanda sünnipäeva puhul sajale raamatukogule ja teabekeskusele.

9. Veebruar 2018

Riigikohtu esimees andis eilsel kohtunike täiskogu vastuvõtul kohtute aumärgid Tartu ringkonnakohtu kohtunikule Mati Kartaule ja Harju maakohtu esimehele Meelis Eerikule. 

9. Veebruar 2018

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe tõdes täna kohtunike ees peetud kõnes, et kohtusüsteemil tuleb infotehnoloogia mõjul tahes tahtmata teiseneda – loobuda tuleks paberdokumentide vormistamisnõudest menetlusseadustikes.

8. Veebruar 2018

Homme, 9. veebruaril kogunevad Eesti kohtunikud aastakoosolekule, mille keskseks teemaks on kohtunikuameti kutse-eetika. Kohtunike täiskogu koguneb kord aastas ja sinna kuuluvad kõik 237 hetkel ametis olevat kohtunikku.

1. Veebruar 2018

Riigikohus lahendas Danske Bank AS-i ja laenusaaja ning käendaja vahelist vaidlust, mille ajendiks oli panga hagi ligi saja tuhande euro suuruse laenujäägi ning lisaks ka viivise väljamaksmiseks. Riigikohus selgitas, millal võib käendusleping olla heade kommetega vastuolus ning täpsustas krediidiandja kohustusi laenusaaja maksevõime kontrollimisel.

25. Jaanuar 2018

Riigikohus tunnistas tänase otsusega kohtutäituri seaduses olevad tasumäärad (KTS § 35 lg 2 ja 3) põhiseadusega vastuolus olevaks, otsus jõustub kuue kuu pärast.

12. Jaanuar 2018

Täna kell 13 toimuval Riigikohtu 98. aastapäeva tänuaktusel annab Riigikohtu esimees autasud 16 kooliõpilasele, kelle tööd valiti välja 110 konkursile saabunud lahenduse seast.  

3. Jaanuar 2018

Hiljuti menetlusosaliste seas läbiviidud rahulolu-uuringust selgus, et Eesti kohtusüsteemi peab pigem või väga usaldusväärseks 88 protsenti advokaatidest ja koguni 97 protsenti prokuröridest. Kohtusse pöördunud ja kohtus käinud inimestest pidas kohtusüsteemi usaldusväärseks keskmiselt 80 protsenti.

24. Detsember 2017

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe märgib, et Volli Kalm oli rektor, kes vaatamata oma reaalteaduslikule taustale oli Eesti õigusteadusele sügavalt oma inimene.

Lehed