Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 21.04.2019
Näiteks 21.04.2019
19. Detsember 2018

​Parimate õpilastööde autorid on saanud kutse tänuaktusele, mis toimub 14. jaanuaril Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis. Neid, kes sel korral äramärkimist ei leidnud, julgustame uuesti osalema 2019. aastal.

19. Detsember 2018

Kevadise kohtunikueksami kirjalik osa toimub 4.-8. märtsil 2019 ja suuline osa 8.-12. aprillil 2019. Eksamil osalemiseks tuleb dokumendid esitada hiljemalt 4. jaanuariks.

13. Detsember 2018

Riigikohus selgitas tänases kohtulahendis kohaliku omavalitsuse kohustusi ohutuse tagamisel ja ohukahtluse kõrvaldamisel ehitusjärelevalves.

4. Detsember 2018

Riigikogu vabastas tänase otsusega alates 1. septembrist 2019 ametist kaks riigikohtunikku – Malle Seppiku ja Eerik Kergandbergi. Mõlemad riigikohtunikud palusid endi ametist vabastamist seoses pensionile jäämisega. 

4. Detsember 2018

Täna, 4. detsembril nimetas parlament riigikohtunikuks Velmar Breti, kes asub Riigikohtu kriminaalkolleegiumis tööle 1. veebruaril 2019.

3. Detsember 2018

Endine riigisekretär Heiki Loot on alates tänasest Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik. 

9. November 2018

Riigikohus piiritles tänases lahendis seksuaalset ahistamist vägistamisest ja muudest sugulise iseloomuga tegudest, tühistades maa- ja ringkonnakohtu otsuse kohtuasjas, mille süüdistuse kohaselt hõõrus süüdistatav hetkeliselt või lühema aja vältel oma jalaga laste jala säärepiirkonda ja ühel korral asetas korduvalt, kuid hetkeliselt ka oma käe lapse reiele ja põlvele. Maa- ja ringkonnakohus mõistsid mehe kirjeldatud tegude eest süüdi vägistamise (KarS § 141) ja suguühtega võrdsustatud sugulise iseloomuga teo (KarS § 145) paragrahvi alusel.

30. Oktoober 2018

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis tänase otsusega rahuldamata õiguskantsleri taotluse tunnistada kehtetuks Tallinna jäätmehoolduseeskirja sätted.
 

18. Oktoober 2018

Täna ja homme toimub Tallinnas Euroopa kõrgemate halduskohtute ümarlaud, mille keskseks teemaks on õiglane kohtumenetlus. Kohtumisest võtavad osa 25 Euroopa riigi kohtunikud.

17. Oktoober 2018

Riigikohus lahendas Andmekaitse Inspektsiooni ja Tartu Vallavalitsuse vahelist vaidlust küsimuse üle, kas kohalik omavalitsus peab lisaks ametnikele ka töötajate töötasuga seotud andmed teabenõude saamisel isikustatud kujul väljastama.  

Lehed