Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 28.10.2021
Näiteks 28.10.2021
10. mai 2021

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu, kahele Harju Maakohtu ja ühele Viru Maakohtu kohtuniku kohale.

28. aprill 2021

Riigikohus otsib oma meeskonda IT-osakonna juhatajat, kelle ülesanne on kujundada Riigikohtu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia strateegiat ning infoturbe poliitikat, korraldada nende elluviimist ja IKT-süsteemi haldamist. 

21. aprill 2021

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas täna avaldatud määruses, et inimese kinnisesse asutusse tahtevastasele ravile paigutamisel peab kohtunik ta isiklikult ära kuulama ning see ei saa üldjuhul toimuda näiteks video vahendusel. Samuti peab patsiendile määrama esindaja enne esialgse õiguskaitse tähtaja pikendamist. 

20. aprill 2021

Riigikohus tunnistas põhiseadusevastaseks ja kehtetuks välismaalaste seaduse sätted, mis ei võimaldanud kohtus vaidlustada viisavabalt Eestisse saabunud Ukraina hooajatööliste riigis viibimise ennetähtaegset lõpetamist.

12. aprill 2021

Riigikohus hindas põhiseadusevastaseks ja kehtetuks seadusesätted, mis kohustasid kuriteos kahtlustatavat politseinikku teenistusest vabastama. Kuni menetluse lõpuni piisaks kohtu arvates ka teenistussuhte peatamisest või teisele töökohale üleviimisest.

6. aprill 2021

Riigikohus ei leidnud vastuolu põhiseadusega õigusaktides, mille alusel Toila vald keeldus tuulepargile ehitusloa andmisest.

5. aprill 2021

Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulutas välja avaliku konkursi riigikohtuniku ametikoha täitmiseks kriminaalkolleegiumis alates 1. jaanuarist 2022. 

30. märts 2021

Riigikohus võtab tööle halduskolleegiumi nõuniku, kelle põhiülesanne on lahendada haldusasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte.

25. märts 2021

Riigikohus otsustas, et ansambli Vitamiin liikmena sundkorras Tšernobõli tuumakatastroofi piirkonda esinema saadetud Aivar Mäel on õigus represseeritu tunnistusele ja toetusele.

24. märts 2021

Riigikohus selgitas Kadrioru pargis juhtunud õnnetust puudutavas kohtuasjas avaliku pargi pidaja käibekohustuse sisustamist ehk milliseid abinõusid saab temalt nõuda külastajate elu ja tervise kaitseks. 

Lehed