Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 07.06.2023
Näiteks 07.06.2023
25. jaanuar 2023

Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulutas täna välja avaliku konkursi riigikohtuniku ametikohale tsiviilkolleegiumis.

14. jaanuar 2023

Riigikohus tunnustas eile 103. aastapäeva eel parimate õigusteemaliste õpilastööde autoreid ja nende juhendajad. Konkurss toimus juba 18. korda.

13. jaanuar 2023

Riigikohus arutab avalikel istungitel kaht tsiviilasja, millest ühes vaieldakse selle üle, kas krediidiasutus tohib tarbijaga sõlmitud põhimakseteenuse lepingu ühepoolselt üles öelda ja teise asja keskmes on küsimus, kas omanikku vahetanud kinnistul asuval vanal talumajal esines varjatud puudusi, mis annaks õiguse hinda alandada või nõuda kahju hüvitamist.

13. jaanuar 2023

Riigikohus otsib oma meeskonda halduskolleegiumi nõunikku, kelle ülesanne on lahendada haldusasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte. Kandideerimistähtaeg on 31. jaanuar.

21. Detsember 2022

Vabariigi President Alar Karis nimetas täna ametisse üksteist uut kohtunikku, kes asuvad õigust mõistma Harju, Tartu ja Pärnu Maakohtus ning Tallinna Halduskohtus.

17. Detsember 2022

Riigikohtu esimees Villu Kõve osales 5.–9. detsembrini konstitutsiooniõiguse maailmakongressil, mis korraldati tänavu Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis.

15. Detsember 2022

Riigikohus tühistas tänase otsusega Viimsi vallas Randvere külas eramajade ehitamist lubanud detailplaneeringu eelkõige põhjusel, et sel oli negatiivne mõju metsloomade liikumiseks olulisele rohekoridorile.

12. Detsember 2022

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas täna avaldatud määruses, et ajakirjanikul või meediaväljaandel on tsiviilkohtus õigus keelduda oma allika avaldamisest ka juhul, kui allikas on andnud valeinfot.

9. Detsember 2022

Riigikohus selgitas täna avaldatud määruses, et kui riik soovib raielubade vaidlustamiseks kuluvat aega lühendada, siis tuleks teha info nende andmise kohta keskkonnaühendustele paremini kättesaadavaks.

9. Detsember 2022

Riigikohus otsustas, et ettevõtja Sergei Berezovski ja tema abikaasa süüditunnistamine altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises on põhjendatud, kuid tühistas riigi kasuks 462 100 euro väljamõistmise ning leidis ühtlasi, et süüdistatavate koju pealtkuulamisseadmete paigaldamiseks pommiähvarduse matkimine polnud lubatav.

Lehed