Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 23.04.2024
Näiteks 23.04.2024
8. veebruar 2024

Taskuhääling „Kohtulood“ keskendub teemadele, mis on kuulajale päriselt igapäevaelus olulised või ühiskondlikult huvipakkuvad. Kohtunike ja saatekülaliste arutelud aitavad selgitada, mõtestada ja mõista. Saatejuhid on kohtunikud Kai Härmand, Liina Naaber-Kivisoo, Marek Vahing, Merit Bobrõšev ja Villem Lapimaa.

6. veebruar 2024
Kolmapäeval, 7. veebruaril kell 13 Riigikohtus algaval istungil arutatakse haldusasja 3-21-1370, mis käsitleb Lahemaa rahvuspargi kaitsealal ja piiranguvööndis asuvale kinnistule elamu püstitamist ning sellel alal kasvavate ja looduskaitse all oleva mets-kuukressi kasvukoha, samuti pärandmaastiku kahjustamise ohtu. Samuti on vaidluse all omaaegses üldplaneeringus ettenähtud elamumaa.
 
31. jaanuar 2024

Riigikohtu halduskolleegiumi tänases kohtumääruses rõhutatakse, et kuigi keskkonnaühendused võivad ühe kaebuse esitada korraga paljude raielubade andmise keelamiseks, tuleb vaidlusaluste metsade paiknemine geograafilises ruumis konkreetselt ära tähistada.

29. jaanuar 2024

Riigikohtu kriminaalkolleegium mõistis Tiiu Järviste õigeks omastamise katse süüdistuses, kuid saatis kriminaalasja rahapesu süüdistuses uueks arutamiseks samale ringkonnakohtule uues kohtukoosseisus.

24. jaanuar 2024

Tänases otsuses rõhutas Riigikohus, et avalikel bussiliinidel ei või veo tellija ühepoolselt alandada liinikilomeetri maksumust piirmäärani, kui see ei kata enam vedaja tegelikke kulusid.

24. jaanuar 2024

Möödunud oktoobris toimunud menetluskonverentsil räägiti muuhulgas sellest, kuidas luua ja muuta menetlusseadustikke. Sellest paneelist on valminud kokkuvõtlik artikkel, kus esitletakse paneelis püstitatud keskseid küsimusi ja valikukohti.

23. jaanuar 2024

Möödunud oktoobris toimunud menetluskonverentsil räägiti halduskohtumenetluse paneelis nii kohtuliku kontrolli ulatusest, halduskohtu volituste piiridest, pädevuse laiendamisest, halduskohtumenetluse kiirendamisest kui ka ausast menetlusest. Kadri Kivistik kirjutas halduskohtumenetluse kolmest alapaneelist kokkuvõtlikud artiklid.

18. jaanuar 2024
Reedel, 12. jaanuaril, Riigikohtu 104. aastapäeva eel toimunud tänuaktusel tunnustati parimate õigusteemaliste õpilastööde autoreid ja nende juhendajad.
17. jaanuar 2024

Riigikohus selgitas täna avaldatud otsuses müüja vastutust müüdud eseme puuduste eest ja sellistest puudustest ostja varale tekkinud kahju hüvitamise põhimõtteid.

15. jaanuar 2024

Tänases otsuses rõhutas Riigikohus, et kultuurimälestise kaitsevööndi kehtestamisel on põhiline eesmärk, mille täitmiseks kaitsevöönd kehtestada soovitakse, kuid kaaluda tuleb ka erinevaid muid põhjendatud huve ja arvestada kõiki olulisi asjaolusid. Lõplikku ja detailset kaalumist ei ole vaja looduskaitselistes küsimustes, mille kohta peab teine asutus andma eraldi loa. 

Lehed