Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 22.04.2021
Näiteks 22.04.2021
16. November 2020

Riigikohtunik Julia Laffranque valiti Euroopa Õigusakadeemia (ERA) programmidirektoriks ja ta suundub alates 1. veebruarist pooleks aastaks tööle Saksamaale Trieri.

6. November 2020

Justiitsminister kuulutas 5. novembril 2020 välja konkursi ühele Viru Maakohtu kohtunikukohale.

5. November 2020

Riigikohus jättis rahuldamata eluaegse vangi Eduard Mägi (48) kaitsja kaebuse, milles taotleti tema ennetähtaegset vabastamist. 

26. oktoober 2020

Kohtulahendeid, milles Riigikohus on muutnud oma varasemaid seisukohti, on nüüd võimalik kergemini üles leida. 

20. oktoober 2020

Riigikohtu üldkogu jättis rahuldamata Vabariigi Presidendi taotluse tunnistada põhiseadusevastaseks kohustusliku kogumispensioni reformi aluseks olev seadus.

20. oktoober 2020

Teisipäeval, 20. oktoobril kell 11.00 toimus pressikonverents, kus tutvustati pensionireformi kohtuotsust.

19. oktoober 2020

Riigikohtu üldkogu tunnistas täna põhiseadusevastaseks ja kehtetuks perehüvitiste seaduse sätte, mis ei võimaldanud sotsiaalkindlustusametil maksta lahku läinud vanematele nende ühise lapse eest toetusi kordamööda ilma seni toetusi saanud vanema nõusolekuta.

13. oktoober 2020

Õigusteadlaste päevadel peetud arutelul “Kohtu ja ajakirjanduse erinev aeg” jõuti üksmeelele, et Eestis on kohtupidamise avalikkusega üldiselt asjad korras. Samas on üksikutes suure avaliku huviga kohtuasjades kehtestatud piirangud põhjustanud ühiskonnas pahameelt.

13. oktoober 2020

Justiitsminister kuulutas 12. oktoobril 2020 välja konkursi kolmele Tallinna Ringkonnakohtu, ühele Tartu Maakohtu ja ühele Viru Maakohtu kohtuniku kohale.

13. oktoober 2020

Riigikohus kordas oma määruses üle varasema põhimõtte, et eramaal asuva tee avalikuks kasutamiseks vajab kohalik omavalitsus teealuse maa kasutusõigust. Selleks võib sõlmida omanikuga lepingu või seada maale sundvalduse.

Lehed