Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 25.06.2022
Näiteks 25.06.2022
25. November 2021

Riigikohus selgitas kahes 25. novembril avaldatud määruses, et kohtutel tuleb Kaitseväes kehtestatud vaktsineerimisnõude peale esitatud kaebused sisuliselt läbi vaadata.

24. November 2021

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul kinnitas parlament kolmapäeval, 24. novembril Riigikohtu kriminaalkolleegiumi uueks liikmeks Heili Sepa.

19. November 2021

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Harju Maakohtu kohtuniku kohale süüteovaldkonnas. Kandideerimistähtaeg on 20. detsember 2021. 

18. November 2021

Riigikohtu üldkogu valis sel nädalal tsiviilkolleegiumi uueks esimeheks Urmas Volensi ja pikendas kriminaalkolleegiumi esimehe Saale Laose ametiaega.

16. November 2021

Riigikohus otsustas, et kahe välismaalase registreeritud kooselu ei tule elamisloa andmisel abieluga võrdsustada, kui neil pole abiellumiseks põhimõttelisi takistusi.

11. November 2021

Riigikohus selgitas 11. novembril avaldatud otsuses, et ühistranspordikeskus oleks pidanud bussifirmalt AS Samat lepingu täitmistagatise sissenõudmisel arvestama väiteid, et vedaja soovis lepingu lõpetada muu hulgas kütuseaktsiisi tõusu ja tasuta ühistranspordi juurutamise tõttu.

10. November 2021

Riigikohus jättis rahuldamata kaebuse Lüganuse valla hääletamistulemuste osaliseks kehtetuks tunnistamiseks, kuid esitas politseile kuriteoteate võimaliku valijate ebaseadusliku mõjutamise uurimiseks. 

2. November 2021

Riigikohus tunnistas põhiseadusevastaseks ja kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu töökorra sätte, mis ei võimaldanud kodanikul saada koopiat volikogu istungi helisalvestisest. 

29. oktoober 2021

Riigikohus otsib oma kollektiivi õigusteabe- ja koolitusosakonna juhatajat, kelle ülesanne on kohtunike ja kohtuteenistujate koolituse ning Riigikohtu seisukohtade kättesaadavuse strateegiline arendamine ning sellekohaste tegevuskavade väljatöötamine ja elluviimise korraldamine.

28. oktoober 2021

Riigikohus jättis 28. oktoobril rahuldamata Virgo Kruve ning EKRE ja nende liikme Silver Kuusiku kaebused, milles sooviti elektroonilise hääletuse korraldamise õigusvastaseks tunnistamist ja tulemuste tühistamist.

Lehed