Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 06.10.2022
Näiteks 06.10.2022
26. mai 2022

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 12.-14. septembril 2022. a ja suuline osa 17.-21. oktoobril 2022. a.

23. mai 2022

Laupäeval, 21. mail lahkus meie seast pikaaegne riigikohtunik Henn Jõks (1955–2022), kes jäi endistele kolleegidele meelde väga tugeva õiglustundega ja kohusetundliku õigusemõistjana, aga ka siira ja empaatilise inimesena.

20. mai 2022

Riigikohtu tsiviilkolleegium leidis reedel, 20. mail avaldatud otsuses, et põld on traktoritele tavapärane liiklemiseks kasutatav ala, mistõttu võib ka põllul juhtunud õnnetus olla kaetud liikluskindlustusega.

17. mai 2022

Riigikohtu halduskolleegium leidis teisipäeval, 17. mail avaldatud otsuses, et tööst tingitud haiguse korral tuleb ametnikule hüvitise maksmisel lähtuda riigivastutuse seadusest, mitte avaliku teenistuse seadusest.

16. mai 2022

Kohtute haldamise nõukoja (KHN) istungil arutati reedel, 13. mail justiitsminister Maris Lauriga riigieelarve prioriteete aastail 2023–2026.

10. mai 2022

Euroopa riikide kõrgeimate kohtute juhid kogunesid 6. mail Rootsi pealinnas Stockholmis toimunud kollokviumil „Avaandmed ja tehisintellekt“.

9. mai 2022

Riigikohus selgitas esmaspäeval, 9. mail avaldatud lahendis, kuidas ja millistel tingimustel on kannatanul võimalik nõuda kohtu kaudu solvava või väärinfot sisaldava veebipostituse avaldaja väljaselgitamist.

6. mai 2022

Alustavate kohtunike inspiratsiooniseminaril said 23 noorkohtunikku kolmel päeval Sagadi mõisa väärikas interjööris arutada kohtunikuameti üle ja vahetada kogemusi tööprotsesside ja menetluse juhtimise oskustest.

5. mai 2022

Ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks kuulutas Eesti kõrgeim kohus välja konkursi, et leida Riigikohtu esimehe nõunik. Kandideerimistähtaeg on 6. juuni.

28. aprill 2022

Riigikohus võõrustab 27.–29. aprillil Tartus Läti ja Leedu kõrgeimate kohtute esindajaid.

Lehed