Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 25.06.2022
Näiteks 25.06.2022
11. märts 2022

Venemaa Föderatsiooni Konstitutsioonikohus lahkus Euroopa Konstitutsioonikohtute Konverentsi (CECC) liikmete seast enne, kui organisatsioon jõudis otsustada, kas nad tuleks Ukraina sõjalise ründamise taunimata jätmise tõttu välja arvata.

10. märts 2022

10.–11. märtsil võõrustab Riigikohus Tallinnas seminari „Conflicts of Norms/Multi-level protection in the Application of Fundamental Rights“.

3. märts 2022

Riigikohus saatis kolmapäeval, 2. märtsil Ukraina kolleegidele toetusavalduse, väljendades oma igakülgset toetust ning avaldades lootust, et agressioon saab kiire lõpu ning Ukrainal õnnestub õige pea taastada põhiseaduslik kord. 

3. märts 2022

Riigikohus jättis neljapäeval, 3. märtsil muutmata ringkonnakohtu otsuse, millega Saaremaal ohvriterohke avarii põhjustanud Andres Reinart mõisteti süüdi liikluskuriteos, mitte mõrvas.

28. veebruar 2022

Riigikohus asus seisukohale, et kui kaebaja soovib saada haldusasjast võrsunud vaidluse puhul riigi õigusabi Euroopa Inimõiguste Kohtusse (EIK) pöördumiseks, siis tuleb tal esitada taotlus haldus-, mitte maakohtule.

23. veebruar 2022

Riigikohus selgitas kolmapäeval avaldatud otsuses, et kahjunõude aegumistähtaeg ei saa alata hetkest, mil kahju tekitamisest sai teada kannatanuks oleva juriidilise isiku juhatuse liige, kui ta osales ise kahju põhjustamises.

16. veebruar 2022

Riigikohus selgitas mahepõllumajanduse jätkamise toetuse üle peetud vaidluses, et taotleja ei pea tingimata olema toetusalusel rohumaal karjatatavate loomade omanik, kuid ta peab olema loomapidaja ehk nende loomade eest ise hoolitsema. 

9. veebruar 2022

Riigikohus selgitas kolmapäeval, 9. veebruaril avaldatud otsuses, et saamata jäänud töötasu viivise ja välislähetuse päevaraha nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat. Varasema seaduse järgi aegusid need nõuded juba nelja kuu möödumisel.

8. veebruar 2022

Riigikohus leidis teisipäeval, 8. veebruaril avaldatud otsuses, et kinnistule sundvalduse seadmine on reeglina kohalik ülesanne, milleks riik ei pea omavalitsustele täiendavat rahastamist ette nägema.

25. jaanuar 2022

Riigikohus avaldas sel nädalal ülevaated oma praktikast tsiviil-, haldus- ja süüteoasjades perioodil september kuni detsember 2021, millega saab tutvuda siin.

Lehed