Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 31.01.2023
Näiteks 31.01.2023
9. November 2022

Kohtunike distsiplinaarkolleegium tunnistas Viru Maakohtu kohtuniku Andres Hallmäe süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises ja karistas teda palga vähendamisega 15 protsendi võrra kuueks kuuks.

7. November 2022

Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et kehtivate tasumäärade juures ei pruugi riigi õigusabi pakkumine olla jätkusuutlik ja ohtu võib sattuda õigusabi vajavate inimeste põhiõiguste kaitse.

4. November 2022

Riigikohus nõustus ringkonnakohtuga, et Tartu Keskpargi alale kultuurikeskuse rajamise vastu võitleva MTÜ Päästame Tartu Keskpargi kaebus on esitatud tähtaegselt ja halduskohus peab selle sisuliselt läbi vaatama.

4. November 2022

Riigikohus juhtis täna avaldatud otsuses tähelepanu sellele, et kui lapsevanem peab võimalikuks, et tema last kuritarvitatakse seksuaalselt, aga ei takista sellest hoolimata kuritegude toimepanemist, võib ta vastutada kuritegudele kaasaitamise eest.

31. oktoober 2022

Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) normid, mis võimaldasid valitsusel koroonaepideemia ajal kehtestada n-ö koroonapassi nõude, pole põhiseadusega vastuolus.

28. oktoober 2022

Riigikohtu esimees Villu Kõve ja tema nõunik Maris Möls osalesid 24.–25. oktoobril Vilniuses Leedu põhiseaduse aastapäevale pühendatud konverentsil, mis kandis pealkirja „From the National Constitution to Transnational Constitutionalism“ (riigi põhiseadusest kuni riikidevahelise konstitutsionalismini).

21. oktoober 2022

Riigikohus selgitas täna avaldatud määruses, et kui kuriteos süüdistatav äriühing nõustub võtma endale kriminaalasja lõpetamisel riigi ees varalised kohustused, aga ühineb seejärel teise äriühinguga, siis ei saa tema õigusjärglane nõuda riigile loovutatud vara tagastamist.

20. oktoober 2022

Eile toimus Tartus Riigikohtu ja Ukraina Ülemkohtu koostööseminar „Kohtupidamine sõja kontekstis“, kus Ukraina kolleegid kõnelesid oma tööst ja õigusemõistmisest sõja ajal.

18. oktoober 2022

Riigikohus tühistas traagilise avariiga lõppenud võidukihutamises osalenud autojuhi Vjatšeslav Kalašnikovi õigeksmõistmise, sest ta ei pannud küll toime kuritegu, kuid võib ikkagi vastutada väärteo eest. 

17. oktoober 2022

Riigikohtu esimees Villu Kõve osales 13.–15. oktoobrini Tšehhis Brno linnas EL-i riikide kõrgeimate kohtute juhtide võrgustiku konverentsil ning pidas seal ettekande teemal „Kuidas saavad ülemkohtud panustada avalikkuse usalduse tugevdamiseks kohtuvõimu suhtes?“

Lehed