Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 06.10.2022
Näiteks 06.10.2022
22. juuni 2022

Eesti Rahvuskultuuri Fondi (ERKF) juurde asutati endise riigikohtuniku Henn Jõksi mälestuseks fond, mis hakkab maksma stipendiume õigusteaduse tudengitele.

21. juuni 2022

Riigikohtu hinnangul on valla- või linnavolikogu liikmeks pürgijal õigus nõuda kohalikult omavalitsuselt teise kandidaadi elukohaandmete kontrollimist, sest nii-öelda poliitturism võib vähendada tema võimalusi saada valituks.

20. juuni 2022

Riigikohus avaldab alates tänasest esmaspäeviti oma kodulehel mitteametlikke lühiülevaateid Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) ja Euroopa Liidu Kohtu (EK) lahenditest, mida varem levitati ainult asutuse sees.

20. juuni 2022

Riigikohtu kriminaalkolleegium kergendas mehele mõrvakatse eest mõistetud karistust, sest maa- ja ringkonnakohus polnud arvesse võtnud rasket psüühikahäiret, mis tema käitumist oluliselt mõjutas.

15. juuni 2022

Riigikohus otsib oma meeskonda halduskolleegiumi nõunikku, kelle ülesanne on lahendada haldusasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte. Kandideerimistähtaeg on 15. juuli.

14. juuni 2022

Riigikohus selgitas teisipäeval, 14. juunil avaldatud otsuses, et kahtlustava ja tema lähedaste õigus keelduda kuriteo tõendamisele kaasaaitamisest hõlmab ka politseile nutiseadme PIN-koodi avaldamist.

10. juuni 2022

Riigikohus tühistas Kemerovo kuritegeliku ühenduse kriminaalasjas ühe süüdistatava õigeksmõistmise, kuid jättis rahuldamata prokuratuuri taotluse, mis puudutas väidetavalt kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist.

10. juuni 2022

9.–10. juunil toimub Vilniuses Riigikohtu ning Läti ja Leedu konstitutsioonikohtute kolmepoolne kohtumine, mille peateema on nüüdisaja põhiseaduslikud väljakutsed. 

8. juuni 2022

Vabariigi President Alar Karis nimetas täna ametisse üheksa uut kohtunikku, lisaks viidi Riigikohtu üldkogu hiljutise otsusega üks maakohtu kohtunik üle ringkonnakohtusse.

8. juuni 2022

Riigikohtu esimees Villu Kõve ütles täna Riigikogus peetud aastaettekandes, et lähiaastail tekib õigus pensionile jääda enam kui poolesajal õigusemõistjal, mistõttu on oodata raskusi kõigile vabanevatele kohtunikukohtadele heade juristide leidmisega.

Lehed