Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 30.03.2020
Näiteks 30.03.2020
10. veebruar 2020

Ülevaade käsitleb 2019. aastal Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses läbivaadatud kohtuasju. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses vaadati möödunud aastal läbi 45 kohtuasja.

6. veebruar 2020

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas lahendis, et igasugust praalivat väljaütlemist või tegu ei saa tõlgendada ähvardamisena karistusseadustiku mõttes ning ähvardus peab tunduma üldjuhul  reaalne ja veenev ka keskmisele mõistlikule kõrvalseisjale. Ähvarduse veenvuse hindamisel pole tähtis, kas süüdlasel oli tegelikult  kavatsus ähvardus ka täide viia, vaid see peab kannatanu jaoks üksnes sellisena näima. 

5. veebruar 2020

Ülevaated käsitlevad kohtuasjade lahendamist Riigikohtus haldus-, tsiviil- ja kriminaal- ning väärteoasjades 2019. aasta septembri algusest kuni detsembri lõpuni.

27. jaanuar 2020

Justiitsminister kuulutas 24. jaanuaril 2020 välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikukohale.

15. jaanuar 2020

Riigikohtu 100. aastapäeva pidulikul koosviibimisel Tartu raekojas autasustati kaasuskonkursi parimate tööde autoreid ja nende juhendajaid. Tänavune kaasuskonkurss oli pühendatud Riigikohtu ja põhiseaduse 100. aastapäevale.

14. jaanuar 2020

14. jaanuaril 1920 kogunes Tartu raekojas esimesele avalikule istungile Riigikohtu esimene koosseis – nii tähistab tänane päev Eesti kõrgeima õigusemõistmise 100. sünnipäeva.

13. jaanuar 2020

Riigikohtu esimees kuulutas välja avaliku konkursi 1. septembrist 2020 Riigikohtu tsiviilkolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

13. jaanuar 2020

Homme, 14. jaanuaril tähistab Riigikohus 100. sünnipäeva – just sel päeval 100 aastat tagasi toimus Tartu raekojas Riigikohtu esimene avalik istung.

27. Detsember 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas otsuses, et selle aasta veebruaris jõustunud seadusemuudatusega laienes kriminaalasjades kannatanu kassatsiooniõigus. See tähendab, et lisaks tsiviilhagile on kannatanul õigus vaidlustada Riigikohtus ka süüküsimust ja mõistetud karistust. 

27. Detsember 2019

14. jaanuaril 2020 möödub sada aastat päevast, mil Tartu raekojas toimus esimene Riigikohtu avalik istung. Riigikohtu saabuva sajanda aastapäeva eel pühendas Tartu Ülikooli õigusteaduskond Juridica erinumbri just Riigikohtule.

Lehed