Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 07.06.2023
Näiteks 07.06.2023
3. aprill 2023

Enamik Riigikohtusse jõudnud valimiskaebusi puudutas ühel või teisel moel elektroonilise hääletamise seadusele või põhiseadusele vastavust.

31. märts 2023

Riigikohus selgitas enam kui sada aastat tagasi ehitatud talumaja varjatud puudusi käsitlenud kohtuasjas, et hoone lepingutingimustele vastavuse hindamisel tuleb lähtuda sarnaste vanade hoonete tavapärasest seisukorrast, mitte uusehitistele kehtestatud nõuetest.

30. märts 2023

Riigikohus jättis täna rahuldamata Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE), Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (EÜVP) ja Oleg Ivanovi valimiskaebused, kuid juhtis tähelepanu sellele, et elektroonilise hääletuse korraldus on vaja senisest põhjalikumalt seadusesse kirja panna.

29. märts 2023

Riigikohus nõustus haldus- ja ringkonnakohtuga, et Tallinna linn ja sihtasutus Tallinna Haigla Arendus ei saanud vaidlustada Vabariigi Valitsuse otsust, millega uue Tallinna haigla ehitus jäeti välja EL-i toetusraha jaotamise kavast.

27. märts 2023

Riigikohus otsib ajutiselt eemalviibiva teenistuja asemele kommunikatsioonispetsialisti. Kandideerimistähtaeg on 23. aprill.

22. märts 2023

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas täna avaldatud otsuses, et pangal on õigus tarbijast kliendiga sõlmitud põhimakseteenuse leping üles öelda ainult erakorraliselt ehk olukorras, kus selleks on mõjuv põhjus.

21. märts 2023

Riigikohtu esimees Villu Kõve toetab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi uue liikmena praegust Tartu Ringkonnakohtu kohtunikku Vahur-Peeter Liini ja alustab pärast uue Riigikogu kokku tulemist tema tutvustamist fraktsioonidele.

14. märts 2023

Riigikohus jättis täna muutmata tuntud arsti Matti Maimetsa õigeksmõistmise toimingupiirangu rikkumise süüdistuses, mis oli seotud tema tegevusega HI-viiruse vastaste ravimite hankimist koordineerivas komisjonis.

14. märts 2023

Riigikohus leidis täna avaldatud määruses, et tuulepargi püstitamine kaebaja elukohast rohkem kui 11 kilomeetri kaugusele merre ei saa ilmselgelt tema õigusi riivata.

10. märts 2023

Riigikohus jättis täna läbi vaatamata Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kaebuse elektroonilise hääletamise tulemuste peale Riigikogu valimistel, sest Vabariigi Valimiskomisjon (VVK ) ei olnud vaidlusalust küsimust veel lahendanud.

Lehed