Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 25.08.2019
Näiteks 25.08.2019
31. mai 2019

Veebruaris moodustatud kohtunike eetikanõukogu pidas sel nädalal esimese koosoleku. Nõukogu valis koosolekul esimeheks Tallinna ringkonnakohtuniku Kaire Pikamäe ning pani paika nõukogusse pöördumise korra.

31. mai 2019

Euroopa Inimõiguse Kohus (EIK) otsustas niinimetatud maadevahetuse kohtuasjas, et kaebajate suhtes toimunud kriminaalmenetluse kestus jäi mõistliku menetlusaja piiridesse. EIK nõustus otsuses seega Riigikohtu kriminaalkolleegiumi põhjendusega, et kaebajate kriminaalasi oli väga keerukas, hõlmates mitmeid süüdistatavaid ning peitkuritegusid, millele oli iseloomulik kõrge konspireerituse tase.

29. mai 2019

Järgmise kohtunikueksami kirjalik osa toimub 9.–13. septembril ja suuline osa 14.–18. oktoobril. Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb avaldus esitada hiljemalt 9. juuliks. 

28. mai 2019

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul nimetas Riigikogu Kai Kullerkupu uueks riigikohtunikuks. Kai Kullerkupp asub riigikohtunikuna ametisse 1. septembril.

22. mai 2019

Justiitsminister kuulutas 22. mail 2019 välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikukohale.

20. mai 2019

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnal on valminud kohtupraktika ülevaade Riigikohtu olulisematest seisukohtadest seoses jälitustoimingutega. 

14. mai 2019

Riigikogu nimetas täna Riigikohtu liikmeks Kaupo Paali, kes alustab Riigikohtu tsiviilkolleegiumis tööd 1. septembril. 

13. mai 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium muutis tänase otsusega seisukohta soodustuskelmusele esitatavatest nõuetest, leides, et pettusliku teo toimepanija ja tegelik kasusaaja ei pea olema üks ja sama isik. Samas otsuses selgitas Riigikohus lisaks, et kohtueelses menetluses kohaldatud tõkendit saab vaidlustada üksnes kuni süüdistusakti koostamiseni. 

10. mai 2019

Analüüs uurib, kuidas kohaldavad halduskohtud kaebuse tagastamise aluseid. Ehkki lünkadeta õiguskaitse tagamiseks on oluline, et kaebuste tagastamise praktika oleks ühetaoline, nähtub analüüsist, et praegu see nii ei ole.

9. mai 2019

Tänasest homseni toimuval ühisseminaril vaadeldakse, kuidas on Eesti ja Soome õiguskorrad kujunenud, kui kaugele on riigid kohtusüsteemi arengus jõudnud ning millised on kohtute tulevikuväljavaated. Seminar käsitleb nii erinevate õigusvaldkondade menetluslikke iseärasusi kui ka kohtutes kasutatavaid infotehnoloogilisi lahendusi. 

Lehed