Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 23.04.2024
Näiteks 23.04.2024
20. märts 2024

Riigikohus rõhutas tänases määruses, et spordialaliidu pädevus peab olema piiritletud läbipaistvate, selgete ja täpsete sisuliste kriteeriumidega, mis võimaldavad vältida selle meelevaldset kasutamist.

19. märts 2024

Riigikohtunik Heili Sepp rääkis Eesti Ekspressile, mis toimub Eesti õigussüsteemis.

18. märts 2024

President Alar Karis nimetas täna Kadriorus ametisse kolm uut kohtunikku, kes hakkavad õigust mõistma Tallinna Halduskohtus ja Tallinna Ringkonnakohtus.

18. märts 2024

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunõunik Peeter Tarvis ning Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees ja riigikohtunik Urmas Volens kirjutasid ERR-is laenuvõtjate kaitse suurendamisest.

 
15. märts 2024

Riigikohtu esimees Villu Kõve toetab Riigikohtu halduskolleegiumi uue liikmena praegust Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikku Oliver Kaske (Kask) ja alustab tema tutvustamist Riigikogu fraktsioonidele.

15. märts 2024

Karistusseadustiku kohaselt karistatakse isikut looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest avalikus kohas või julmal viisil. Eile tehtud määrustes tuli Riigikohtul lahendada mh küsimus, kes saab selle teo puhul olla kannatanuks ehk kelle õigushüvesid teoga kahjustatakse.

15. märts 2024

Riigikohtu esimees Villu Kõve ütles ETV saates „Esimene stuudio“, et justiitsministril on õigus tunda huvi, kuidas edenevad prokuratuuri uurimised. Juhiseid anda Kõve sõnul aga ei tohi. 

14. märts 2024

Riigikohus tühistas OÜ-le Hiiu Turvas turba kaevandamiseks antud loa, sest selle andmisel ei arvestatud nõuetekohaselt kaevandamise mõju rabas elavatele linnuliikidele ja rabale kui lindude elupaigale.

 
14. märts 2024

Riigikohus selgitas eilses otsuses, millistel juhtudel saab töövõtulepingu alusel nõudeid esitada, mis hetkel leping lõppeb ja millal saab lugeda töö tehtuks.

13. märts 2024

Neljapäeval, 14. märtsil kell 10 algaval avalikul istungil arutatakse Riigikohtus, kas ja kuidas saab kohalik omavalitsus kaugkütet ümber korraldada olukorras, kus kaugküttevõrk kuulub mitmele äriühingule. Arutatakse ka seda, mis eeldused peavad olema täidetud selleks, et kohalik omavalitsus võiks teha riigihanke sisetehingu talle kuuluva osaühinguga. 

Lehed