Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 29.10.2021
Näiteks 29.10.2021
31. mai 2021

Riigikohtus on valmis saanud selle aasta esimesed praktikaülevaated haldus-, tsiviil- ja süüteoasjades, mis hõlmavad ajavahemikku jaanuar–aprill 2021.

31. mai 2021

Järgmine kohtunikueksami kirjalik osa toimub 6.–10. septembril ja suuline osa 18.–22. oktoobril 2021. aastal.

26. mai 2021

Riigikohus leidis tänases otsuses, et tuuleenergia arendamise kasuks räägib oluline avalik huvi ja nii riigiasutustel kui ka kohalikul omavalitsusel tuleb teha mõistlikke pingutusi selle nimel, et planeeringutes kavandatud tuulepargi rajamine oleks võimalik.

25. mai 2021

Riigikohus selgitas, et kehtiv õigus ei võimalda Eesti Olümpiakomiteel (EOK) jätta treenerile kutsetunnistust väljastamata või seda hiljem tühistada, kui tal on keelatud lastega töötamine. Lastekaitseseaduse järgi saab seda piirangut kontrollida ainult tööandja või tegevusloa andja.

20. mai 2021

„Oleme Euroopa riikide võrdluses ehitanud ühe efektiivsema kohtusüsteemi, mida tuleks püüda hoida ja veel paremaks teha. Kahjuks on see saavutatud suuresti kohtus töötavate inimeste püsiva ülekoormuse arvel,“ ütles Riigikohtu esimees Villu Kõve täna Riigikogule  antud aastaülevaates olukorrast õigusemõistmises.  

19. mai 2021

Riigikohtul on valminud ülevaade kriminaalkolleegiumi lahenditest, mis käsitlevad menetlustähtaegu ja nende kulgemist kriminaalmenetluses.

17. mai 2021

President Kersti Kaljulaid nimetas täna ametisse kaks uut kohtunikku ringkonnakohtusse ja neli maakohtusse.

17. mai 2021

Riigikohtu üldkogu tunnistas põhiseadusevastaseks olukorra, kus majandus- ja taristuminister ei kehtestanud ehitusvaldkonnas pädevate isikute hariduse ja töökogemuse nõudeid, vaid jättis need kutsenõukogu otsustada.

13. mai 2021

Äsja valminud Eesti kohtute aastaraamat 2020 on pühendatud kohtupidamise avalikkusele ja sellega tihedalt seotud andmekaitse teemadele. 

12. mai 2021

Riigikohus otsustas, et reeglina ei pea vanem lapsele elatist tasuma, kui lapsel on vahelduv elukoht ehk ta elab kummagi vanema juures eelduslikult vähemalt 40 protsenti ajast ja mõlemad vanemad osalevad tema elu korraldamisel võrdväärselt.

Lehed