Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 02.12.2023
Näiteks 02.12.2023
16. juuni 2023

Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et Sergei Seredenko karistamine riigivastase kuriteo eest oli põhjendatud.

16. juuni 2023

Riigikohus otsustas Hiina sõjaväeluure huvides tegutsenud Gerli Mutso süüditunnistamise küll osaliselt tühistada, kuid jättis jõusse talle mõistetud kaheksa ja poole aasta pikkuse vangistuse.

12. juuni 2023

Riigikohus selgitas reedel avaldatud otsuses, et kui omanik soovib ehitada detailplaneeringuga lubatust suurema hoone, siis ei tohi planeeringut kehtetuks tunnistada kergekäeliselt ja muu hulgas peab arvestama ka naabrite huve.

12. juuni 2023

President Alar Karis nimetas täna ametisse kaheksa uut kohtunikku, kes hakkavad õigust mõistma Harju, Pärnu ja Viru maakohtus ning Tartu ringkonnakohtus ja halduskohtus.

9. juuni 2023

Riigikohus leidis täna avaldatud määruses, et Ain Seppiku kuriteos kahtlustatavana kinnipidamine mullu 4. jaanuaril ja sel ajal käeraudade kasutamine oli õigusvastane.

8. juuni 2023

Riigikohtu esimees Villu Kõve leiab, et kohtunike ja kohtujuristide nappusega aitaks toime tulla kohtute paindlikum töökorraldus, sealhulgas osaajaga töö lubamine ja kohtunike tegevuspiirangute leevendamine, ning tehnilisema töö puhul tehisintellekti kasutamine.

31. mai 2023

Riigikohus selgitas Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kohtuasjas, et riigi ülesandeid täitvate asutuste omavahelised vaidlused ei kuulu üldjuhul halduskohtu pädevusse ning need tuleks lahendada muul viisil, näiteks haldusjärelevalve kaudu.

30. mai 2023

Riigikohus selgitas täna avaldatud otsuses, et kiiremad ja võimsamad kaherattalised elektrisõidukid on seaduse mõttes mootorsõidukid, millega teel liiklemiseks on vaja juhtimisõigust ja mis tuleb eelnevalt ka registreerida.

29. mai 2023

Kohtunikueksamikomisjon kuulutas välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 11.–13. septembril ja suuline osa 16.–19. oktoobril 2023. aastal.

25. mai 2023

Riigikohus tähistas täna 30 aasta möödumist oma taas asutamisest raamatu „Eesti riigi kolmas sammas“ avaldamisega ja akadeemilise juubeliaktusega.

Lehed