Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 23.04.2021
Näiteks 23.04.2021
18. Detsember 2020

President Kersti Kaljulaid nimetas täna ametisse neli uut esimese astme kohtunikku, kes asuvad tööle Pärnu ja Tartu Maakohtutes.

17. Detsember 2020

Kohus juhtis pärimisasja lahendamisel tähelepanu sellele, et eestkostja ei saa inimest esindada tehingutes, mida ta võib teha vaid isiklikult. Nende hulka kuulub ka testamendi koostamine.

17. Detsember 2020

Riigikohus tühistas osaliselt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) otsused, millega määrati raudtee kaubaveo kasutustasud, sest need polnud piisavalt läbipaistavad ja vedajate talumisvõime oli jäetud kontrollimata.

14. Detsember 2020

Riigikohus otsib oma meeskonda õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialisti, kelle põhiülesanne on Riigikohtu lahendite märksõnastamine, annoteerimine ja süstematiseerimine haldusõiguse ja karistusõiguse ning halduskohtumenetluse ja süüteomenetluse valdkonnas.

14. Detsember 2020

Riigikohus mõistis Karel Šmutovi õigeks muusik Raivo Rätte tapmises, sest ta oli hädakaitseseisundis. Kannatanu ründas oma endist abikaasat ja süüdistatav üritas naist kaitsta. 

11. Detsember 2020

Riigikohus ei rahuldanud OÜ Alfa-Omega Communications kaebust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) otsuse peale, millega tunnistati riigihanke võitjaks konkureeriv ettevõte. Samuti selgitas kohus oma lahendis pakkumuste hindamise üldiseid põhimõtteid ja kohtuliku kontrolli piire.

4. Detsember 2020

Riigikohus rahuldas Eesti Päevalehe ajakirjaniku esindaja määruskaebuse, milles taotleti tunnistajate ütluste avaldamise keelu tühistamist Tallinna Sadama kohtuasjas. Samuti selgitas kriminaalkolleegium istungi avalikkuse piiramise üldiseid põhimõtteid.

4. Detsember 2020

Riigikohus jättis rahuldamata Tallinnas toimunud ohvriterohke avarii tõttu vahistatud Vjatšeslavi kaitsja kaebuse, milles taotleti tema vabastamist. Samas muutis kohus juhtunule varem antud õiguslikku hinnangut.

4. Detsember 2020

Järgmine kohtunikueksami kirjalik osa toimub 1.-5. märtsil 2021. aastal  ja suuline osa 12.-16. aprillil. Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb vajalikud dokumendid esitada 4. jaanuariks. 

24. November 2020

Prantsusmaa Kassatsioonikohtu ja Eesti Riigikohtu esindajad vahetasid 20. novembril toimunud veebikonverentsil kogemusi koroonakriisiga toimetulekust. Samuti oli üritusel kõne all kohtulahendite avaldamine ja andmekaitse.

Lehed