Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 25.06.2022
Näiteks 25.06.2022
14. jaanuar 2022

Riigikohus tunnustas tänasel 102. aastapäeval parimate õigusteemaliste õpilastööde autoreid ja nende juhendajad.

10. jaanuar 2022

Riigikohtu halduskolleegium korraldab esmaspäeval, 17. jaanuaril suulise istungi Eesti Posti ja Konkurentsiameti vahelises kohtuasjas.

3. jaanuar 2022

COVID-19 haiguse laieneva leviku tingimustes on ohutute töötingimuste loomiseks ja nakkuse leviku riskide maandamiseks vajalik, et Riigikohtu hoonesse sisenemisel esitavad kõik külastajad alates 20. oktoobrist 2021 pääslas ühe alljärgnevatest tõenditest, mis kinnitab:

23. Detsember 2021

Riigikohus otsustas, et Riigikogul puudusid novembrikuus kaugtööle üleminekuks piisavalt kaalukad põhjused.

22. Detsember 2021

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku kohale. 

3. Detsember 2021

Riigikohus katkestab keerulise eelarveolukorra tõttu alates 2022. aastast kohtupraktika analüüside tegemise, kuid lisaraha saamisel loodetakse nende koostamist tulevikus jätkata.

1. Detsember 2021

Riigikohus võtab tööle haldusspetsialisti, kes hoolitseks Riigikohtu heakorra ja turvalisuse ning töökeskkonnanõuete täitmise ja töövahenditega varustamise eest. 

30. November 2021

Tänavune institutsioonide usaldusväärsuse uuring näitas, et Eesti kohtuid usaldab 71 protsenti vastanutest. Varasemate uuringutega võrreldes on tõus olnud märkimisväärne. 

29. November 2021

President Alar Karis nimetas esmaspäeval kohtunikena ametisse Inna Ombleri, Priit Kama ja Anna Liivi, lisaks viiakse Riigikohtu üldkogu otsusega maakohtust ringkonnakohtusse üle Janika Kallin ja Elina Elkind.

29. November 2021

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 7.-11. märtsil 2022. a ja suuline osa 11.-14. aprillil 2022. a.

Lehed