Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 17.02.2019
Näiteks 17.02.2019
10. Oktoober 2018

Riigikohus avaldas kaks kohtupraktika analüüsi, millest esimene räägib avaliku võimu kandja võimalusest esitada kriminaalmenetluses rahaline nõue ning teine kajastab põhjenduse puudumist kohtuotsuses kui kriminaalmenetlusõiguse üht olulist rikkumist.

8. Oktoober 2018

Riigikohus jättis tänase lahendiga jõusse Keskkonnaameti korralduse, millega keelduti vee erikasutusloa andmisest hüdroenergia tootmiseks endise Kunda tsemendivabriku paisul.

1. Oktoober 2018

Täna kuulutas Riigikohus välja õpilastööde konkursi, millest on oodatud osa võtma 9.–12. klasside õpilased.

1. Oktoober 2018

Riigikohtu halduskolleegium ei rahuldanud Usbekistani kodaniku kassatsioonkaebust PPA otsuse tühistamiseks rahvusvahelise kaitse küsimuses. Kaebaja esitas PPA-le varjupaigataotluse põhjusel, et Usbeki julgeolekujõud otsivad teda taga seoses islami usul põhineva süüdistusega. 

30. September 2018

Alates esmaspäevast, 1. oktoobrist leiab nädala vältel välimeediast ja kohtumajadest kohtunike soovitusi ning tähelepanekuid, mida pidada silmas keeruliseks muutunud igapäevasituatsioonides.

21. September 2018

Seni riigisekretäri ametit pidanud Heiki Loot asub Riigikohtu halduskolleegiumis tööle 3. detsembril.

20. September 2018

Ülevaated tsiviil-, kriminaal- ja halduskolleegiumi aktuaalsest praktikast ajavahemikul mai algusest kuni augusti lõpuni 2018 on kättesaadavad Riigikohtu kodulehel.

14. September 2018

Praktikale on oodatud magistri- ja bakalaureuseõppe õigusteaduse tudengid, avalduste esitamise tähtaeg on 5. oktoober.

12. September 2018

Reedel, 14. septembril kell 12 esitletakse Tartu kohtumajas äsjavalminud kohtute seaduse kommenteeritud väljaannet.

13. August 2018

Seoses Registrite ja Infosüsteemide Keskuse serveripargi hooldustöödega ei ole ajavahemikul 18.–20. august internetist kättesaadav Riigikohtu koduleht www.riigikohus.ee.

Lehed