Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 25.06.2019
Näiteks 25.06.2019
25. aprill 2019

Riigikohtu halduskolleegium jättis tänase otsusega jõusse ringkonnakohtu lahendi, millega tühistati Konkurentsiameti ettekirjutus MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus teenustasu vähendamiseks.

24. aprill 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis läbi vaatamata Riikliku VEB Fondi sertifikaadiomanike kaebuse Riigikogu tegevusetuse vaidlustamiseks ja hüvitise maksmiseks. Riigikohtu sõnul ei ole selle kaebuse lahendamine Riigikohtu pädevuses. Pädevaks kohtuks on maa- ja halduskohtud.

24. aprill 2019

Demokraatia ei tähenda enamuse meelevaldset türanniat, vaid ka nende inimeste väärikuse ja vabaduse austamist, keda otsused puudutavad, ütles Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving 23. aprillil Riigikogu pidulikul istungil peetud kõnes.

12. aprill 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium ei rahuldanud Erakonna Eestimaa Rohelised kaebust Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse peale jätta erakonnale tagastamata Riigikogu kandidaatide registreerimisel tasutud kautsjon ning arvata see riigituludesse. Riigikohtu hinnangul ei ole praegu kehtiv valimiskautsjoni tagastamise kord põhiseadusvastane.

8. aprill 2019

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnas valminud kohtupraktika ülevaade võtab kokku Riigikohtu tsiviilkolleegiumi ulatusliku praktika töövõtulepingu kohaldamisest.

4. aprill 2019

Riigikohtu infotehnoloogia osakond otsib nõunikku, kes aitaks tõhustada  Riigikohtu igapäevaseid tööprotsesse ja kohtumenetlusega seotud lahendusi.

3. aprill 2019

Värske Riigikohtu õigusteabe-ja koolitusosakonnas valminud kohtupraktika ülevaade kajastab vara konfiskeerimist ning konfiskeerimise ja selle asendamise tagamist. Ülevaade võtab kokku kohtupraktika alates 2014. aastast, mis ajast alates on muutunud konfiskeerimise alused ning on ka oluliselt lisandunud kohtupraktikat.

28. märts 2019

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi kuue kohtunikukoha täitmiseks: üks neist on Tallinna Ringkonnakohtus, neli Harju Maakohtus ja üks Pärnu Maakohtus. 

27. märts 2019

Riigikohtusse jõudis Riigikogu valimistega seoses kokku 22 valimiskaebust. Kõikidest kaebustest jättis Riigikohus 18  kaebust rahuldamata ning neli kaebust läbi vaatamata.

27. märts 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium juhtis kahe Riigikohtusse jõudnud valimiskaebuse põhjal tähelepanu sellele, et põhiseaduslike valimisõiguse printsiipide ja õigusriigi põhimõtte paremaks tagamiseks oleks vajalik elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise reeglid õigustloovates aktides sätestada selgemalt.

Lehed