Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 30.06.2023
Näiteks 30.06.2023
1. märts 2023

28. veebruaril külastasid Riigikohut Ameerika Ühendriikide Congressional Office for International Leadership (COIL) peadirektor Jane Sargus ja asedirektor Maura Shelden.

28. veebruar 2023

Riigikohus selgitas Pärnu linna ja OÜ Parem Kallas vaidlust lahendades, et omanikule maa kasutamisel kehtestatud piirangute hüvitamine ei tohi kaasa tuua tema põhjendamatut rikastumist avalike vahendite arvel.

15. veebruar 2023

Riigikohtu üldkogu leidis täna avaldatud otsuses, et kinnipeetavatele tuleb edaspidi tagada ligipääs Ametlike Teadaannete ja Riigikohtu veebilehele.

15. veebruar 2023

Riigikohus otsustas muuta oma varasemat praktikat, lubades kuriteos kahtlustatavate vahistamisel ja süüdimõistetute ennetähtaegsel vanglast vabastamisel arvestada ka nende arhiveeritud karistusi.

8. veebruar 2023

Riigikohut külastasid 7. ja 8. veebruaril kolm Leedu eksperti, et tutvustada projekti „The Portrait of a Judge“ uurimistulemusi kohtunike valiku, hindamise ja edutamise teemal Euroopa Liidus ning mujalgi.

7. veebruar 2023

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul nimetas Riigikogu täna Riigikohtu tsiviilkolleegiumi liikmeks praeguse Tartu Ringkonnakohtu kohtuniku Margit Vuti.

6. veebruar 2023

Riigikohus juhtis täna avaldatud otsuses tähelepanu sellele, et Eestis on palju kohalikke omavalitsusi, kes ei taga kõigile lastele lasteaiakohti ning riik ja omavalitsused peavad leidma sellele probleemile üheskoos lahenduse.

31. jaanuar 2023

Riigikohus nõustus ringkonnakohtuga, et ehkki ajakirjanikud Sulev Vedler ja Tarmo Vahter ning Delfi Meedia AS avaldasid kriminaalasja kohtueelse uurimise andmeid ilma seaduses nõutava prokuratuuri loata, ei olnud neile selle eest trahvi määramine praegusel juhul põhjendatud.

25. jaanuar 2023

Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulutas täna välja avaliku konkursi riigikohtuniku ametikohale tsiviilkolleegiumis.

14. jaanuar 2023

Riigikohus tunnustas eile 103. aastapäeva eel parimate õigusteemaliste õpilastööde autoreid ja nende juhendajad. Konkurss toimus juba 18. korda.

Lehed