Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 15.12.2019
Näiteks 15.12.2019
28. september 2019

Esmaspäeval algab üle-eestiline õigusemõistmise nädal (30. september – 04. oktoober). Järjekorras juba seitsmes õigusemõistmise nädal vaatleb õigusemõistmise olemust ja kohtute igapäevatööd inimeste õiguste kaitsmisel.

26. september 2019

Ülevaated käsitlevad kohtuasjade lahendamist haldus-, tsiviil- ja kriminaal- ning väärteoasjades ajavahemikul mai algusest kuni augusti lõpuni.

26. september 2019

Riigikohtu tsiviilkolleegium jättis täna rahuldamata kaebuse, milles kaebajad nõudsid tervishoiuteenuse osutajalt üldtunnustamata ravimeetodi kasutamist. Riigikohtu sõnul lubab seadus teatud puhkudel üldtunnustamata ravimeetodit küll kasutada, ent patsiendil puudub samas õigus sellist ravi nõuda.

10. september 2019

Riigikohus jättis menetlusse võtmata justiitsministeeriumi määruskaebuse, milles ministeerium ei nõustunud kohtute seisukohaga jätta läbi vaatamata Ida-Viru maavanema 2017. aastal esitatud protest. Protestis taotles maavanem tunnistada kehtetuks ehitusload, mille Lüganuse vallavalitsus andis Aidu Tuulepark OÜ-le tuulikute ehitamiseks. Seega jõustub Tartu Halduskohtu kohtumäärus, mille järgi hilines protest sellest kaks aastat varem välja antud ehituslubadele oluliselt.

5. september 2019

Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases otsuses, et töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise otsused tuleb põhjendada selliselt, et taotlused esitanud inimene otsustest ka aru saaks. Sealjuures võib olla ka vajalik töövõime hindamise metoodika selgitamine lihtsas keeles ja näidete abil.

23. juuli 2019

2020. aasta kevadel taasavatava Riigikohtu hoone kunstikonkursi võitis Vergo Verniku pronksskulptuur „Tasakaal“. Kokku esitati kunstikonkursile 25 ideekavandit.

22. juuli 2019

Riigikohtu esimees kuulutas täna välja avaliku konkursi 4. jaanuarist 2020. aastal Riigikohtu kriminaalkolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

3. juuli 2019

Riigikohus selgitab täiendavalt Riigikohtu 21. juuni välismaalaste seadust puudutanud otsust. 

27. juuni 2019

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) valis eile, 26. juuni hilisõhtul absoluutse häälteenamusega Eesti järgmiseks kohtunikuks Euroopa Inimõiguste Kohtus Peeter Roosma. Peeter Roosma on Riigikohtu kohtunik.

21. juuni 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas tänases kohtulahendis, et Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastu võetud raamotsusest lähtudes saab kriminaalmenetluses arvesse võtta liikmesriikides tehtud süüdimõistvaid kohtuotsuseid. Liikmesriigi süüdimõistva otsuse tunnustamine ei ole sealjuures vajalik.

Lehed