Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 21.04.2019
Näiteks 21.04.2019
1. Veebruar 2019

Ülevaated tsiviil-, kriminaal- ja halduskolleegiumi aktuaalsest praktikast ajavahemikul septembri algusest kuni detsembri lõpuni 2018 on kättesaadavad Riigikohtu kodulehel. Sealtsamast leiab kokkuvõtte Riigikohtu praktikast põhiseaduslikkuse järelevalve asjades aastal 2018. 

31. Jaanuar 2019

Täna hommikul vabastas Riigikogu ametist senise Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe ning nimetas sellesse ametisse Villu Kõve, kes asub esimehe ülesandeid täitma alates 4. veebruarist.

28. Jaanuar 2019

Äsja valminud kohtupraktika analüüs võtab kokku üle 60 sisendkäibemaksu mahaarvamist puudutava vaidluse, mille Riigikohus on viimase 20 aasta jooksul lahendanud.

21. Jaanuar 2019

Alates 21. jaanuarist 2019 asub Riigikohus asenduspinnal, aadressiga Veski 32, Tartu.

18. Jaanuar 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis tänase otsusega rahuldamata Tartu Linnavolikogu taotluse tunnistada kehtetuks planeerimisseaduse need sätted, mis kehtestavad riigi eriplaneeringu koostamise alused ja piirangud, ning sätted, mis võimaldavad riigi eriplaneeringu koostamisest huvitatud isikul kanda riigi eriplaneeringu mõjude hindamisega seotud kulud.

15. Jaanuar 2019

President Kersti Kaljulaid tegi 14. jaanuaril Riigikogule ettepaneku nimetada Riigikohtu esimeheks tunnustatud õigusteadlane ja praegune Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees Villu Kõve.

14. Jaanuar 2019

Riigikohtu 99. aastapäevale pühendatud tänuaktusel autasustati 18 kooliõpilast, kes näitasid silmapaistvat arutlusoskust kaasuskonkursil.

11. Jaanuar 2019

President Kersti Kaljulaid allkirjastas ettepaneku, mille kohaselt vabastatakse Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist seoses tema kandidatuuriga Euroopa Kohtu kohtujuristiks.

8. Jaanuar 2019

Viru maakohtus alustab kohtunikuna tööd Liina Naaber-Kivisoo, Harju maakohtu kohtunikena Andrea Lega, Maarja-Liis Lall ja Ants Mailend.

21. Detsember 2018

Riigikohus selgitas tänases lahendis kriminaalmenetluse lõpetamise tingimusi süüdistatava parandamatu haiguse korral.

Lehed