Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 14.04.2024
Näiteks 14.04.2024
21. veebruar 2024

Riigikohus selgitas tänases määruses, et enamuse otsusega ei saa korteriomaniku õigust parkimisala kasutada seada sõltuvusse parkimiskaardi olemasolust, vaid selleks on vaja kõigi korteriomanike kokkulepet.

14. veebruar 2024

Riigikohus jättis läbi vaatamata Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni liikmete kaebuse Ukrainale antava abi andmisega seotud Riigikogu otsuste peale. Riigikohus leidis, et praeguses asjas Riigikogu liikmetel kaebeõigust ei ole ja selle välistamist pole põhjust pidada ka põhiseadusevastaseks.

8. veebruar 2024

Taskuhääling „Kohtulood“ keskendub teemadele, mis on kuulajale päriselt igapäevaelus olulised või ühiskondlikult huvipakkuvad. Kohtunike ja saatekülaliste arutelud aitavad selgitada, mõtestada ja mõista. Saatejuhid on kohtunikud Kai Härmand, Liina Naaber-Kivisoo, Marek Vahing, Merit Bobrõšev ja Villem Lapimaa.

6. veebruar 2024
Kolmapäeval, 7. veebruaril kell 13 Riigikohtus algaval istungil arutatakse haldusasja 3-21-1370, mis käsitleb Lahemaa rahvuspargi kaitsealal ja piiranguvööndis asuvale kinnistule elamu püstitamist ning sellel alal kasvavate ja looduskaitse all oleva mets-kuukressi kasvukoha, samuti pärandmaastiku kahjustamise ohtu. Samuti on vaidluse all omaaegses üldplaneeringus ettenähtud elamumaa.
 
31. jaanuar 2024

Riigikohtu halduskolleegiumi tänases kohtumääruses rõhutatakse, et kuigi keskkonnaühendused võivad ühe kaebuse esitada korraga paljude raielubade andmise keelamiseks, tuleb vaidlusaluste metsade paiknemine geograafilises ruumis konkreetselt ära tähistada.

29. jaanuar 2024

Riigikohtu kriminaalkolleegium mõistis Tiiu Järviste õigeks omastamise katse süüdistuses, kuid saatis kriminaalasja rahapesu süüdistuses uueks arutamiseks samale ringkonnakohtule uues kohtukoosseisus.

24. jaanuar 2024

Tänases otsuses rõhutas Riigikohus, et avalikel bussiliinidel ei või veo tellija ühepoolselt alandada liinikilomeetri maksumust piirmäärani, kui see ei kata enam vedaja tegelikke kulusid.

24. jaanuar 2024

Möödunud oktoobris toimunud menetluskonverentsil räägiti muuhulgas sellest, kuidas luua ja muuta menetlusseadustikke. Sellest paneelist on valminud kokkuvõtlik artikkel, kus esitletakse paneelis püstitatud keskseid küsimusi ja valikukohti.

23. jaanuar 2024

Möödunud oktoobris toimunud menetluskonverentsil räägiti halduskohtumenetluse paneelis nii kohtuliku kontrolli ulatusest, halduskohtu volituste piiridest, pädevuse laiendamisest, halduskohtumenetluse kiirendamisest kui ka ausast menetlusest. Kadri Kivistik kirjutas halduskohtumenetluse kolmest alapaneelist kokkuvõtlikud artiklid.

18. jaanuar 2024
Reedel, 12. jaanuaril, Riigikohtu 104. aastapäeva eel toimunud tänuaktusel tunnustati parimate õigusteemaliste õpilastööde autoreid ja nende juhendajad.

Lehed