Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 25.08.2019
Näiteks 25.08.2019
30. aprill 2019

Eesti asub värskelt avaldatud justiitssüsteemide võrdlustabelis „Justice Scoreboard 2019“ kohtusüsteemi tõhususe ja menetluste kiiruse poolest juba mitmendat aastat Euroopa Liidu riikide hulgas teisel kohal.

29. aprill 2019

Riigikohtu juures tegutsev distsiplinaarkolleegium tegi otsuse Viru Maakohtu kohtuniku Andres Hallmäe distsiplinaarasjas, mis algatati kohtuniku ametikohustuste mittekohase täitmise tõttu.

29. aprill 2019

Täna ilmunud, järjekorras üheteistkümnes Eesti kohtute aastaraamat heidab sel korral pilgu kohtusüsteemi kui võimuharu sõltumatusele. Aastaraamat küsib, milles kohtuvõimu sõltumatus seisneb, miks seda terve demokraatia toimimiseks vaja on ning mida saab sõltumatuse tagamiseks ära teha.

26. aprill 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium saatis tänase otsusega Tallinna Ringkonnakohtule uueks arutamiseks AS-i Pere kriminaalasja, milles Harju Maakohus oli teinud süüdimõistva ja Tallinna Ringkonnakohus õigeksmõistva otsuse. Riigikohtu hinnangul ei põhjendanud ringkonnakohus õigeksmõistvat otsust nõuete järgi, ent ka maakohtu süüdimõistva otsuse jõustamiseks pole alust, kuna mitmeid süüküsimuse seisukohalt olulisi asjaolusid maa- ega ringkonnakohus ei käsitlenud.

25. aprill 2019

Riigikohtu halduskolleegium jättis tänase otsusega jõusse ringkonnakohtu lahendi, millega tühistati Konkurentsiameti ettekirjutus MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus teenustasu vähendamiseks.

24. aprill 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis läbi vaatamata Riikliku VEB Fondi sertifikaadiomanike kaebuse Riigikogu tegevusetuse vaidlustamiseks ja hüvitise maksmiseks. Riigikohtu sõnul ei ole selle kaebuse lahendamine Riigikohtu pädevuses. Pädevaks kohtuks on maa- ja halduskohtud.

24. aprill 2019

Demokraatia ei tähenda enamuse meelevaldset türanniat, vaid ka nende inimeste väärikuse ja vabaduse austamist, keda otsused puudutavad, ütles Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving 23. aprillil Riigikogu pidulikul istungil peetud kõnes.

12. aprill 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium ei rahuldanud Erakonna Eestimaa Rohelised kaebust Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse peale jätta erakonnale tagastamata Riigikogu kandidaatide registreerimisel tasutud kautsjon ning arvata see riigituludesse. Riigikohtu hinnangul ei ole praegu kehtiv valimiskautsjoni tagastamise kord põhiseadusvastane.

8. aprill 2019

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnas valminud kohtupraktika ülevaade võtab kokku Riigikohtu tsiviilkolleegiumi ulatusliku praktika töövõtulepingu kohaldamisest.

4. aprill 2019

Riigikohtu infotehnoloogia osakond otsib nõunikku, kes aitaks tõhustada  Riigikohtu igapäevaseid tööprotsesse ja kohtumenetlusega seotud lahendusi.

Lehed