Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 06.12.2022
Näiteks 06.12.2022
6. juuni 2022

Ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks kuulutas Riigikohus välja konkursi, et leida kriminaalkolleegiumi nõunik. Kandideerimistähtaeg on 20. juuni.

3. juuni 2022

Riigikohtu esimees Villu Kõve avaldas kohtunike täiskogul peetud ettekandes muret kohtunike kasvava töökoormuse pärast, mis väljendub ka asjade lahendamiseks kuluva aja pikenemises.

2. juuni 2022

Täna toimunud kohtunike täiskogu eelsel pidulikul õhtul tunnustati aasta selgesõnalisemat kohtunikku, parimat koolitajat ning anti välja kolm kohtute aumärki.

2. juuni 2022

Tänavune kohtunike täiskogu toimub reedel, 3. juunil Tallinnas ja selle juhtmõte on „Kohtunikuamet muutuvas maailmas“.

1. juuni 2022

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas kolmapäeval, 1. juunil avaldatud lahendis, kuidas arvutatakse talumistasu maaomanikule, kelle kinnistu kaudu on rajatud juurdepääsutee, mis on vajalik mõnelt naaberkinnistult avalikult kasutatavale teele jõudmiseks. Muu hulgas tuleb tasu suuruse määramisel arvesse võtta ka tee rajamise mõju kinnistu kui terviku väärtusele ja kasutusvõimalustele.

1. juuni 2022

Riigikohus leidis kolmapäeval, 1. juunil avaldatud otsuses, et kohtus pole võimalik vaidlustada spordivõistluse tulemusi, küll aga saab nõuda kohtu kaudu kahjutasu näiteks juhul, kui võistlus jäetakse ära või reeglitele vastavat sportlast ei lubata võistlema.

1. juuni 2022

Eile, 31. mail külastas Riigikohut Eestis ametlikul visiidil viibiv Kreeka president Katerina Sakellaropoulou.

31. mai 2022

Riigikohtu halduskolleegium rahuldas esmaspäeval, 30. mail osaühingu M.K.Reis-X kaebuse vaidluses Transpordiametiga, mis puudutas Läänemaa bussivedude avaliku teenindamise lepingu muutmist.

26. mai 2022

Justiitsminister kuulutas 25. mail välja konkursi ühele Tartu Maakohtu kohtuniku kohale. Kandideerimistähtaeg on 25. juuni.

26. mai 2022

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 12.-14. septembril 2022. a ja suuline osa 17.-21. oktoobril 2022. a.

Lehed