Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 01.03.2024
Näiteks 01.03.2024
28. september 2023

Riigikohus rahuldas kohaliku keskkonnaühenduse, MTÜ Päraküla seltsi kaebused Pärnumaal kahele kinnistusele antud raielubade peale. Load kinnitas Keskkonnaameti algoritm, mis ei osanud arvestada rohevõrgustiku tuumala reeglitega.

27. september 2023

Justiitsminister kuulutas 26. septembril välja konkursi ühele Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku ja ühele Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku kohale.

18. september 2023

9. oktoobrini saavad õigusteaduse bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased kandideerida Eesti kõrgeima kohtu 2023/2024. õppeaasta praktikakonkursile. Seekord saavad kandideerijad valida nelja praktikaperioodi vahel ning magistrantidele makstakse praktikatasu.

14. september 2023

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul nimetas Riigikogu täna Riigikohtu tsiviilkolleegiumi liikmeks praeguse Tartu Ringkonnakohtu kohtuniku Vahur-Peeter Liini. 

 
13. september 2023

20. septembrini on Tartu Ülikooli õigusteaduse tudengitel võimalik kandideerida endise riigikohtuniku Henn Jõksi mälestusfondi stipendiumidele. Sel aastal jagab fond välja kokku 13 000 eurot toetusi.

11. september 2023

Reedel, 8. septembril toimus Riigikohtus kohtunike järelkasvukava avapäev, kus tutvustati nii järelkasvukava kui ka selleaastaseid programmis osalejaid.

16. august 2023

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõuniku põhiülesanded on põhiseaduse ja põhiseaduslikkuse järelevalve probleemide uurimine ja kohtulahendite ettevalmistamine ning koostöö korraldamine valdkonnas. Kandideerimistähtaeg on 4. september.

26. juuli 2023

Riigikohus otsib oma meeskonda teotahtelist ja asjalikku sekretäri, kelle põhiülesanne on Riigikohtu tsiviilmenetluste tehniline teenindamine ja korrektse asjaajamise tagamine. Kandideeri hiljemalt 9. augustil.

28. juuni 2023

Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et Vabariigi Valitsuse määrus, mis võimaldab 2014 –2020 struktuuritoetustest hüvitavate kulude tagasiulatuvat tagasinõudmist, on vastuolus põhiseadusega. Kohtu hinnangul näeb määrus ette rangema regulatsiooni ka sellistele hangetele ja toetustele, mis on korraldatud või mille kohta on otsus tehtud enne määruse uue redaktsiooni kehtestamist.

22. juuni 2023

Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et arupärimiste ja eelnõude üleandmise piiramine oli vajalik Riigikogu töövõime tagamiseks ega rikkunud parlamendi liikmete õigusi.

Lehed