Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 20.02.2020
Näiteks 20.02.2020
2. oktoober 2019

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas tänases otsuses, et kohtu pädevusse ei kuulu eraldi nõudena selle tuvastamine, kas töötajaga juhtunud õnnetusjuhtum oli tööõnnetus. Olukorras, kus tööandja ja töötaja vaidlevad selle üle, kas tööõnnetus toimus või mitte, peab juhtumi asjaolusid uurima Tööinspektsioon.

1. oktoober 2019

Riigikohus kuulutas täna välja kaasuskonkursi, mis annab 9.–12. klasside õpilastele võimaluse panna ennast kohtuniku rolli ning proovida, kui kerge või keeruline on erinevaid vastandlikke huve kaaludes õige ja õiglase otsuseni jõuda. 

29. september 2019

Järgmisel nädalal, 30. septembril – 4. oktoobril tähistatakse õigusemõistmise nädalat, mille jooksul saab Tallinnas kinos Sõprus ja Tartu Elektriteatris vaadata õigusteemalisi filme. Filmidele järgnevad vestlusringid õigusekspertide ja ajakirjanikega.

28. september 2019

Esmaspäeval algab üle-eestiline õigusemõistmise nädal (30. september – 04. oktoober). Järjekorras juba seitsmes õigusemõistmise nädal vaatleb õigusemõistmise olemust ja kohtute igapäevatööd inimeste õiguste kaitsmisel.

26. september 2019

Ülevaated käsitlevad kohtuasjade lahendamist haldus-, tsiviil- ja kriminaal- ning väärteoasjades ajavahemikul mai algusest kuni augusti lõpuni.

26. september 2019

Riigikohtu tsiviilkolleegium jättis täna rahuldamata kaebuse, milles kaebajad nõudsid tervishoiuteenuse osutajalt üldtunnustamata ravimeetodi kasutamist. Riigikohtu sõnul lubab seadus teatud puhkudel üldtunnustamata ravimeetodit küll kasutada, ent patsiendil puudub samas õigus sellist ravi nõuda.

10. september 2019

Riigikohus jättis menetlusse võtmata justiitsministeeriumi määruskaebuse, milles ministeerium ei nõustunud kohtute seisukohaga jätta läbi vaatamata Ida-Viru maavanema 2017. aastal esitatud protest. Protestis taotles maavanem tunnistada kehtetuks ehitusload, mille Lüganuse vallavalitsus andis Aidu Tuulepark OÜ-le tuulikute ehitamiseks. Seega jõustub Tartu Halduskohtu kohtumäärus, mille järgi hilines protest sellest kaks aastat varem välja antud ehituslubadele oluliselt.

5. september 2019

Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases otsuses, et töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise otsused tuleb põhjendada selliselt, et taotlused esitanud inimene otsustest ka aru saaks. Sealjuures võib olla ka vajalik töövõime hindamise metoodika selgitamine lihtsas keeles ja näidete abil.

23. juuli 2019

2020. aasta kevadel taasavatava Riigikohtu hoone kunstikonkursi võitis Vergo Verniku pronksskulptuur „Tasakaal“. Kokku esitati kunstikonkursile 25 ideekavandit.

22. juuli 2019

Riigikohtu esimees kuulutas täna välja avaliku konkursi 4. jaanuarist 2020. aastal Riigikohtu kriminaalkolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

Lehed