Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 30.06.2023
Näiteks 30.06.2023
28. November 2022

Justiitsminister kuulutas 28. novembril välja konkursi ühele Tartu Maakohtu ja ühele Tartu Ringkonnakohtu kohtuniku kohale. Maakohtusse otsitakse tsiviilvaldkonna kohtunikku ja ringkonnakohtus on vaba koht kriminaalkolleegiumis.

28. November 2022

Riigikohus selgitas täna avaldatud otsuses, et laenuandja vajab igal juhul tarbijakrediidi tegevusluba, kui ta annab laenu inimestele, kes võivad saadud raha kasutada isiklikul otstarbel ehk väljaspool oma majandus- ja kutsetegevust.

28. November 2022

Riigikohus rõhutas eelmisel nädalal avaldatud otsuses, et pärimislepingut on võimalik tühistada vaid väga erandlikel juhtudel, mistõttu tuleb notaril enne lepingu sõlmimist pooltele selle olemust ja alternatiive hoolikalt selgitada.

25. November 2022

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 13.–15. märtsil 2023. a ja suuline osa 17.–20. aprillil 2023. a.

22. November 2022

Riigikohus selgitas täna avaldatud otsuses, et kui treenerile kehtestatud eluaegne lastega töötamise keeld pole põhjendatud, siis ei tohi tema tööandjat ka laste treenimiseks mõeldud toetusest ilma jätta.

15. November 2022

Riigikohtu esimees Villu Kõve osales Euroopa ja araabia riikide kõrgeimate kohtute juhtide koostööseminaril, mis kandis pealkirja: „Kohtusüsteemi tugevdamine: peamised väljakutsed ja nende lahendusteed“.

10. November 2022

Justiitsminister kuulutas 9. novembril välja konkursi kokku kümnele kohtunikukohale – Pärnu Maakohtus (3), Harju Maakohtus (3), Viru Maakohtus (2), Tartu Halduskohtus (1) ja Tartu Ringkonnakohtus (1).

9. November 2022

Kohtunike distsiplinaarkolleegium tunnistas Viru Maakohtu kohtuniku Andres Hallmäe süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises ja karistas teda palga vähendamisega 15 protsendi võrra kuueks kuuks.

7. November 2022

Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et kehtivate tasumäärade juures ei pruugi riigi õigusabi pakkumine olla jätkusuutlik ja ohtu võib sattuda õigusabi vajavate inimeste põhiõiguste kaitse.

4. November 2022

Riigikohus nõustus ringkonnakohtuga, et Tartu Keskpargi alale kultuurikeskuse rajamise vastu võitleva MTÜ Päästame Tartu Keskpargi kaebus on esitatud tähtaegselt ja halduskohus peab selle sisuliselt läbi vaatama.

Lehed