Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 16.06.2021
Näiteks 16.06.2021
19. oktoober 2020

Riigikohtu üldkogu tunnistas täna põhiseadusevastaseks ja kehtetuks perehüvitiste seaduse sätte, mis ei võimaldanud sotsiaalkindlustusametil maksta lahku läinud vanematele nende ühise lapse eest toetusi kordamööda ilma seni toetusi saanud vanema nõusolekuta.

13. oktoober 2020

Õigusteadlaste päevadel peetud arutelul “Kohtu ja ajakirjanduse erinev aeg” jõuti üksmeelele, et Eestis on kohtupidamise avalikkusega üldiselt asjad korras. Samas on üksikutes suure avaliku huviga kohtuasjades kehtestatud piirangud põhjustanud ühiskonnas pahameelt.

13. oktoober 2020

Justiitsminister kuulutas 12. oktoobril 2020 välja konkursi kolmele Tallinna Ringkonnakohtu, ühele Tartu Maakohtu ja ühele Viru Maakohtu kohtuniku kohale.

13. oktoober 2020

Riigikohus kordas oma määruses üle varasema põhimõtte, et eramaal asuva tee avalikuks kasutamiseks vajab kohalik omavalitsus teealuse maa kasutusõigust. Selleks võib sõlmida omanikuga lepingu või seada maale sundvalduse.

8. oktoober 2020

Riigikohtu üldkogu ei nõustunud riigi peaprokuröri taotlusega, milles sooviti esitada Tartu Maakohtu kohtunikule Eveli Vavrenjukile süüdistus mitmes kuriteos. Riigikohtu hinnangul on süüdistus praegusel kujul niivõrd puudulik, et selle alusel poleks võimalik süüküsimust sisuliselt lahendada.

8. oktoober 2020

Riigikohus kuulutas välja kaasuskonkursi, mis pakub 9.–12. klassi õpilastele põneva võimaluse asetada end õigusemõistja rolli ning lahendada kaasusi, mille sarnastega kohtunikud igapäevaselt kokku puutuvad.

7. oktoober 2020

Käimas on iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille fookus on sel aastal suunatud noortele. Koostöös prokuratuuriga valmis kolm videot, mille keskne idee on näidata, kui lihtsalt nooruse uljusest ja teadmatusest võib noor sattuda kohtupinki ja minna elule vastu kriminaalkaristusega.

4. oktoober 2020

Eesti kohtute eestvedamisel toimub 5.–11. oktoobrini iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele kohtute tööd ja õigusemõistmist inimestele lähemale tuua. Tänavu on ürituste põhitähelepanu suunatud noortele. 

29. september 2020

Riigikohtu halduskolleegium selgitas lahendis, et nõutava hoolsusega tegutsenud karjakasvataja ei vastuta PRIA poolt registrisse kantud andmete õigsuse eest. Toetusnõuetele vastav põllumaa tuleb usaldusväärselt kindlaks määrata PRIA-l endal. 

29. september 2020

Riigikohtu esimees Villu Kõve nimetas kohtu uueks direktoriks Üllar Kaljumäe, kes asub ametisse 1. jaanuaril 2021.

Lehed