Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Halduskohtu volituste piirid ja menetluste kiirendamine

23. jaanuar 2024
PrintPDF

Möödunud oktoobris toimunud menetluskonverentsil räägiti halduskohtumenetluse paneelis nii kohtuliku kontrolli ulatusest, halduskohtu volituste piiridest, pädevuse laiendamisest, halduskohtumenetluse kiirendamisest kui ka ausast menetlusest. Kadri Kivistik kirjutas halduskohtumenetluse kolmest alapaneelist kokkuvõtlikud artiklid.

Artikkel on üleval Riigikohtu veebilehe kasulike viidete ja materjalide alamrubriigis.

Paneele juhtisid Ivo Pilving, Oliver Kask ja Kadri Matteus. Paneelides osalesid Ene Andresen, Monika Mikiver, Kadri Härginen, Pihel Sarv, Viive Ligi, Virgo Saarmets, Martin Triipan, Nele Siitam, Triin Kaurov, Julia Laffranque ja Villem Lapimaa.

 

Teate sisestas:
Sandra Sommer
pressiesindaja
5333 9846, 730 9042
sandra [dot] sommeratriigikohus [dot] ee