Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus kuulutab välja õpilaste kaasuskonkursi

15. september 2010
PrintPDF
Riigikohus kuulutab oma 91. aastapäeva puhul välja järjekorras kuuenda õpilastööde konkursi. Konkursitööde tähtaeg on 12. november.

Kaasuskonkurss on mõeldud 9.–12. klasside õpilastele ning töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 9., 10., 11. ja 12. klasside arvestuses.

Pakume lahendamiseks kolme kaasust:
Kaasus nr 1: "Anna lastelaagris" /vene keeles
Kaasus nr 2: "Maasik vs. Kilpla linn" / vene keeles
Kaasus nr 3: "Suplus purskkaevus" /vene keeles

Konkursil osaleja valib nende kolme kaasuse hulgast lahendamiseks ühe. Kaasuse võib lahendada nii eesti kui ka vene keeles. Venekeelne konkursijuhend asub siin.

Kaasust tuleb lahendada justkui kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. Kaasuse lahendusel peab seega olema kolm struktuuriosa: ühe poole argumendid, teise poole argumendid ning kohtuniku otsus.
 
Ootame, et konkursil osaleja lahendaks kaasustes toodud olukordi peaasjalikult enda õiglustundest ja eetikast lähtudes. Halba ei tee ka viited Eesti Vabariigi põhiseadusele. Muude seaduste kasutamine kaasuste lahendamisel siiski tingimata lisapunkte ei anna ning neile ei tasu ka liigselt keskenduda, et isiklikud mõtted ja sisemine õiglustunne teisejärguliseks ei jääks. Teatavasti ongi õigus headuse ja õigluse kunst.
 
Kaasuse lahendus võib olla maksimaalselt neli A4 lehekülge pikk (arvutikirjas, Times New Roman, kirjasuurus 12 punkti, 1,5-kordne reavahe). Konkursitööle tuleb märkida oma ees- ja perekonnanimi, kool, klass, kontaktandmed (e-posti aadress, kontakttelefon) ning juhendava õpetaja nimi. Konkursist võib osa võtta ka iseseisvalt.
 
Osalemiseks palume töö saata hiljemalt 12. novembriks e-posti aadressile infoatriigikohus [dot] ee või kirja teel Riigikohtusse (Lossi 17, Tartu 50093). Palume e-kirja teemareale või ümbrikule kirjutada märgusõna "Kaasuskonkurss".
 
Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning neid juhendavad õpetajad on jaanuaris palutud Tartusse, kus Riigikohus tublimaid vääriliselt tänab.
Kaasuskonkursi parimate autorite nimed ja tööd avaldame alates 17. jaanuarist Riigikohtu koduleheküljel www.riigikohus.ee. Varasemate konkursside parimad tööd on kogumikena saadaval siin
 
Lisainfo:

Eveli Kuklane

Eveli [dot] Kuklaneatriigikohus [dot] ee

tel 730 9042

mob 5333 9846.