Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 17.10.2018
Näiteks 17.10.2018
17. Oktoober 2018

Riigikohus lahendas Andmekaitse Inspektsiooni ja Tartu Vallavalitsuse vahelist vaidlust küsimuse üle, kas kohalik omavalitsus peab lisaks ametnikele ka töötajate töötasuga seotud andmed teabenõude saamisel isikustatud kujul väljastama.  

11. Oktoober 2018

Riigikohus ei rahuldanud MTÜ Emajõe Kaitseks kaebust, kuna seadus ei võimalda riigi eriplaneeringu algatamise otsuseid vaidlustada. Riigikohus selgitas, et kavandatava ehitise asukoha suhtes on võimalik ettepanekuid teha planeerimismenetluse käigus ning kui selliseid ettepanekuid ei arvestata, on kohtulikult kontrollitavad hilisemad otsused.

10. Oktoober 2018

Justiitsminister kuulutas välja konkursi kuue kohtunikukoha täitmiseks: üks neist on Tallinna Ringkonnakohtus, kaks Harju Maakohtus, üks Pärnu Maakohtus ja kaks Tartu Halduskohtus.

10. Oktoober 2018

Riigikohtu erikogu muutis senist praktikat maksuvõlgade sundtäitmise aegumise küsimuses, leides, et täitemenetluse kohustus aegub kui seda ei ole õnnestunud viie aasta jooksul lõpule viia. Sarnaselt aeguvad ka muud võlad ja puudub põhjus maksuvõlglasi teisiti kohelda. 

10. Oktoober 2018

Riigikohus avaldas kaks kohtupraktika analüüsi, millest esimene räägib avaliku võimu kandja võimalusest esitada kriminaalmenetluses rahaline nõue ning teine kajastab põhjenduse puudumist kohtuotsuses kui kriminaalmenetlusõiguse üht olulist rikkumist.

8. Oktoober 2018

Riigikohus jättis tänase lahendiga jõusse Keskkonnaameti korralduse, millega keelduti vee erikasutusloa andmisest hüdroenergia tootmiseks endise Kunda tsemendivabriku paisul.

1. Oktoober 2018

Täna kuulutas Riigikohus välja õpilastööde konkursi, millest on oodatud osa võtma 9.–12. klasside õpilased.

1. Oktoober 2018

Riigikohtu halduskolleegium ei rahuldanud Usbekistani kodaniku kassatsioonkaebust PPA otsuse tühistamiseks rahvusvahelise kaitse küsimuses. Kaebaja esitas PPA-le varjupaigataotluse põhjusel, et Usbeki julgeolekujõud otsivad teda taga seoses islami usul põhineva süüdistusega. 

30. September 2018

Alates esmaspäevast, 1. oktoobrist leiab nädala vältel välimeediast ja kohtumajadest kohtunike soovitusi ning tähelepanekuid, mida pidada silmas keeruliseks muutunud igapäevasituatsioonides.

21. September 2018

Seni riigisekretäri ametit pidanud Heiki Loot asub Riigikohtu halduskolleegiumis tööle 3. detsembril.

Lehed