Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 19.07.2018
Näiteks 19.07.2018
26. Juuni 2018

Riigikohtu esimees kuulutas täna välja avaliku konkursi 1. novembrist Riigikohtu kriminaalkolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

13. Juuni 2018

Järjekordne kohtute aastaraamat võtab vaatluse alla selle, kuidas suhestuvad Eesti ja Euroopa Liidu õigus. Lisaks leiab raamatust ülevaate 2017. aasta menetlusstatistikast ja Riigikohtu olulisemast praktikast.

12. Juuni 2018

Riigikohus tühistas alaealise kasutütre vägistamises süüdi mõistetud mehe I ja II astme kohtuotsused, kuna leidis, et kohtud on rikkunud seadusest tulenevat kohtuotsuse põhjendamise kohustust ja saatis asja uueks arutamiseks maakohtule. 

7. Juuni 2018

Riigikohus lahendas vaidlust küsimuse üle, kas Maksu- ja Tolliamet võib sõiduki registreerimise menetluses abistada Maanteeametit andmete kogumisel.

6. Juuni 2018

Värske Euroopa justiitssüsteemide võrdlustabel Justice Scoreboard 2018 kinnitab, et Eesti kohtusüsteem on endiselt Euroopa üks tõhusamaid. Kohtuasjade lahendamise kiiruses oleme 28 riigi arvestuses teisel kohal ning digitaalse ja sotsiaalmeedia suhtluse osas esimesed.

5. Juuni 2018

President Kersti Kaljulaid nimetas 5. juunil ametisse ühe halduskohtuniku ja neli maakohtu kohtunikku. Selle aasta augustis asuvad kohtunikuteenistusse Alan Biin, Elina Elkind, Kristiina Kask, Tristan Ploom ja Laura-Liis Sarapuu.

29. Mai 2018

Riigikohtusse pöördusid OÜ Türi Apteek ja OÜ Folia Apteek ning OÜ Tamsalu Uus Apteek, et vaidlustada Ravimiameti otsus lubada üldapteegi asutamist Türil ja uue haruapteegi asutamist Tamsalus. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas kaebused ning tühistas Tartu Halduskohtu ning Tartu Ringkonnakohtu otsused.

21. Mai 2018

Kohtunikueksamikomisjon kuulutas välja sügisesed kohtunikueksami kuupäevad - eksami kirjalik osa toimub 10.-14. septembril ja suuline osa 8.-12. oktoobril 2018. 

17. Mai 2018

Käimas on konkurss viie kohtunikukoha täitmiseks – üks neist Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumis, kolm Harju Maakohtus ja üks Viru Maakohtus.

25. Aprill 2018

Riigikohus selgitas 20. aprilli lahendis, et juhiloa kehtivusaja lõppemise korral ei ole võimalik isikut karistada juhtimisõiguseta sõidu eest. Kehtiva juhiloata sõiduki juhtimine on väärteona karistatav, ent sätte alusel, mille karistusmäär on oluliselt kergem.

Lehed