Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 12.04.2021
Näiteks 12.04.2021
15. jaanuar 2015
Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases otsuses, et jäätmevedaja ei muutu veo käigus jäätmete omanikuks ning ka pärast vedu otsustab korraldatud jäätmete töötlemise üksikasjade üle kohalik omavalitsusüksus.
14. jaanuar 2015
Riigikohtu esimees kuulutas täna, Riigikohtu 95. aastapäeval, välja üliõpilastele suunatud teadusartiklite konkursi. Konkursi eesmärgiks on innustada üliõpilasi uurima riigiõigusega seotud teemasid ja tunnustada tudengeid heade tulemuste eest.
14. jaanuar 2015
Täna möödus Eesti kõrgeima kohtu asutamisest 95 aastat. Riigikohtu üldkogu saalis peetud tänuaktusel tunnustati 9.-12. klassi õpilasi, kes aastapäevale pühendatud kaasuskonkursist osa võtsid ja häid tulemusi saavutasid. Noortele õigusemõistjatele andsid auhinnad üle Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, konkursi žürii esimees riigikohtunik Saale Laos ja Eesti Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg.
6. jaanuar 2015
Jäätmeseaduse § 66 lg 1-1 on homsest kehtetu, mistõttu ei saa omavalitsusüksus või selle volitatud MTÜ jäätmeveoteenuse vahendajana enam määrata jäätmekäitluse teenustasu hinda.
22. Detsember 2014
Täna tunnistas Riigikohtu üldkogu ravimiseaduse sätted (RavS §
16. Detsember 2014
Parlament nimetas tänasel istungil uueks Riigikohtu halduskolleegiumi liikmeks alates 1. veebruarist senise Tallinna ringkonnakohtu kohtuniku Viive Ligi.
15. Detsember 2014
Riigikohtu halduskolleegium otsustas täna, et Kiviõli Keemiatööstusele antud kaevandamisloas ettenähtud eritingimused kohalike elanike kaitseks on piisavad. Sellele vaatamata ei pea kaebuse esitajad täielikult hüvitama Kiviõli Keemiatööstuse õigusabikulusid.
21. November 2014
Justiitsminister kuulutas välja konkursi ühele Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi, ühele Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja ja neljale Harju Maakohtu kohtuniku kohale.
18. November 2014
Riigikohus selgitab tänases otsuses, et avaliku teenistuse seaduse järgi teenistusest sunnitult puudutud aja eest määratav tasu ei ole töötuskindlustuse seaduse mõistes käsitatav sellise hüvitisena, millelt töötuskindlustusmakset ei maksta.
18. November 2014
Kohtunikueksamikomisjoni (KEK) ja koolitusnõukogu (KN) liikmed kogunesid teisele ühisistungile, et arutleda kohtunike ettevalmistuse süsteemi ja kohtunikuks saamise protseduuri üle.

Lehed