Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 24.06.2021
Näiteks 24.06.2021
17. juuni 2015
Riigikohtu esimees kuulutas välja avaliku konkursi 18. jaanuarist Riigikohtu kriminaalkolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.
9. juuni 2015
Riigikogu nimetas alates 1. septembrist riigikohtunikuks praeguse Tartu ringkonnakohtu kohtuniku Paavo Randma.
4. juuni 2015
Riigikohtu esimees Priit Pikamäe märkis täna parlamendi ees peetud ettekandes, et kehtiv kohtute seadus vajab otsustavat muutmist nii kohtunikuks saamise korralduse kui kohtunikuteenistuse osas.
21. mai 2015
Riigikohus jättis tänase lahendiga jõusse halduskohtu otsuse, milles kohustatakse Tallinna linna osalema Audentese erakooli ja spordigümnaasiumi tegevuskulude katmises.
21. mai 2015
Riigikohtu esimees Priit Pikamäe tegi parlamendile ettepaneku nimetada alates 1. septembrist riigikohtunikuna ametisse Paavo Randma.
20. mai 2015
Riigikohus jättis täna rahuldamata viie korteriomaniku kaebused maksuteadete peale, millega nõuti maamaksu korteri juurde kuuluva äri- ja sotsiaalmaa eest.
15. mai 2015
Äsja ilmunud Kohtute aastaraamat 2014 annab ülevaate Eesti kohtusüsteemi käekäigust möödunud aastal, täpsemalt keskendub seekordne aastaraamat halduskohtumenetluse rollile ühiskonnas.
13. mai 2015
Riigikohtu halduskolleegium leiab tänases lahendis, et tulenevalt seadusemuudatustest ei saa puutumus olla enam kaebeõiguse iseseisvaks ja piisavaks aluseks.
11. mai 2015
Riigikohtu hinnangul puuduvad Andmekaitse Inspektsioonil seadusest tulenevad volitused teostada järelevalvet Riigikogu kui seadusandliku võimu üle.
30. aprill 2015
Täna on 17 aastat Riigikohtu kriminaalkolleegiumi liikmena töötanud Ott Järvesaare viimane tööpäev.

Lehed