Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 08.04.2020
Näiteks 08.04.2020
8. veebruar 2013
Riigikohtu esimees rääkis täna Tallinnas toimuval kohtunike täiskogul, et nagu kõigis sektorites ei saa ka kohtusüsteemis vaadelda palkasid, pensioneid ja puhkuseid kui kellegi privileege, vaid kui tööjõuturu meetmeid. Ja küsis, milline oleks mõistlik tasakaal sotsiaaltagatistes, et jõuaks tagasi olukorda enne 2008. aasta palgalangetamist, mil kohtunike konkursid olid tulemuslikud. Täna on kohtunikekohtade täitmisega raskusi. Samas on lähiaastatel pensionile siirdumas suur hulk ametisolevaid kohtunikke.
5. veebruar 2013
8. veebruaril toimub Tallinnas Kumu auditooriumis kohtunike täiskogu, millest on osa võtma oodatud kõik Eesti kohtunikud. Riigikohtu esimehe Märt Raski ja justiitsminister Hanno Pevkuri ettekandeid õigus- ja kohtusüsteemi arengust kannab täiskogu nõusolekul veebis üle ERR-i uudisteportaal.
22. jaanuar 2013
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium ütles oma tänases määruses, et Riigikogul tuleb leida lahendus vangide hääletamispiirangu võimalikule vastuolule põhiseadusega.
11. jaanuar 2013
Täna andsid Riigikohtu esimees Märt Rask ja riigikohtunik Jaak Luik üle auhinnad parimatele noortele õigusemõistjatele. Riigikohus on korraldanud õpilaste kaasuskonkurssi juba kaheksa aastat. Tänasel üritusel auhinnati 11 eestikeelset ja kahte venekeelset noort õigusemõistjat ning nende juhendajaid.
7. jaanuar 2013
Kohtumine toimub kolmapäeval, 9. jaanuaril kell 17 Riigikohtus (Lossi 17, Tartu). Kohtumisele on vajalik etteregistreerimine telefonil 730 9002 või e-posti aadressil
14. Detsember 2012
Justiitsminister kuulutas 11. detsembril Ametlikes Teadaannetes välja konkursi ühele Tallinna Halduskohtu kohtuniku kohale ning 13. detsembril veel ühele Tallinna Halduskohtu kohtuniku kohale ja ühele Tartu Halduskohtu kohtuniku kohale.
29. November 2012
Riigikohtu üldkogu selgitas hiljutises määruses tingimusi, millal võib maksuhaldur teha äriühingu juhatuse liikme suhtes äriühingu maksuvõla sissenõudmiseks vastutusotsuse. Samuti selgitas üldkogu, millal on võimalik tulevast maksunõuet tagada täitetoimingutega juba maksumenetluse ajal.
27. November 2012
Justiitsminister kuulutas 26. novembril  Ametlikes Teadaannetes välja konkursi ühele Harju Maakohtu kohtuniku kohale.
21. November 2012
Justiitsminister kuulutas 1. novembril  Ametlikes Teadaannetes välja konkursi ühele Tartu Halduskohtu kohtuniku kohale.
20. November 2012
Riigikohtu üldkogu jättis täna rahuldamata VEB Fondi sertifikaadiomanike kaebuse Riigikogu otsuse peale seoses VEB Fondi sertifikaatide hüvitamisega. Riigikohus leidis, et sertifikaatidest tuleneb nende omanikele nõudeõigus üksnes sihtasutuse VEB vastu. Võimalikud muud seadusest tulenevad nõuded nt riigi või Eesti Panga vastu (kahju hüvitamise, sundvõõrandamishüvitise vms nõue) ei olnud selle Riigikogu otsuse ega Riigikohtus toimunud vaidluse sisuks.

Lehed