Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 12.04.2021
Näiteks 12.04.2021
7. November 2014
Riigikohus leiab tänases otsuses, et põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses puudub alus juba jõustunud otsuse teistmiseks. Samuti ei ole kaebajate poolt avalduses märgitud asjaolud Riigikogu otsuse õiguspärasuse hindamisel piisavad või asjassepuutuvad.
28. oktoober 2014
Riigikohus leiab tänases lahendis, et Maksu- ja Tolliamet peab maksudeklaratsioonile eelnevat kontrolli põhjendama ning see saab toimuda vaid erandina.
23. oktoober 2014
Riigikohus jättis tänase otsusega rahuldamata keskkonnaministri kassatsioonkaebuse, milles vaidlustatakse Tallinna ringkonnakohtu otsus Kloostrimetsa maatüki riigi omandisse jätmise vaidluses.
7. oktoober 2014
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsustas täna, et Tartu Halduskohtu taotlust 1. jaanuaril 2010 – 31. detsember 2012 pensioneerunud politseinikele määratud pensionite suurendamise põhiseaduslikkuse küsimuses hakkab arutama Riigikohtu üldkogu.
1. oktoober 2014

Riigikohtu 95. aastapäevale pühendatud kaasuskonkursile on oodatud 9. –12. klassi õpilaste võistlustööd. Tänavune kaasuskonkurss on järjekorras kümnes ja esimest korda on õpilastel võimalus esitada töid ka loovtööde erikategoorias.

25. september 2014
Riigikohus kuulutas täna, 25. septembril põhiseaduslikkuse järelevalvemenetluses määruse, milles peatab kohalike omavalitsuste taotlusel
15. september 2014
Riigikohtu esimees kuulutas välja avaliku konkursi 24. septembrist Riigikohtu halduskolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.
9. september 2014
Tänasel üldkogu istungil valiti Riigikohtu haldus- ja tsiviilkolleegiumile uued esimehed. Riigikohtu halduskolleegiumi hakkab alates 1. oktoobrist juhtima Ivo Pilving ja tsiviilkolleegiumi Villu Kõve.
1. september 2014
Täna, 1. septembril alustas Riigikohtu tsiviilkolleegiumi liikmena tööd Malle Seppik.
7. august 2014

Seoses Elektrilevi plaanilise katkestusega elektrivõrgu hooldustöödeks võib täna, 7. augustil ajavahemikul kell 15–17 esineda häireid Riigikohtu kodulehel, e-postis ja telefonivõrgus. Palume mõistvat suhtumist.

Lehed