Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 24.06.2021
Näiteks 24.06.2021
28. aprill 2015
Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases lahendis elektrooniliste sigarettide käsitlemist ravimina, märkides, et e-sigareti määratlemine ravimina toime alusel peab olema juhtumipõhine ja kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga.
22. aprill 2015
Koeru vallas tegutsev söetööstus vaidlustas Päästeameti ettekirjutuse ja sellekohase ringkonnakohtu otsuse seoses sunniraha määramisega. Riigikohtu halduskolleegium leiab tänases lahendis, et sunniraha määramine oli põhjendatud ja selgitab sunniraha õiguslikku olemust.
16. aprill 2015
Kuni 30. aprillini saab esitada avaldusi Tallinna halduskohtu, Viru maakohtu ja kahele Harju maakohtu kohtuniku kohale.
11. märts 2015
Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas tänases lahendis maaomanikele tasu maksmist tehnorajatiste talumiskohustuse eest.
10. märts 2015
Eesti kohtusüsteem on mitme näitaja põhjal Euroopa Liidu tõhusamate seas, selgub eile avaldatud Euroopa justiitssüsteemi tulemustabelist.
6. märts 2015
Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases lahendis maksukontrolli mõistliku aja põhimõtet ja selle rikkumise mõju maksuotsusele.
4. märts 2015
Riigikohus otsustas täna, et Keskkonnaameti põhjendused Nõmmeveski hüdroelektrijaama taastamiseks esitatud taotluse osaliselt rahuldamata jätmiseks ei ole piisavad, kuna looduskaitseseadus ei keela purunenud paisu taastamist
23. veebruar 2015
Riigikohtu esimees avaldab sügavat kaastunnet laupäeval liiklusõnnetuses hukkunud Tallinna halduskohtu Pärnu kohtumaja kohtunik Annika Vendiku perele, lähedastele ja kolleegidele.
16. veebruar 2015
Reedel, 13. veebruaril kohtunike aastakoosolekul ettekande pidanud Riigikohtu esimees tõdes, et kohtunikuks saamise korraldus vajab kohtusüsteemi põlvkonnavahetusest tingituna põhjalikku muutmist.
16. veebruar 2015

Riigikohus viis koostöös uuringufirmaga Faktum & Ariko läbi küsitluse, et uurida hoiakuid ja arvamusi kohtunikuks saamise osas, motivaatoreid ja takistavaid tegureid ning seda, kas ja mil määral mõjutab huvi kohtunikuks saamise vastu selleks nõutav ettevalmistusprotsess.

Lehed