Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 28.07.2021
Näiteks 28.07.2021
12. November 2015
President Toomas Hendrik Ilves nimetas täna, 12. novembril ametisse ühe ringkonnakohtuniku, ühe halduskohtuniku ja kuus maakohtu kohtunikku. Kuus uut kohtunikku asuvad tööle Harju maakohtus, üks Tallinna halduskohtus ja üks Tartu ringkonnakohtus.
9. November 2015
Täpselt nädal on jäänud, et esitada õpilastöö Riigikohtu kaasuskonkursile. Õpilastele suunatud konkursi eesmärk on pakkuda noortele võimalust tõsta oma õigusteadvust, avardada silmaringi, arendada probleemide nägemise oskust ja objektiivsust.
3. November 2015
Riigikohtu esimees kuulutas täna välja avaliku konkursi 27. aprillist Riigikohtu halduskolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.
16. oktoober 2015
Riigikohtu esimees avaldab sügavat kaastunnet kohtunik Tiiu Jervani surma puhul perele, lähedastele ja kolleegidele. 
7. oktoober 2015
President Toomas Hendrik Ilves nimetas täna, 7. oktoobril ametisse ühe halduskohtuniku ja kaks ringkonnakohtunikku.
1. oktoober 2015

Täna kuulutab Riigikohus koostöös õiguskantsleriga välja õpilastele suunatud õigusteemalise konkursi, mille keskseks teemaks on lapse iseotsustusõigus vs vanema esindusõigus. Konkursile on oodatud 9.-12. klassi õpilaste eesti- ja venekeelsed õpilastööd.

28. september 2015
Täna alanud õigusemõistmise nädalal räägitakse Eesti kohtusüsteemi käekäigust, õigusemõistmise olemusest ja hetkeolukorrast, antakse sel teemal loenguid ja koolitunde, toimub mitmeid muid üritusi ning jagatakse tasuta õigusnõu. Õigusmõistmise nädalat tähistatakse juba kolmandat aastat.
28. september 2015
Riigikohtu esimehe kinnitusel ei ole kohtu ülesanne ainult karistamine nagu seda sageli arvatakse. „Eesti inimesed on üha enam teadlikud sellest, kuidas oma subjektiivseid õigusi maksma panna ja oskavad neid ka kohtus edukalt kaitsta,“ ütles Priit Pikamäe täna Kuku raadiole antud intervjuus.
23. september 2015
Riigikohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks karistusseadustiku paragrahvi 141 lg 2 sanktsiooni alammäära osas, mis näeb noorema kui kümneaastase lapse vastu suunatud seksuaalsete süütegude eest, olenemata nende raskusastmest, ette sama karistuse liigi ja määra.
17. september 2015
Täpselt kaks nädalat on jäänud, et esitada teadusartikleid Riigikohtu esimehe poolt väljakuulutatud konkursile. Üliõpilastele suunatud konkursi eesmärgiks on innustada üliõpilasi uurima riigiõigusega seotud teemasid ja tunnustada tudengeid heade tulemuste eest.

Lehed