Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 25.06.2019
Näiteks 25.06.2019
21. märts 2011
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis Paavo Pihelga esitatud valimiskaebuse rahuldamata. Paavo Pihelgas taotles Riigikogu 2011. aasta valimistel elektrooniliselt antud häälte tühistamist, sest väidetavalt oli elektrooniline hääletamine korraldatud ebaturvaliselt.
18. märts 2011
Riigikohtu halduskolleegium  pidas vajalikuks AS Pimix kaebuse lahendamiseks küsida eelotsust Euroopa Kohtult. AS Pimix ning Põllumajandusministeerium ja Maksu- ja Tolliamet vaidlevad üleliigse laovaru tasu määramise üle.
8. märts 2011
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium leidis oma tänase otsusega, et Tallinna linna sünnitoetuste maksmise kord on põhiseaduspärane. Põhiseaduslikkuse järelevalve taotluse esitas 28. oktoobril 2010 õiguskantsler.
18. veebruar 2011
Riigikohtu õigusteabeosakond avaldas hiljuti kohtupraktika analüüsi Riigikohtust esimese ja teise astme kohtutele tagasi saadetud süüteoasjade edasisest menetluskäigust.
11. veebruar 2011
Täna, 11. veebruaril, kohtunike X korralisele täiskogule peetud kõnes tõdes Riigikohtu esimees Märt Rask, et esimene katse luua ühtset vastutusvõimelist kohtusüsteemi tuleb lugeda ebaõnnestunuks.
11. veebruar 2011
Riigikohtu esimees Märt Rask kritiseeris oma tänases kohtunike täiskogu ees peetud kõnes pidevalt kohtutes toimuvaid IT-reforme.
10. veebruar 2011
Justiitsminister kuulutas 10. veebruaril välja konkursi ühele Tartu Ringkonnakohtu kohtunikukohale.
9. veebruar 2011
Täna, 9. veebruaril saatis Riigikohus Tallinna Halduskohtule uueks arutamiseks maksuvaidluse Soomes ja Lätis ehitustöid teostanud Eutelor OÜ (praeguse nimega BTIsolatsioon OÜ) ning Maksu- ja Tolliameti vahel.  Oma lahendiga selgitas Riigikohus, mida arvestada Eesti töötajate välisriigis teenitud tasu maksustamisel.

Lehed