Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 11.07.2020
Näiteks 11.07.2020
22. veebruar 2013
Riigikohus tegi täna otsuse, milles selgitas muu hulgas seda, millised tagajärjed on sellel, kui kellegi isikuandmeid kuritarvitades võetakse tema nimel interneti teel laenu. Riigikohus asus seisukohale, et laenuandjal ei ole õigust nõuda laenusumma tagastamist ega intresse isikult, kes ei teadnud tema nimel laenulepingu sõlmimisest, ja kellel puudus ka reaalne võimalus otsustada laenuandja poolt tema pangakontole üle kantud raha kasutamise üle. Laenuandja saab nõuda üksnes kahju hüvitamist isikult, kes võõraid isikuandmeid kasutades laenulepingu sõlmis.
20. veebruar 2013
Justiitsministeerium kuulutas 18. veebruaril Ametlikes Teadaannetes välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu (kriminaalkolleegiumi) kohtuniku kohale  ning kahele Viru Maakohtu kohtuniku kohale.
8. veebruar 2013
Riigikohtu esimees rääkis täna Tallinnas toimuval kohtunike täiskogul, et nagu kõigis sektorites ei saa ka kohtusüsteemis vaadelda palkasid, pensioneid ja puhkuseid kui kellegi privileege, vaid kui tööjõuturu meetmeid. Ja küsis, milline oleks mõistlik tasakaal sotsiaaltagatistes, et jõuaks tagasi olukorda enne 2008. aasta palgalangetamist, mil kohtunike konkursid olid tulemuslikud. Täna on kohtunikekohtade täitmisega raskusi. Samas on lähiaastatel pensionile siirdumas suur hulk ametisolevaid kohtunikke.
5. veebruar 2013
8. veebruaril toimub Tallinnas Kumu auditooriumis kohtunike täiskogu, millest on osa võtma oodatud kõik Eesti kohtunikud. Riigikohtu esimehe Märt Raski ja justiitsminister Hanno Pevkuri ettekandeid õigus- ja kohtusüsteemi arengust kannab täiskogu nõusolekul veebis üle ERR-i uudisteportaal.
22. jaanuar 2013
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium ütles oma tänases määruses, et Riigikogul tuleb leida lahendus vangide hääletamispiirangu võimalikule vastuolule põhiseadusega.
11. jaanuar 2013
Täna andsid Riigikohtu esimees Märt Rask ja riigikohtunik Jaak Luik üle auhinnad parimatele noortele õigusemõistjatele. Riigikohus on korraldanud õpilaste kaasuskonkurssi juba kaheksa aastat. Tänasel üritusel auhinnati 11 eestikeelset ja kahte venekeelset noort õigusemõistjat ning nende juhendajaid.
7. jaanuar 2013
Kohtumine toimub kolmapäeval, 9. jaanuaril kell 17 Riigikohtus (Lossi 17, Tartu). Kohtumisele on vajalik etteregistreerimine telefonil 730 9002 või e-posti aadressil
14. Detsember 2012
Justiitsminister kuulutas 11. detsembril Ametlikes Teadaannetes välja konkursi ühele Tallinna Halduskohtu kohtuniku kohale ning 13. detsembril veel ühele Tallinna Halduskohtu kohtuniku kohale ja ühele Tartu Halduskohtu kohtuniku kohale.
29. November 2012
Riigikohtu üldkogu selgitas hiljutises määruses tingimusi, millal võib maksuhaldur teha äriühingu juhatuse liikme suhtes äriühingu maksuvõla sissenõudmiseks vastutusotsuse. Samuti selgitas üldkogu, millal on võimalik tulevast maksunõuet tagada täitetoimingutega juba maksumenetluse ajal.

Lehed