Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 26.09.2020
Näiteks 26.09.2020
6. juuni 2013
Riigikohtu esimees Märt Rask andis täna, 6. juunil Riigikogule seadusega ettenähtud ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Riigikohtu esimees keskendus ettekandes suures osas suundadele kohtuasjade dünaamikas, lahendite kvaliteedis ja menetluste kiiruses; samuti  rääkis ta Eesti kohtusüsteemi ja õigusemõistmise positsioonist Euroopa riikide võrdluses.
3. juuni 2013
Justiitsministeerium kuulutas 22. mail Ametlikes Teadaannetes välja konkursi ühele Harju Maakohtu ja kolmele Viru Maakohtu kohtuniku kohale.
28. mai 2013
Neljapäeval, 30. mail kogunevad Eesti kohtunikud ning paljud juristid ja ühiskonnategelased Tartusse arutama õigusemõistmise ja kultuuri seoste üle. Foorumil esinevad ettekannetega prof Mihhail Lotman,  prof Rein Veidemann, justiitsministeeriumi asekantsler (kohtunik) Kai Härmand jpt. Foorumi kavaga saab tutvuda Riigikohtu veebilehel.
20. mai 2013
Riigikohtu kriminaalkolleegium jättis reedese otsusega muutmata Karoly Kirberi ja Toomas Tooli süüdimõistmise turumanipulatsioonis. Küll aga tühistas Riigikohus ringkonnakohtu otsuse Toolile mõistetud rahalise karistuse määra osas ning saatis selle ringkonnakohtule uueks arutamiseks.
2. mai 2013

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves nimetas 29. aprillil kohtunikuametisse Andres Suigi. Suik asus tänasest teenistusse Harju Maakohtu Tartu maantee kohtumajas.

25. aprill 2013
Riigikohus jättis tänase otsusega rahuldamata Põlva Vallavolikogu liikmete kaebuse Vabariigi Valimiskomisjoni otsusele. Riigikohus nõustus Vabariigi Valimiskomisjoni ja Põlva Valla valimiskomisjoniga, et Põlva Vallavolikogu oli muutunud automaatselt tegutsemisvõimetuks hetkest, mil polnud nelja kuu jooksul peale vallavanemale umbusalduse avaldamist kinnitanud ametisse uusi vallavalitsuse liikmeid.
22. aprill 2013
Justiitsministeerium kuulutas 17. aprillil Ametlikes Teadaannetes välja konkursi ühele Tallinna Halduskohtu, ühele Tartu Halduskohtu ja ühele Tartu Maakohtu kohtuniku kohale.
11. aprill 2013
Riigikohus jättis tänase otsusega rahuldamata Johannes Lease teistmisavalduse tema kriminaalasjas menetluse uuendamiseks Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) lahendi valguses. Riigikohus märkis, et EIK otsuses ei peetud Lease pistiseasjas jälitustegevusega kogutud tõendeid lubamatuks, mistõttu puudub alus asja uueks läbivaatamiseks.
10. aprill 2013
President Toomas Hendrik Ilves saatis eile Riigikogule ettepaneku nimetada Riigikohtu esimeheks praegune Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees Priit Pikamäe. Riigikohtu esimehe Märt Raski ametiaeg lõpeb käesoleva aasta 12. septembril.
22. märts 2013
Riigikohtu halduskolleegium jättis täna rahuldamata Edgar Savisaare ja Alexander Kofkini kaebuse prokuratuuri tegevuse peale Edgar Savisaare suhtes algatatud kriminaalmenetluses. Halduskolleegium nõustus madalama astme kohtutega, et kaebused prokuratuuri kohtueelse menetluse toimingutele tuleb lahendada kas Riigiprokuratuuris või maakohtus. Esitatud nõuded ei kuulu lahendamisele halduskohtus.

Lehed