Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 04.08.2020
Näiteks 04.08.2020
11. aprill 2013
Riigikohus jättis tänase otsusega rahuldamata Johannes Lease teistmisavalduse tema kriminaalasjas menetluse uuendamiseks Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) lahendi valguses. Riigikohus märkis, et EIK otsuses ei peetud Lease pistiseasjas jälitustegevusega kogutud tõendeid lubamatuks, mistõttu puudub alus asja uueks läbivaatamiseks.
10. aprill 2013
President Toomas Hendrik Ilves saatis eile Riigikogule ettepaneku nimetada Riigikohtu esimeheks praegune Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees Priit Pikamäe. Riigikohtu esimehe Märt Raski ametiaeg lõpeb käesoleva aasta 12. septembril.
22. märts 2013
Riigikohtu halduskolleegium jättis täna rahuldamata Edgar Savisaare ja Alexander Kofkini kaebuse prokuratuuri tegevuse peale Edgar Savisaare suhtes algatatud kriminaalmenetluses. Halduskolleegium nõustus madalama astme kohtutega, et kaebused prokuratuuri kohtueelse menetluse toimingutele tuleb lahendada kas Riigiprokuratuuris või maakohtus. Esitatud nõuded ei kuulu lahendamisele halduskohtus.
22. veebruar 2013
Riigikohus tegi täna otsuse, milles selgitas muu hulgas seda, millised tagajärjed on sellel, kui kellegi isikuandmeid kuritarvitades võetakse tema nimel interneti teel laenu. Riigikohus asus seisukohale, et laenuandjal ei ole õigust nõuda laenusumma tagastamist ega intresse isikult, kes ei teadnud tema nimel laenulepingu sõlmimisest, ja kellel puudus ka reaalne võimalus otsustada laenuandja poolt tema pangakontole üle kantud raha kasutamise üle. Laenuandja saab nõuda üksnes kahju hüvitamist isikult, kes võõraid isikuandmeid kasutades laenulepingu sõlmis.
20. veebruar 2013
Justiitsministeerium kuulutas 18. veebruaril Ametlikes Teadaannetes välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu (kriminaalkolleegiumi) kohtuniku kohale  ning kahele Viru Maakohtu kohtuniku kohale.
8. veebruar 2013
Riigikohtu esimees rääkis täna Tallinnas toimuval kohtunike täiskogul, et nagu kõigis sektorites ei saa ka kohtusüsteemis vaadelda palkasid, pensioneid ja puhkuseid kui kellegi privileege, vaid kui tööjõuturu meetmeid. Ja küsis, milline oleks mõistlik tasakaal sotsiaaltagatistes, et jõuaks tagasi olukorda enne 2008. aasta palgalangetamist, mil kohtunike konkursid olid tulemuslikud. Täna on kohtunikekohtade täitmisega raskusi. Samas on lähiaastatel pensionile siirdumas suur hulk ametisolevaid kohtunikke.
5. veebruar 2013
8. veebruaril toimub Tallinnas Kumu auditooriumis kohtunike täiskogu, millest on osa võtma oodatud kõik Eesti kohtunikud. Riigikohtu esimehe Märt Raski ja justiitsminister Hanno Pevkuri ettekandeid õigus- ja kohtusüsteemi arengust kannab täiskogu nõusolekul veebis üle ERR-i uudisteportaal.
22. jaanuar 2013
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium ütles oma tänases määruses, et Riigikogul tuleb leida lahendus vangide hääletamispiirangu võimalikule vastuolule põhiseadusega.
11. jaanuar 2013
Täna andsid Riigikohtu esimees Märt Rask ja riigikohtunik Jaak Luik üle auhinnad parimatele noortele õigusemõistjatele. Riigikohus on korraldanud õpilaste kaasuskonkurssi juba kaheksa aastat. Tänasel üritusel auhinnati 11 eestikeelset ja kahte venekeelset noort õigusemõistjat ning nende juhendajaid.

Lehed