Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 29.10.2020
Näiteks 29.10.2020
1. oktoober 2013
Riigikohus kuulutab oma 94. aastapäeva puhul välja järjekorras üheksanda õpilastööde konkursi. Kaasuskonkurss on mõeldud 9.–12. klasside õpilastele ning töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 9., 10., 11. ja 12. klasside arvestuses.
25. september 2013
Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi täna otsuse, milles juhib seadusandja tähelepanu asjaolule, et omavalitsuste poolt korraldatud jäätmeveosüsteem ei reguleeri  jäätmevaldaja ja -vedaja vahelisi õigussuhteid piisavalt. Samuti selgitab Riigikohus lahendis, kuidas toimub võlgniku kohta informatsiooni avaldamine internetis.
19. september 2013

Täna ja homme, 19.–20. septembril toimub Tartus Riigikohtu kriminaalkolleegiumi ja Saksa Ülemkohtu (Bundesgerichtshof) ühisseminar, mille eesmärgiks on analüüsida kahe riigi karistusõiguse olemust ja jagada kogemusi kaasuste lahendamisel.

16. september 2013
Homme, 17. septembril koguneb Riigikohtu üldkogu, et arutada õiguskantsleri taotlust tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ravimiseaduse sätted, mis piiravad apteekide asutamist.
9. september 2013
Kolmapäeval, 11. septembril toimuval Riigikohtu üldkogu pidulikul istungil annab Märt Rask Riigikohtu esimehe ameti üle Priit Pikamäele. Istungist võtab osa ka Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.
27. august 2013
Käesoleva aasta juunikuus maa-, haldus- ja ringkonnakohtute menetlusosaliste seas läbiviidud uuringust selgub, et kohtusüsteemi peetakse üldiselt usaldusväärseks, enim ollakse rahul kohtunike professionaalsuse ja kohtuotsuste selgusega, vähem aga menetlusaja ning kohtuprotsessiga kaasnevate kuludega.
23. august 2013
Neljapäeval, 22. augustil külastasid Riigikohut Armeenia täitevameti kõrged ametnikud, et tutvuda Eesti täitemenetluse reformide ja korraga.
9. juuli 2013
Justiitsminister kuulutas välja konkursi ühe Tallinna halduskohtu ja ühe Viru maakohtu kohtunikukandidaadi koha täitmiseks.

Lehed