Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 25.01.2021
Näiteks 25.01.2021
17. veebruar 2014
Riigikohus ei rahuldanud tänase otsusega õiguskantsleri taotlust ja leidis, et kriminaalmenetluse seadustiku sätted (KrMS § 377 lõiked 1, 3, 5, 6), mis annavad Riigikogu liikme suhtes tehtavate menetlustoimingute poliitilise erapooletuse kontrollimise õiguskantsleri ainupädevusse, on põhiseadusega kooskõlas.
14. veebruar 2014
Kohtunike aastakoosolekul tunnustati Kohtu teravaima sule aumärgiga esimese astme kohtunikke, kes jäid 2013. aastal silma kvaliteetselt koostatud kohtuotsustega. Kõik kolm aumärki läksid tänavu Tartu kohtunikele.
14. veebruar 2014
Täna Tartus toimuval kohtunike täiskogul peetud kõnes märkis Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, et Eesti kohtusüsteemi ootab ees põlvkonnavahetus, väljakutsed kohtulahendite kiiruse ja kvaliteedi tagamisel ning kohtuniku rolli muutumine üha enam sotsiaalsemaks.
12. veebruar 2014

President Toomas Hendrik Ilves nimetas täna, 12. veebruaril esimese astme kohtunikeks Kadri Palmi, Reelika Linnu ja Raina Pärna. Kõik kolm kohtunikku on

14. jaanuar 2014
Täna toimus Riigikohtus pidulik tänuaktus, kus tunnustati parimate õigusteemaliste õpilastööde autoreid. Noortele õigusemõistjatele andsid auhinnad üle Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, konkursi žürii esimees riigikohtunik Indrek Koolmeister ja Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu.
13. jaanuar 2014
Riigikohtu tänase otsusega jäi jõusse maa- ja ringkonnakohtu õigeksmõistmine Andrus Suklese osas, keda süüdistati oma endise äripartneri Tullio Libliku tapmise kavandamises.
20. Detsember 2013
Avalik konkurss riigikohtuniku leidmiseks kuulutati välja 1. novembril, täna esitas Riigikohtu esimees Priit Pikamäe parlamendile ettepaneku valida uueks riigikohtunikuks Saale Laos.
13. Detsember 2013
Täna esmakordselt Riigikohtus kogunenud kohtute haldamise nõukoda (KHN) avaldas arvamust riigikohtunikuks kandideerijate kohta, kinnitas kohtuhalduse hea tava ja kohtute 2014. aasta eelarve.
10. Detsember 2013
Riigikohus leiab oma tänases otsuses, et kohtusse pöördumisel ei saa riigilõivumäärad olla sõltuvad avalduse esitamise viisist, kuna sellega riivatakse lubamatult isikute võrdsus-, menetlus- ja omandipõhiõigusi.

Lehed