Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 10.06.2021
Näiteks 10.06.2021
1. september 2014
Täna, 1. septembril alustas Riigikohtu tsiviilkolleegiumi liikmena tööd Malle Seppik.
7. august 2014

Seoses Elektrilevi plaanilise katkestusega elektrivõrgu hooldustöödeks võib täna, 7. augustil ajavahemikul kell 15–17 esineda häireid Riigikohtu kodulehel, e-postis ja telefonivõrgus. Palume mõistvat suhtumist.

1. august 2014
Justiitsminister kuulutas välja konkursi kahele Tallinna Ringkonnakohtu ja kahele Harju Maakohtu kohtuniku kohale.
1. juuli 2014

Alates käesolevast aastast hakkab Riigikohus oma kodulehel kolm korda aastas avaldama ülevaateid Riigikohtu aktuaalsest praktikast. Ülevaated koostatakse tsiviil-, kriminaal-, haldus- ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi praktika kohta.

30. juuni 2014
President Toomas Hendrik Ilves nimetas täna, 30. juunil ametisse neli uut esimese astme kohtunikku ning ühe teise astme kohtuniku.
30. juuni 2014
Riigikohtu kriminaalkolleegium tunnistas maadevahetuse kriminaalasjas süüdistatavad altkäemaksu võtmise ja andmise asemel süüdi pistise võtmises ja andmises, jättes ringkonnakohtu mõistetud karistused muutmata. Einar Vettuse suhtes lõpetati kriminaalmenetlus menetluse mõistliku aja möödumise tõttu. Samal põhjusel kergendati Ester Tuiksoo karistust.
26. juuni 2014
Riigikohtu üldkogu leidis, et regulatsioon, mille järgi enne 1. juulit 2013 pensionile läinud kohtunike pensioni ei arvutatud ümber lähtuvalt 1. juulist 2013 kehtestatud kohtunike palkadest, on põhiseadusega vastuolus.
17. juuni 2014
13.juunil valiti Riigikohtu esimees Priit Pikamäe järgmiseks kaheks aastaks Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühenduse juhatuse liikmeks, olles esimene Balti riikide kõrgemate kohtute esimees, kes sellesse rolli valitud.
17. juuni 2014
Riigikogu täiskogu nimetas täna, 17. juunil toimunud istungil Riigikohtu uueks liikmeks Malle Seppiku.
16. juuni 2014
Riigikohus seati EJTN-i (European Judicial Training Network) poolt koostatud aruandes (Study on Best Practices in training of judges and prosecutors) eeskujuks kui üks parima praktika esindaja Euroopa riikide kohtunike koolituses.

Lehed