Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 23.04.2021
Näiteks 23.04.2021
5. märts 2014
Riigikohus leiab tänases otsuses, et riigil oli õigus sõlmida Elektriraudtee AS-iga otseleping reisijateveo korraldamiseks raudteel.
5. märts 2014
Riigikohus juhib tänases määruses seadusandja tähelepanu vajadusele korrastada kiirlaenuturgu ja määrab eeldusliku piirmäära, mille ületamisel võib liigkasuvõtjalik tarbimislaenuleping osutuda tühiseks.
3. märts 2014
Saale Laos asus tööle Riigikohtu kriminaalkolleegiumisse.
19. veebruar 2014
Riigikohtu tsiviilkolleegium käsitleb tänases otsuses isiku kinnisesse asutusse paigutamise põhiseaduslikke aluseid ja juhib seadusandja tähelepanu tõsistele puudujääkidele nii tahtevastast ravi puudutavas seadusandluses kui ka selle rakendamisel.
17. veebruar 2014
Riigikohus ei rahuldanud tänase otsusega õiguskantsleri taotlust ja leidis, et kriminaalmenetluse seadustiku sätted (KrMS § 377 lõiked 1, 3, 5, 6), mis annavad Riigikogu liikme suhtes tehtavate menetlustoimingute poliitilise erapooletuse kontrollimise õiguskantsleri ainupädevusse, on põhiseadusega kooskõlas.
14. veebruar 2014
Kohtunike aastakoosolekul tunnustati Kohtu teravaima sule aumärgiga esimese astme kohtunikke, kes jäid 2013. aastal silma kvaliteetselt koostatud kohtuotsustega. Kõik kolm aumärki läksid tänavu Tartu kohtunikele.
14. veebruar 2014
Täna Tartus toimuval kohtunike täiskogul peetud kõnes märkis Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, et Eesti kohtusüsteemi ootab ees põlvkonnavahetus, väljakutsed kohtulahendite kiiruse ja kvaliteedi tagamisel ning kohtuniku rolli muutumine üha enam sotsiaalsemaks.
12. veebruar 2014

President Toomas Hendrik Ilves nimetas täna, 12. veebruaril esimese astme kohtunikeks Kadri Palmi, Reelika Linnu ja Raina Pärna. Kõik kolm kohtunikku on

14. jaanuar 2014
Täna toimus Riigikohtus pidulik tänuaktus, kus tunnustati parimate õigusteemaliste õpilastööde autoreid. Noortele õigusemõistjatele andsid auhinnad üle Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, konkursi žürii esimees riigikohtunik Indrek Koolmeister ja Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu.

Lehed