Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 30.03.2020
Näiteks 30.03.2020
21. oktoober 2011
Sel nädalal tähistasid Tartu kohtud tsiviilõiguse nädalat, mis on ellu kutsutud Euroopa Nõukogu initsiatiivil. 25. oktoober on Euroopa tsiviilõiguse päev.
12. oktoober 2011
Riigikohtu halduskolleegium jättis jõusse ringkonnakohtu varasema otsuse, millega tühistati Võru Linnavolikogu otsus korraldatud jäätmeveo teenuse hinna muutmise kohta. Oma lahendiga selgitas Riigikohus jäätmeveo konkursil osalenud pakkujate ning pakkumisest loobunud isikute kohtusse pöördumise õigust võitjaga sõlmitud lepingu kehtivuse perioodil.
29. september 2011
Riigikohtu esimees Märt Rask kõneles täna Läti põhiseaduskohtu 15. aastapäeva konverentsil Eesti kogemusest põhiseaduslike väärtuste kaitsmisel majanduskriisis. Rask kirjeldas hoiatava näitena Eestis majanduskriisi alguses rutakalt riigilõivude tõstmisega kaasa tulnud probleeme õigusemõistmise tagamisel.
27. september 2011
Äsja Riigikohtus valminud lühianalüüs korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise kohtupraktikast kinnitab, et kohtupraktika on selles küsimuses ühetaoline ning jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS § 69 lg 4 alusel on äärmiselt erandlik.
22. september 2011
Riigikohtu õigusteabe osakonnas valmis analüüs maksekäsu kiirmenetluse kohtupraktika probleemidest. Analüüsis uuriti Tallinna ringkonnakohtu praktikat aastatel 2008-2010.
12. september 2011
Riigikohus kuulutab oma 92. aastapäeva puhul välja järjekorras seitsmenda õpilastööde konkursi.
21. juuni 2011
Riigikohtu tsiviilkolleegium käsitles esmakordselt TsÜS § 86 lg 2 ja 3 kohaldamist. Nimetatud säte reguleerib tehingu tühisust heade kommete vastasuse tõttu „liigkasuvõtmise“ tunnustel.
21. juuni 2011
Riigikohtu üldkogu leidis tänases otsuses, et inimese kinnipidamine pärast karistuse ärakandmist on põhiseadusega vastuolus.

Lehed