Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 13.06.2021
Näiteks 13.06.2021
1. November 2013
Riigikohtu esimees kuulutas välja avaliku konkursi 28. novembrist 2013 Riigikohtu kriminaalkolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.
31. oktoober 2013
Apteegipidajad taotlesid vabariigi valitsuselt saamata jäänud tulu hüvitamist põhjusel, et ravimite juurdehindluse piirmäärasid kehtestav valitsuse määrus ei olnud kooskõlas ravimiseaduses sätestatud nõudega, mille kohaselt peab ravimite jaemüügi kaalutud keskmine juurdehindlus jääma vahemikku
25. oktoober 2013
Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi 23. oktoobril otsuse, milles leidis, et ülikooli ja üliõpilase vaheline leping ning ülikooli õigusaktid on lepingu tüüptingimused.
16. oktoober 2013
Riigikohtu üldkogu teeb õiguskantsleri taotluse – tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ravimiseaduse sätted, mis piiravad apteekide asutamist, osas otsuse 9. detsembril.
11. oktoober 2013
Riigikohtu tsiviilkolleegium lahendas tsiviilasja, milles üheks vaidlusküsimuseks oli see, kas spordivõistluste tulemusi on võimalik kohtus vaidlustada.
7. oktoober 2013
Riigikohtu halduskolleegium märgib tänases otsuses, et Tallinna Linnatranspordi AS-i ja Hispaania ettevõtte (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A) vahel käesoleva aasta veebruaris sõlmitud leping uute trammide ostmiseks on kehtiv.
1. oktoober 2013
Täna esmakordselt Eestis peetaval õigusemõistmise päeval arutletakse õigusemõistmise hetkeseisu üle, peetakse loenguid gümnasistidele, külastatakse kohtumaju, pakutakse kohtumajades tasuta õigusnõu ning kuulutatakse välja õigusteemaliste õpilastööde konkurss.
1. oktoober 2013
Riigikohus kuulutab oma 94. aastapäeva puhul välja järjekorras üheksanda õpilastööde konkursi. Kaasuskonkurss on mõeldud 9.–12. klasside õpilastele ning töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 9., 10., 11. ja 12. klasside arvestuses.
25. september 2013
Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi täna otsuse, milles juhib seadusandja tähelepanu asjaolule, et omavalitsuste poolt korraldatud jäätmeveosüsteem ei reguleeri  jäätmevaldaja ja -vedaja vahelisi õigussuhteid piisavalt. Samuti selgitab Riigikohus lahendis, kuidas toimub võlgniku kohta informatsiooni avaldamine internetis.
19. september 2013

Täna ja homme, 19.–20. septembril toimub Tartus Riigikohtu kriminaalkolleegiumi ja Saksa Ülemkohtu (Bundesgerichtshof) ühisseminar, mille eesmärgiks on analüüsida kahe riigi karistusõiguse olemust ja jagada kogemusi kaasuste lahendamisel.

Lehed