Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 30.03.2020
Näiteks 30.03.2020
6. jaanuar 2012
Neljapäeval, 12. jaanuaril kell 16 kohtub Riigikohtu esimees Märt Rask inimestega, kes tunnevad huvi kohtukorralduse ja õigusemõistmise olukorra vastu Eestis, ning vastab kohapeal esitatud ja elektrooniliselt küsitud küsimustele.
14. Detsember 2011

Esmaspäeval, 12. detsembril, nimetas Vabariigi President ametisse viis kohtunikku. Ringkonnakohtu kohtunikeks nimetas president Madis Ernitsa ja Kersti Kerstna-Vaksi ning maakohtu kohtunikeks Ingrid Kullerkanni, Moonika Tähtvälja ja Toomas Ventsli. Kohtunikud asuvad teenistusse 2. jaanuaril 2012.

9. Detsember 2011
Riigikohtu kodulehel on nüüd kohtupraktika analüüside rubriigis kättesaadavad ka ringkonnakohtu otsuste annotatsioonid tsiviil-, kriminaal- ja haldusasjades ning Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Liidu Kohtu praktika ülevaated.
7. Detsember 2011
Riigikohtu üldkogu 7. detsembri otsusega jõustus kohtunike distsiplinaarkolleegiumi varasem otsus, millega mõisteti Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumaja kohtunik Aivar Koppel süüdi oma ametikohustuste mittetäitmises ja karistati kohtuniku ametist tagandamisega.
14. November 2011
Justiitsminister kuulutas 11. novembril välja konkursi kolmele Tartu Maakohtu ja kolmele Viru Maakohtu kohtuniku kohale.
8. November 2011
Riigikohtu esimees Märt Rask tervitas täna Eestit külastavat Kosovo põhiseaduskohtu delegatsiooni soovitusega mitte alahinnata täna Kosovos tehtavate otsustuste mõju tulevikule. Paar aastat tagasi rajatud Kosovo põhiseaduskohus tutvub Eestit külastades siinsete kogemustega õigus- ja kohtusüsteemi ülesehitamisel.
28. oktoober 2011
Riigikohtu kriminaalkolleegium tühistas täna Japi Mööbel OÜ juhatuse liikmete süüditunnistamise pankrotikuritegudes ning saatis asja uueks arutamiseks Pärnu maakohtule. Sealjuures puudutas Riigikohus otsuses ettevõtte püsiva maksejõuetuse tuvastamise meetodeid ning tingimusi, millal ühe võlausaldaja teisele eelistamine kohustuste täitmisel on karistatav.
27. oktoober 2011
Riigikohtu halduskolleegium tühistas eile Viru Vangla direktori käskkirja, millega mõisteti distsiplinaarkaristus vanglaametnikule, kes väidetavalt viibis teenistuses joobnud olekus.
25. oktoober 2011

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves nimetas reedel, 21. oktoobril senise Viru Maakohtu esimehe Pavel Gontšarovi teise astme kohtunikuks. Pavel Gontšarov asub Tallinna Ringkonnakohtus ametisse alates 2. jaanuarist 2012.

Lehed