Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 03.08.2020
Näiteks 03.08.2020
12. juuni 2012
Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases otsuses isikuandmete avaldamise piiranguid juhul, kui samad andmed on kord juba avaldatud. Halduskolleegiumi hinnangul  peab olema isikuandmete teistkordseks avaldamiseks samuti õiguslik alus. Varasem avaldamine võib küll lihtsustada uut avaldamist, ent ei õigusta seda automaatselt.
7. juuni 2012
Riigikohtu esimees Märt Rask tõi täna Riigikogu ees peetud ettekandes välja, et menetlusajad kohtutes on hakanud tasapisi lühenema, ent rõhutas sealjuures, et analüüsimist vajab, kuidas kiirenev menetlus mõjutab kohtute töö kvaliteeti.
7. juuni 2012
Riigikohtu esimees Märt Rask juhtis täna Riigikogus peetud kõnes parlamendiliikmete tähelepanu halduskohtupidamise probleemidele ning eeskätt sellele, et kinnipeetavate kaebustest on kujunenud massnähtus, mis moodustab ligi kolmandiku halduskohtute töömahust. Märt Rask tegi justiitsministrile ettepaneku analüüsida vanglate halduspraktikat, mille puudustele on viidatud kohtulahendites, ning viia halduspraktika kooskõlla seadustega.
5. juuni 2012
Riigikohtu tsiviilkolleegium leidis tänases otsuses, et perekonnaseadus ei keela vanemal kohtu nõusolekuta oma lapsele väärtpabereid kinkida. Kohtu nõusolek on vajalik üksnes siis, kui lapsele ostetakse väärtpabereid lapse enda raha eest.
30. mai 2012
Täna, 30. mail, tühistas Riigikohtu kriminaalkolleegium turumanipulatsioonis süüdistatud Toomas Tooli ja Karoly Kirberi õigeksmõistmise ning saatis kriminaalasja uueks arutamiseks tagasi ringkonnakohtule.
30. mai 2012

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves nimetas 28. mail kohtunikuametisse Pille Averi ja Mati Maksingu. Pille Aver asub 2. juulist ametisse Viru Maakohtu Narva kohtumajas ning Mati Maksing Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.

23. mai 2012
Riigikohtu üldkogu arutas eile terve tööpäeva väldanud nõupidamisel Euroopa Stabiilsusmehhanismi asutamislepingu (ESML) põhiseaduslikkuse küsimust. Asja lahendab Riigikohtu üldkogu, see tähendab kõik 19 riigikohtunikku. Neid abistab seejuures kümmekond Riigikohtu nõunikku ja analüütikut.
16. mai 2012
Ajendatuna 3. mail ja 10. mail 2012. aastal Eesti Ekspressis Anatoli Nikolajevi kriminaalasja kohta avaldatud artiklitest, pean vajalikuks selgitada järgnevat.
15. mai 2012
Riigikohtu õigusteabe osakonnas valmis kohtupraktika analüüs tervishoiuteenuse osutaja tsiviil- ning karistusõiguslikust vastutusest. Analüüsiti 31 tsiviilasjas tehtud lahendit ning kolme kriminaalasja lahendit.

Lehed