Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 03.08.2020
Näiteks 03.08.2020
14. Detsember 2012
Justiitsminister kuulutas 11. detsembril Ametlikes Teadaannetes välja konkursi ühele Tallinna Halduskohtu kohtuniku kohale ning 13. detsembril veel ühele Tallinna Halduskohtu kohtuniku kohale ja ühele Tartu Halduskohtu kohtuniku kohale.
29. November 2012
Riigikohtu üldkogu selgitas hiljutises määruses tingimusi, millal võib maksuhaldur teha äriühingu juhatuse liikme suhtes äriühingu maksuvõla sissenõudmiseks vastutusotsuse. Samuti selgitas üldkogu, millal on võimalik tulevast maksunõuet tagada täitetoimingutega juba maksumenetluse ajal.
27. November 2012
Justiitsminister kuulutas 26. novembril  Ametlikes Teadaannetes välja konkursi ühele Harju Maakohtu kohtuniku kohale.
21. November 2012
Justiitsminister kuulutas 1. novembril  Ametlikes Teadaannetes välja konkursi ühele Tartu Halduskohtu kohtuniku kohale.
20. November 2012
Riigikohtu üldkogu jättis täna rahuldamata VEB Fondi sertifikaadiomanike kaebuse Riigikogu otsuse peale seoses VEB Fondi sertifikaatide hüvitamisega. Riigikohus leidis, et sertifikaatidest tuleneb nende omanikele nõudeõigus üksnes sihtasutuse VEB vastu. Võimalikud muud seadusest tulenevad nõuded nt riigi või Eesti Panga vastu (kahju hüvitamise, sundvõõrandamishüvitise vms nõue) ei olnud selle Riigikogu otsuse ega Riigikohtus toimunud vaidluse sisuks.
15. November 2012
Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves nimetas 12. novembril teise astme kohtunikuks senise Tallinna Halduskohtu kohtuniku Tiina Pappeli. Tiina Pappel asub alates 2. jaanuarist 2013 tööle Tartu Ringkonnakohtusse.
5. November 2012
Riigikohtu tsiviilkolleegium nõustus täna Tallinna ringkonnakohtu varaema otsusega, mille kohaselt ei olnud Tallinna linnal õigust teha OÜ Uranosele kuuluval eramaal Trepi tänava taastamise eesmärgil kaeve- ja ehitustöid. Riigikohus nõustus, et linn peab taastama eraomaniku kinnistul kaeve- ja ehitustööde eelse olukorra, ent kirjeldas ka võimalusi, kuidas oleks pooltel võimalik müüri lammutamist vältida.
12. oktoober 2012
Riigikohus ei rahuldanud 2010. aastal Tartumaal kaks eakat naist tapnud ja vara röövinud August Burkevitši kaitsja kassatsiooni ning jättis Tartu Ringkonnakohtu otsuse muutmata. Ringkonnakohus karistas Burkevitšit eluaegse vangistusega.
4. oktoober 2012
Täna Tartus alanud õigusteadlaste päevadel peetud ettekandes juhtis Riigikohtu esimees Märt Rask kolleegide tähelepanu sellele, et ehkki põhiseadust on muudetud 20 aasta jooksul vaid neljal korral ning vormiliselt on muudatused olnud väikesed, on põhiseadus olemuselt läbivalt muutunud.
25. september 2012
Eesti vabariigi põhiseaduse 20. aastapäeva puhul ning Riigikohtu esimehe Märt Raski kutsel toimub järgmisel esmaspäeval, 1. oktoobril Eesti koolides üle saja põhiseaduseteemalise koolitunni. Koolmeistri rolli astuvad sel puhul kõrged riigiametnikud ja juristid, kes igapäevaselt põhiseadusega tihemini kokku puutuvad ning omi praktilisi teadmisi edasi soovivad anda. Tunde annavad kohtunikud, riigikogu liikmed, prokurörid ja paljud teised.

Lehed