Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 02.08.2021
Näiteks 02.08.2021
6. jaanuar 2015
Jäätmeseaduse § 66 lg 1-1 on homsest kehtetu, mistõttu ei saa omavalitsusüksus või selle volitatud MTÜ jäätmeveoteenuse vahendajana enam määrata jäätmekäitluse teenustasu hinda.
22. Detsember 2014
Täna tunnistas Riigikohtu üldkogu ravimiseaduse sätted (RavS §
16. Detsember 2014
Parlament nimetas tänasel istungil uueks Riigikohtu halduskolleegiumi liikmeks alates 1. veebruarist senise Tallinna ringkonnakohtu kohtuniku Viive Ligi.
15. Detsember 2014
Riigikohtu halduskolleegium otsustas täna, et Kiviõli Keemiatööstusele antud kaevandamisloas ettenähtud eritingimused kohalike elanike kaitseks on piisavad. Sellele vaatamata ei pea kaebuse esitajad täielikult hüvitama Kiviõli Keemiatööstuse õigusabikulusid.
21. November 2014
Justiitsminister kuulutas välja konkursi ühele Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi, ühele Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja ja neljale Harju Maakohtu kohtuniku kohale.
18. November 2014
Riigikohus selgitab tänases otsuses, et avaliku teenistuse seaduse järgi teenistusest sunnitult puudutud aja eest määratav tasu ei ole töötuskindlustuse seaduse mõistes käsitatav sellise hüvitisena, millelt töötuskindlustusmakset ei maksta.
18. November 2014
Kohtunikueksamikomisjoni (KEK) ja koolitusnõukogu (KN) liikmed kogunesid teisele ühisistungile, et arutleda kohtunike ettevalmistuse süsteemi ja kohtunikuks saamise protseduuri üle.
7. November 2014
Riigikohus leiab tänases otsuses, et põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses puudub alus juba jõustunud otsuse teistmiseks. Samuti ei ole kaebajate poolt avalduses märgitud asjaolud Riigikogu otsuse õiguspärasuse hindamisel piisavad või asjassepuutuvad.
28. oktoober 2014
Riigikohus leiab tänases lahendis, et Maksu- ja Tolliamet peab maksudeklaratsioonile eelnevat kontrolli põhjendama ning see saab toimuda vaid erandina.
23. oktoober 2014
Riigikohus jättis tänase otsusega rahuldamata keskkonnaministri kassatsioonkaebuse, milles vaidlustatakse Tallinna ringkonnakohtu otsus Kloostrimetsa maatüki riigi omandisse jätmise vaidluses.

Lehed