Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 07.12.2023
Näiteks 07.12.2023
7. juuni 2012
Riigikohtu esimees Märt Rask juhtis täna Riigikogus peetud kõnes parlamendiliikmete tähelepanu halduskohtupidamise probleemidele ning eeskätt sellele, et kinnipeetavate kaebustest on kujunenud massnähtus, mis moodustab ligi kolmandiku halduskohtute töömahust. Märt Rask tegi justiitsministrile ettepaneku analüüsida vanglate halduspraktikat, mille puudustele on viidatud kohtulahendites, ning viia halduspraktika kooskõlla seadustega.
5. juuni 2012
Riigikohtu tsiviilkolleegium leidis tänases otsuses, et perekonnaseadus ei keela vanemal kohtu nõusolekuta oma lapsele väärtpabereid kinkida. Kohtu nõusolek on vajalik üksnes siis, kui lapsele ostetakse väärtpabereid lapse enda raha eest.
30. mai 2012
Täna, 30. mail, tühistas Riigikohtu kriminaalkolleegium turumanipulatsioonis süüdistatud Toomas Tooli ja Karoly Kirberi õigeksmõistmise ning saatis kriminaalasja uueks arutamiseks tagasi ringkonnakohtule.
30. mai 2012

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves nimetas 28. mail kohtunikuametisse Pille Averi ja Mati Maksingu. Pille Aver asub 2. juulist ametisse Viru Maakohtu Narva kohtumajas ning Mati Maksing Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.

23. mai 2012
Riigikohtu üldkogu arutas eile terve tööpäeva väldanud nõupidamisel Euroopa Stabiilsusmehhanismi asutamislepingu (ESML) põhiseaduslikkuse küsimust. Asja lahendab Riigikohtu üldkogu, see tähendab kõik 19 riigikohtunikku. Neid abistab seejuures kümmekond Riigikohtu nõunikku ja analüütikut.
16. mai 2012
Ajendatuna 3. mail ja 10. mail 2012. aastal Eesti Ekspressis Anatoli Nikolajevi kriminaalasja kohta avaldatud artiklitest, pean vajalikuks selgitada järgnevat.
15. mai 2012
Riigikohtu õigusteabe osakonnas valmis kohtupraktika analüüs tervishoiuteenuse osutaja tsiviil- ning karistusõiguslikust vastutusest. Analüüsiti 31 tsiviilasjas tehtud lahendit ning kolme kriminaalasja lahendit.
7. mai 2012
Homme, 8. mail, toimub Riigikohtu üldkogu istung Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu põhiseaduslikkuse küsimuses. Veebiülekannet istungist on võimalik jälgida aadressidelt
30. aprill 2012
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi mõistis täna endise Tallinna linnavolikogu liikme ja Pirita linnaosa halduskogu esimehe Mati Eliste osaliselt õigeks mõjuvõimuga kauplemise süüdistuses. Samas leidis kolleegium, et täiendavalt tuleb kontrollida, kas Eliste teos – Pirita linnaosa vanema Tiit Teriku mõjutamises – esinesid väärteo tunnused.

Lehed