Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 03.10.2022
Näiteks 03.10.2022
27. aprill 2010
Riigikohus nõustus alama astme kohtutega, et Tallinna linnal oli õigus riigihanke leping  AS-iga Ühisteenused ühepoolselt lõppenuks lugeda, kuid jättis menetluskulud menetlusosaliste enda kanda.
19. aprill 2010
Välisministeerium algatab vastavalt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 1. juunil 2010 jõustuva artikli 26 lõikele 4, konventsiooni artikli 21 lõikele 1 ja välissuhtlemisseaduse § 9 lõikele 9 avaliku konkursi
22. märts 2010
Käesoleval kuul peeti Tallinnas kohtute haldamise nõukoja ümmarguse numbriga, 50. istung. Kohtute haldamise nõukoda on euroopalik kohtusüsteemi juhtimiseks kokku kutsutud kogu, mis loodi Eestis 2002. aasta suvel jõustunud kohtute seadusega.
16. märts 2010
Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks selliste seaduste puudumise, mis eristaksid omavalitsustele riiklike kohustuste täitmiseks mõeldud raha kohaliku elu küsimuste lahendamiseks mõeldud rahast.
15. märts 2010
Riigikohus leidis oma tänases lahendis, et isiku õigusvastane kartseris hoidmine alandab inimväärikust, kui sellega kaasnevad kinnipidamise korra järgimiseks mittevajalikud piirangud.
12. märts 2010
15.–26. märtsini viibivad Euroopa Kohtunike Koolituse Võrgustiku (EJTN) vahetusprogrammi raames Eestis kohtunikud Rumeeniast, Itaaliast, Poolast ja Hollandist ning prokurör Itaaliast.
11. märts 2010
Justiitsminister kuulutas 10. märtsil 2010. a Ametlikes Teadaannetes välja konkursi kahele Harju Maakohtu ja kolmele Viru Maakohtu kohtunikukandidaadi kohale.
2. märts 2010
President nimetas 1. märtsil esimese astme kohtunikena ametisse Heiki Kolgi ja Piret Mõistliku.
25. veebruar 2010
Justiitsminister kuulutas 22. veebruaril 2010. a välja konkursi ühele Viru Maakohtu kohtunikukohale.

Lehed