Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 05.12.2022
Näiteks 05.12.2022
26. mai 2010
Riigikohtu kriminaalkolleegium nõustus maa- ja ringkonnakohtuga, et Villu Reiljani, Tarmo Silla ja Aivo Pärna tegudes on tuvastatud pistise nõudmise, vahendamise ja lubamise süüteokoosseis.
19. mai 2010
Riigikohtu esimees Märt Rask esineb homme, 20. mail kell 10.00 Riigikogus iga-aastase ülevaatega kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.
11. mai 2010

Riigikohtus käisid 10. mail visiidil Sri Lanka Ülemkohtu kohtunik Jagath Balapatabendi, apellatsioonikohtu esimees Sathya Hettige, riigi suursaadik T.E. Ranjith Pemsiri Jayasooriya. Neid saatis dr Kaido Kotkas, Sri Lanka aukonsul Eestis.

10. mai 2010

Riigikohus korraldab 10-11. maini Tartus rahvusvahelise küberkuritegevuse ja elektrooniliste tõendite teemalise koolituse, kus lektoritena osalevad eksperdid Saksamaalt ja Hispaaniast.

6. mai 2010

Saksamaa Saksi-Anhalti liidumaa Maapäeva 11-liikmeline esindus külastas Riigikohut 6. mail.

5. mai 2010
Riigikohtunik ja kaks ametiaega Euroopa Nõukogu Kohtunike Konsultatiivnõukogu (CCJE) president olnud Julia Laffranque andis Türgi ajalehele intervjuu seoses sealse kohtute nõukoja ümberkujundamisega.
28. aprill 2010
27. aprillil käis Riigikohtus visiidil Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) esindus.
27. aprill 2010
Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis oma tänases otsuses, et maakohus lõpetas õigesti J. Mutli suhtes väärteomenetluse seoses väärteo aegumisega.
27. aprill 2010
Riigikohus nõustus alama astme kohtutega, et Tallinna linnal oli õigus riigihanke leping  AS-iga Ühisteenused ühepoolselt lõppenuks lugeda, kuid jättis menetluskulud menetlusosaliste enda kanda.

Lehed