Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 17.08.2022
Näiteks 17.08.2022
8. veebruar 2011
Sel reedel, 11. veebruaril, peab Eesti kohtunikkond oma X korralist täiskogu Pärnus Strand SPA ja konverentsihotellis.
2. veebruar 2011
Justiitsminister kuulutas välja konkursi kolmele Harju maakohtu kohtunikukohale, kahele Tartu maakohtu kohtunikukohale ning ühele Tartu ringkonnakohtu kohtunikukohale.
1. veebruar 2011
Riigikohtu õigusteabe osakond avaldas hiljuti analüüsi menetlustoimingu tähendusest Eesti õiguspraktikas ning selle vaidlustamise võimalustest kohtupraktika näitel.
1. veebruar 2011
Riigikohus jättis täna menetlusse võtmata Vabariigi Valitsuse, sihtasutuse VEB ja Eesti Panga kassatsioonkaebused Tallinna Ringkonnakohtu otsuse peale, millega kohustati riiki lahendama VEB Fondi sertifikaatide hüvitamise küsimus.
20. jaanuar 2011

President nimetas 1. veebruarist ametisse neli uut esimese astme kohtunikku. Kohtunik Velmar Brett asub tööle Harju maakohtu Liivalaia kohtumajja, Marget Henriksen Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajja, Larissa Prokopenko Viru Maakohtu Narva kohtumajja ja Kristina Väliste Harju maakohtu Liivalaia kohtumajja.

18. jaanuar 2011
Riigikogu võttis 83 poolthäälega vastu Riigikohtu esimehe esitatud ettepaneku Ivo Pilvingu Riigikohtu liikme ametisse nimetamise kohta. Sellega nimetatakse alates 1. veebruarist 2011 Riigikohtu liikmeks Ivo Pilving Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikuks valitud Julia Laffranque'i asemel.
14. jaanuar 2011
Täna toimunud Riigikohtu 91. aastapäeva aktusel Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis, tänas Riigikohus õpilaste kaasuskonkursil osalenud tublimaid õpilasi ning nende juhendajaid.
4. jaanuar 2011
Riigikohtu 91. aastapäeva puhul vastab Riigikohtu esimees Märt Rask 12. jaanuaril küsimustele kohtukorralduse ja õigusemõistmise olukorra kohta Eestis. Küsimusi võivad esitada kõik soovijad.
30. November 2010
Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis oma eilses otsuses, et Carmen Heinvälja kriminaalasja menetlemisel on toimunud mitmeid olulisi rikkumisi, mille tõttu on talle süüksarvatava kuriteo faktilised asjaolud nõuetekohaselt tuvastamata. Seetõttu saatis Riigikohus kriminaalasja Pärnu Maakohtule uueks arutamiseks.

Lehed