Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 17.08.2022
Näiteks 17.08.2022
30. November 2010
Täna kuulas Riigikohtu esimees Märt Rask ära Riigikohtu üldkogu arvamuse peatselt vabanevale riigikohtuniku ametikohale kandideerinute kohta.
22. November 2010
Riigikohus jättis täna läbi vaatamata õiguskantsleri taotluse tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. septembri 2009. aasta määrus "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad" § 1. Riigikohus leidis, et õiguskantsleril pole põhiseadusest tulenevat õigust seda liiki haldusakti järelevalveks.
21. oktoober 2010
Täna kuulutas Riigikohtu esimees Märt Rask välja konkursi 5. jaanuarist 2011 Riigikohtu halduskolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.
20. oktoober 2010
Riigikohtu tsiviilkolleegium märkis oma tänases otsuses, et parkimise võimaldamine ei tähenda iseenesest, et parkla omanik ja parkija on sõlminud lepingu.
18. oktoober 2010
Euroopa tähistab tsiviilõiguse päeva tänavu 25. oktoobril. Riigikohus tähistab seda päeva traditsiooniliselt avatud uste päevaga.  Riigikohtu uksed on avatud neljapäeval, 21. oktoobril. Ekskursioonid algavad kell 12.00 ning 16.00.
6. oktoober 2010
Eile, 5. oktoobril valis Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee Euroopa inimõiguste kohtu kohtunikuks Riigikohtunik Julia Laffranque'i. Laffranque alustab Strasbourg'is tööd 1. jaanuaril 2011.
29. september 2010

Riigikohtu esimees Märt Rask kohtus täna Eestis kahenädalasel praktikal viibivate kohtunikega Makedooniast, Hollandist ja Itaaliast.

15. september 2010
Riigikohus kuulutab oma 91. aastapäeva puhul välja järjekorras kuuenda õpilastööde konkursi. Konkursitööde tähtaeg on 12. november.
13. september 2010
Täna saatsid Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi (PSJVK) nõunikud Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehele kirja, milles ei nõustunud Riigikogu plaaniga muuta Põhiseadust, vähendades valimisaastate arvu.

Lehed