Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 24.02.2024
Näiteks 24.02.2024
1. juuli 2010
Riigikohus leidis, et poliitilist välireklaami keelustavad ning keelu rikkumise eest vastutuse kehtestavad sätted on põhiseadusega kooskõlas ja jättis õiguskantsleri taotluse rahuldamata.
1. juuli 2010
Riigikohus ei rahuldanud Aivo Pärna kaebust, leides, et seadusest tulenevalt pidi Otepää Valla Valimiskomisjon tema asemele asendusliikme määrama.
21. juuni 2010
Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kolmele Viru maakohtu kohtunikukohale.
4. juuni 2010

Dresdeni esimese astme kohtu esindus külastas Riigikohut 3. juunil. Riigikohtu tegevust tutvustas väliskülalistele kriminaalkolleegiumi nõunik Erkki Hirsnik.

26. mai 2010
Riigikohtu kriminaalkolleegium nõustus maa- ja ringkonnakohtuga, et Villu Reiljani, Tarmo Silla ja Aivo Pärna tegudes on tuvastatud pistise nõudmise, vahendamise ja lubamise süüteokoosseis.
19. mai 2010
Riigikohtu esimees Märt Rask esineb homme, 20. mail kell 10.00 Riigikogus iga-aastase ülevaatega kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.
11. mai 2010

Riigikohtus käisid 10. mail visiidil Sri Lanka Ülemkohtu kohtunik Jagath Balapatabendi, apellatsioonikohtu esimees Sathya Hettige, riigi suursaadik T.E. Ranjith Pemsiri Jayasooriya. Neid saatis dr Kaido Kotkas, Sri Lanka aukonsul Eestis.

10. mai 2010

Riigikohus korraldab 10-11. maini Tartus rahvusvahelise küberkuritegevuse ja elektrooniliste tõendite teemalise koolituse, kus lektoritena osalevad eksperdid Saksamaalt ja Hispaaniast.

6. mai 2010

Saksamaa Saksi-Anhalti liidumaa Maapäeva 11-liikmeline esindus külastas Riigikohut 6. mail.

Lehed