Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 25.06.2024
Näiteks 25.06.2024
4. oktoober 2012
Täna Tartus alanud õigusteadlaste päevadel peetud ettekandes juhtis Riigikohtu esimees Märt Rask kolleegide tähelepanu sellele, et ehkki põhiseadust on muudetud 20 aasta jooksul vaid neljal korral ning vormiliselt on muudatused olnud väikesed, on põhiseadus olemuselt läbivalt muutunud.
25. september 2012
Eesti vabariigi põhiseaduse 20. aastapäeva puhul ning Riigikohtu esimehe Märt Raski kutsel toimub järgmisel esmaspäeval, 1. oktoobril Eesti koolides üle saja põhiseaduseteemalise koolitunni. Koolmeistri rolli astuvad sel puhul kõrged riigiametnikud ja juristid, kes igapäevaselt põhiseadusega tihemini kokku puutuvad ning omi praktilisi teadmisi edasi soovivad anda. Tunde annavad kohtunikud, riigikogu liikmed, prokurörid ja paljud teised.
20. september 2012
Justiitsminister kuulutas 19. septembril Ametlikes Teadaannetes välja konkursi ühele Harju, ühele Tartu ja kahele Viru maakohtu kohtuniku kohale.
6. september 2012
Riigikohus kuulutab oma 93. aastapäeva puhul välja järjekorras kaheksanda õpilastööde konkursi. Kaasuskonkurss on mõeldud 9.–12. klasside õpilastele ning töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 9., 10., 11. ja 12. klasside arvestuses.
16. juuli 2012

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves nimetas alates 1. septembrist kohtunikuametisse Triin Uusen-Nacke ja Marian Priksi. Riigikohtu üldkogu määras Triin Uusen-Nacke ametisse Tartu Maakohtu Tartu kohtumajja ning Marian Priksi Tartu Maakohtu Valga kohtumajja.

12. juuli 2012
Riigikohtu üldkogu jättis oma tänase otsusega rahuldamata õiguskantsleri taotluse tunnistada Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu (ESML) artikli 4 lõige 4 põhiseadusega vastuolus olevaks. Riigikohtu hinnangul vaidlustatud artikkel küll piirab Riigikogu finantspädevust, demokraatliku õigusriigi põhimõtet ja Eesti suveräänsust, aga piirang on õigustatud.
26. juuni 2012
Justiitsminister kuulutas 25. juunil Ametlikes Teadaannetes välja konkursid ühele Tartu Ringkonnakohtu ja ühele Tartu Maakohtu kohtuniku kohale.
22. juuni 2012
Riigikohtu üldkogu otsustas eilsel nõupidamisel, et otsus Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu põhiseaduslikkuse küsimuses avaldatakse 12. juulil. Otsus avaldatakse Riigikohtu veebilehel.

Lehed